Korte en lange termijn symptomen whiplash

Voor veel slachtoffers van een aanrijding is whiplash een serieuze blessure die heel lang tot beperkingen kan leiden. Deze blessure is vermoedelijk een van de minst begrepen vormen van letselschade. Dit is erg verontrustend want een whiplash is in het verkeer een van de meest voorkomende blessures en veroordelingen en negatieve gedachten of inzichten ten aanzien van de mensen die slachtoffer worden van deze letselschade helpen niet mee bij het (geestelijke) herstel van een patiënt.

Dat is dan ook de reden dat we via deze pagina een betere uitleg willen geven over whiplash symptomen zodat je ze kunt herkennen en actie kunt ondernemen. Actie in de zin dat je contact opneemt met een deskundige therapeut (Steunpunt Letselschade) en zo snel als mogelijk maar in ieder geval binnen 2 jaar na het ongeluk de hulp van een advocaat inroept want u hoeft de gevolgen van dat wat u is aangedaan niet alleen te dragen. Ja, u zult moeten leven met eventuele beperkingen maar de financiële en geestelijke nadelen die u ervan ondervindt kunnen worden vergoed in de vorm van een schadevergoeding en smartengeld.

Waar krijg je als whiplash slachtoffer mee te maken?

Er zijn mensen die in de veronderstelling zijn dat een whiplash niet meer is dan een overdreven reactie van overgevoelige, hypochonders of geld beluste personen die even denken snel financieel gewin te kunnen behalen. Daarnaast is er een hele groep van mensen die denken dat het een blessure is maar dat het over het algemeen een lichte mate van beperkingen oplevert en dus weinig schade tot gevolg heeft: enige pijn die maar kort aanhoudt en geen enkele reden om te mogen klagen. Aldus deze groep van mensen.

Volledig onterecht! Whiplash is een zeer serieuze medische aandoening waarvan de mate van schade varieert. Hoewel de meeste mensen binnen enkele maanden herstellen is het absoluut niet ongewoon dat een slachtoffer van een achter- of zijaanrijding zeer langdurig letsel kunnen behouden als gevolg van de whiplash.

Whiplash, als je het letterlijk vertaalt, betekent dit zweepslag en iedereen weet hoe extreem veel kracht er verborgen zit in deze beweging.

Het klinkt wellicht verrassend maar zodra je begrijpt hoe een whiplash anatomisch tot stand komt dan is het makkelijker te begrijpen en te accepteren dat de gevolgen enorm kunnen zijn.

Wat is een whiplash?

Korte en lange termijn symptomen whiplash

Als je aan een arts vraagt om het letsel whiplash te beschrijven dan zullen ze dit doen in termen van cervicale versnelling en afremming. Cervical is Latijn voor: tot de nek en hals toebehorend. Ook worden het begrip chronisch – aanhoudend – whiplash syndroom gebruikt. Deze benamingen en omschrijvingen verwijzen naar een traumatisch effect dat een whiplash heeft op de anatomie van de nek en de omliggende gebieden, evenals een ontstekingsreactie die sommige mensen in het lichaam ondervinden ten gevolge van het primaire letsel.

Het is belangrijk om te begrijpen dat een whiplash gevolgen kan hebben voor:

 • de zachte weefsels,
 • de spieren,
 • de pezen
 • de zenuwen in de nek
 • de nekwervels

Wat zijn de kortetermijngevolgen van een whiplash

Veel korte termijn gevolgen van een whiplash manifesteren zich niet direct de zelfde dat of in de eerste week. Ja, de meeste slachtoffers ervaren vrijwel direct of binnen enkele minuten en uren de gevolgen. Hieronder zal een overzicht van de meest voorkomende gevolgen op korte termijn van een achteraanrijding / whiplash. We spreken van korte termijn als de gevolgen zich binnen dagen tot enkele weken voordoen.

Algemene, veel voorkomende gevolgen van whiplash op korte termijn zijn:

 • Zeurende pijn in de nek;
 • Pijn in de rug;
 • Schouderpijn, vaak als een uitstraling vanuit de nek;
 • Het gevoel dat iemand u prikt met naalden in uw nek of het omliggende gebied;
 • Oorsuizen ook bekend als tinnitus;
 • Belemmering in de bewegingsvrijheid / mobiliteit van de nek;
 • Hoofdpijn.

Zwaarder letsel kan ook leiden tot gevolgen voor het geestelijke vermogen, denk daarbij aan het vermogen tot het opnemen en verwerken van informatie en kennis.

 • Problemen met concentreren;
 • Snel optredende gevoelens van irritatie;
 • Snel afgeleid.

Zoals u wel zult onderkennen zijn de gevolgen niet gering. Hoewel elke patiënt, elke situatie, elk geval verschillend is, geldt er een algemene regel: hoe meer symptomen u ondervindt (en de mate waarin de symptomen zich voordoen) des te groter is de kans dat u op langetermijngevolgen zult ondervinden van de whiplash.

Langetermijngevolgen van een whiplash

Sommige patiënten die kampen met een whiplash zien de klachten verdwijnen binnen enkele weken, zeker als er sprake is van snelle en passende medische behandeling direct na het ongeluk. Echter, het komt ook voor dat de gevolgen van een whiplash meerdere jaren aanhouden en soms zelfs een leven lang.

Een overzicht van de langetermijngevolgen van whiplash

 • Chronische pijn en stijfheid in nek en schouders
 • Aanhoudende moment van duizeligheid
 • Oorsuizen soms aanhoudend, soms opkomend en wegtrekkend
 • Pijn in de lage of hoge rug
 • Ernstige chronische hoofdpijn
 • Pijn aan de kaak
 • Zwakheid en verminderde gevoeligheid in hard, arm of been
 • Wazig zicht
 • Problemen met de nachtrust / slapen
 • Geheugen problemen
 • Aanhoudende problemen met concentratie
 • Verandering van de persoonlijkheid

Slachtoffers lijken meer langetermijngevolgen ten gevolge van een whiplash te ondervinden wanneer zij:

 • Betrokken zijn bij een zwaar auto-ongeluk (link)
 • Geen passende medische zorg hebben gekregen direct na het ongeluk
 • Extreem letsel aan de verbindingen en nekwervel schijven
 • Een wervelfractuur hebben
 • Opnieuw letsel oplopen tijdens het herstelproces
 • Al eerder last hadden van klachten aan de nek
 • Extreme vorming van ontstekingen ten gevolge van de whiplash

Langetermijngevolgen van whiplash komen meer voor dan u zou denken. In onderzoek aan het begin van deze eeuw toont aan dat meer dan 70% van de mensen met whiplash na 7 jaar nog steeds wezenlijke gevolgen ervaren van het letsel. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat de tijd die nodig is voor een volledig herstel gemiddeld op 2 jaar wordt ingeschat.

Ken uw rechten!

Als de whiplash is veroorzaakt door de nalatigheid van een ander, bijvoorbeeld door een onoplettende of roekeloze bestuurder dan zou u niet alleen de gevolgen moeten hoeven dragen van deze lasten en eventuele schade uit eigen beurs vergoeden. Volgens de wet heeft u recht op een schadevergoeding te betalen door de verzekeraar en/of de veroorzaker(s). In de regel zal de verzekeraar voor de schade opdraaien. Zelfs als de aansprakelijkheid 100% eenduidig is zullen verzekeraars zelf zo weinig mogelijk willen uitkeren. Daarom moet u altijd de hulp inroepen van een onafhankelijke letselschade specialist / letselschade advocaat. Wij komen alleen op voor uw belangen en zullen het maximale verhalen op de verzekeraar. Een gespecialiseerde en ervaren advocaat is in staat om goed tegengeluid te laten horen tegen de machtige verzekeraars.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ook interessant

  1. Oorzaken van een whiplash
  2. Wat te doen wanneer u het slachtoffer bent van aanrijding
  3. Smartengeld bij verkeersongevallen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat