Whiplash advocaat

Een whiplash wordt vaak gekend als een klein ongeluk maar de ernstigere whiplash letsels kunnen levenslang aanhouden en beperkingen met zich meebrengen. In ernstige gevallen kan het letsel het verdienvermogen van het slachtoffer en de algehele kwaliteit van leven verminderen waardoor verliezen ontstaan ​​die volgens de Nederlandse wet kunnen worden verhaald en vergoed. In dit artikel vertel ik u waarom u altijd de hulp van een whiplash advocaat moet inroepen.

Als u een whiplash heeft opgelopen dan kan een letselschadeadvocaat mogelijk een schadevergoeding voor u regelen als de aansprakelijkheid kan worden aangetoond bij een ander dan uzelf. Het is zeer belangrijk dat u in een vroeg stadium gespecialiseerde juridische ondersteuning zoekt, zodat uw zaak tijdig en effectief kan worden behandeld.

Vraag dan in alle gevallen hulp bij een specialist die 100% in uw belang werkt en neem nooit genoegen met de handig naar voren geschoven ‘specialist’ van uw verzekeringsmaatschappij.

Let op, Hijink Advocaten heeft als een van de weinige letselschadekantoren óók letselschadeadvocaten in dienst. Dit bevordert de kracht van uw positie in de onderhandeling met de tegenpartij!

Wat is een whiplash?

Whiplash is een verwonding aan de nek die wordt veroorzaakt door snelle onverwachte bewegingen wat leidt tot hyperextensie en hyperflexie van de nek. Afhankelijk van de ernst van de whiplash kan dit uw banden, pezen en spieren beschadigen.

Lees het volledige artikel waarin whiplash wordt uitgelegd …

Compensatie voor whiplash blessures

Whiplashletsel komt onverwacht. Mensen die een ernstig whiplash-letsel oplopen zullen in de regel financieel niet voorbereid zijn om de gevolgen te dragen. Zo heeft bijvoorbeeld een kapster in de regel niet voldoende spaargeld om in het onderhoud te voorzien nadat zij haar baan heeft verloren. Dit soort omstandigheden kan slachtoffers van een whiplash in een zeer benarde positie brengen, lichamelijk én financieel.

Lees het volledige artikel over een whiplash schadevergoeding …

Het aanklagen van de personen of instanties die verantwoordelijk zijn voor het whiplashletsel is een verstandig om het herstel te optimaliseren. Compensatie van de schade kan daarbij helpen.

Onze gespecialiseerde whiplash advocaten kunnen schadevergoeding eisen ten aanzien van onder andere de volgende zaken:

 • Pijn en lijden
 • Medische kosten
 • Loonverlies
 • Verlies van verdiencapaciteit
 • Emotioneel leed
 • Eigendomsverlies

Hoe ernstiger de zaak, hoe waarschijnlijker het is dat uw advocaat een rechtszaak kan aanspannen om een ​​grote schadevergoeding te krijgen, en sterk bewijs helpt de ‘overwinning’ veilig te stellen. Daarom is het verzamelen van ongevalsdocumentatie zo belangrijk: getuigen verklaringen, medische dossiers, video- en fotobewijs en ervaringsdeskundigen. Onze whiplash advocaten zijn bekend met alle mogelijke kwesties.

whiplash advocaat

Symptomen van een whiplash blessure?

Whiplash kan gepaard gaan met een hele reeks van symptomen, afhankelijk van het begin van de blessure. De meeste symptomen ontstaan ​​binnen enkele uren tot dagen na het uitlokkende incident.

Bekijk hier een lijst met alle mogelijk symptomen …

Alle symptomen die verband houden met een whiplash moeten door een arts worden beoordeeld. Alleen een deskundig onderzoek, eventueel MRI’s of CT-scans kunnen helpen bij het bepalen van de mate van letsel en de vereiste behandeling.

Symptomen verdwijnen meestal binnen een paar weken. Het is echter mogelijk dat de effecten van whiplash maanden of jaren aanhouden, zelfs met geavanceerde medische behandeling. Als uw symptomen aanhouden, kan uw zaak hoger worden gewaardeerd – om te bewijzen dat de symptomen aanhouden, wilt u gedocumenteerd medisch bewijs verkrijgen van uw behandelend arts.

Bekijk ons artikel over de behandeling van whiplash letsel.

Wat moet u doen als u een ongeluk hebt gehad?

Na het ongeluk wilt u misschien direct naar huis om uit te rusten en te proberen eventuele ongemakken te verslapen maar dat is niet verstandig. U moet juist direct stappen ondernemen gericht op uw herstel en om uw wettelijke rechten te borgen. Handel snel en resoluut bij elke vorm van letsel, inclusief whiplash. Lees hier het artikel: wat te doen bij een ongeluk?

Zelfs als uw verwondingen gering zijn, moet u medische hulp zoeken en met de politie over het ongeval praten. Het is het beste om u voor te bereiden op elke mogelijke uitkomst.

Let op: als u niet vroegtijdig medische hulp zoekt, kan dit ook een negatieve invloed hebben op uw zaak. De gedaagde kan aanvoeren dat u verzuimd heeft om vroegtijdig medische hulp in te roepen. Dit zou het bewijs kunnen zijn dat de verwondingen wel meevallen waardoor het moeilijker is de zaak te winnen.

Als u uw schade vergoed wilt krijgen is het belangrijk om snel te handelen, het verschil zijn tussen succes en mislukking: bel: 0800 44 55 000 voor gratis advies

Documenteer alle symptomen!

Let goed op uw verwondingen zodra er zich een ongeval voordoet. Documenteer al uw symptomen: wat u voelt en hoe ernstig ze zijn. Maak ook foto’s. Deze kunnen als bewijs in uw rechtszaak worden geïntroduceerd.

Als je vrij moet nemen van je werk, doe dat dan. Als u naar een medisch specialist moet of enige vorm van medische zorg krijgt, documenteer dit dan ook. Alle documentatie kan worden gebruikt om een ​​zaak voor de rechtbank te ondersteunen of om een ​​arts ervan te overtuigen dat verdere behandeling nodig is.

Neem contact op met een whiplash advocaat

Ook als u niet zeker weet of u iemand aansprakelijk wilt stellen of een zaak wilt aanspannen is het in uw belang om contact op te nemen met een whiplashadvocaat voor advies. Een consult is gratis en er is geen verplichting om ons in te huren. Op zijn minst zal dit overleg u een goed idee geven of u aanspraak kunt maken op een vergoeding.

Als u schade heeft geleden door toedoen van een ander dan heeft u volgens de wet het recht de aansprakelijke partijen aan te klagen en een schadevergoeding te eisen. Naarmate de zaak zich ontwikkelt, zult u echter merken dat het complexer is dan u in eerste instantie dacht.

Wij zijn hebben meerdere ervaren whiplash advocaat in dienst die over de vaardigheden, ervaring en certificaten beschikken die nodig zijn om uw zaak te behandelen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis en vertrouwelijk gesprek.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat