Psychisch letsel veroorzaakt door tv-uitzending

Schadevergoeding voor psychisch letsel veroorzaakt door tv-uitzending. Reality TV en programma’s van de publieke en commerciële omroepen grijpen aardig in op het leven van Nederlandse burgers. Wanneer je al dan niet per ongeluk in het oog van een televisiecamera komt kan dit ernstige gevolgen hebben in de vorm van reputatieschade en psychisch leiden. In dit artikel beschrijf ik een voorbeeld waarbij onlangs uitspraak is gedaan in een zaak waarbij de eiser de televisiezender SBS6 aansprakelijk heeft gesteld.

Undercover in Nederland

Het programma wordt gepresenteerd door [de presentator] (hierna: [de presentator]). Talpa TV B.V. zendt het programma met de naam ‘Undercover in Nederland’ uit via haar televisiezender SBS 6. De uitzending van 21 oktober 2012 was onder meer gewijd aan de verduistering van een grote partij sloten van het merk GAD, bij de distributeur van de sloten, door een ex-werknemer van GAD.

Schadevergoeding voor psychisch letsel door tv-uitzending

In de uitzending kondigde [de presentator] aan dat hij op zoek gaat naar (weder)verkopers van deze sloten om bewijs te verzamelen tegen de ex-werknemer en hij maakt een persoonlijke afspraak met een van de aanbieders. Deze geeft aan zelf niet te weten waar hij ze precies vandaan heeft wat natuurlijk verdacht klinkt. In deze uitzending zijn de namen van eiser en echtgenote niet genoemd. Ook de gezichten zijn geblurd en onherkenbaar gemaakt.

 1. Nadat eiser door zijn werkgever en enkele van haar klanten was herkend in de uitgezonden beelden, is hij op 24 oktober 2012 door zijn werkgever op non-actief gesteld.
 2. Eiser heeft telefonisch en per e-mail van 24 oktober 2012 contact opgenomen met Noordkaap en gesteld dat de sloten niet afkomstig waren van diefstal maar van een brandschade wat later ook bevestigd wordt.
 3. Bij beschikking van 7 februari 2014 van de kantonrechter is het dienstverband tussen eiser en zijn werkgever per 15 februari 2014 ontbonden. Daarbij is aan eiser ten laste van zijn werkgever een vergoeding naar billijkheid toegekend van € 12.000,- bruto.
 4. In een deelgeschil tussen eiser en SBS c.s. is bij beschikking van 16 juli 2015 geoordeeld dat SBS c.s. hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door eiser als gevolg van de uitzending geleden schade.
 5. Het hof heeft een eerder vonnis van de rechtbank vernietigd, voor zover daarbij SBS c.s. hoofdelijk zijn veroordeeld tot betaling van € 2.500,– aan immateriële schade en heeft SBS c.s. hoofdelijk veroordeeld tot betaling van € 5.000,– aan immateriële schade. Voor het overige heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Daaraan heeft het hof het volgende ten grondslag gelegd.

Link naar het volledige artikel via Letselschademagazine.nl

Schadevergoeding voor psychisch letsel door tv-uitzending

Een psychiater heeft eiser in het kader van een arbeidsongeschiktheidsprocedure medisch beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat eiser arbeidsongeschikt is wegens psychische klachten.

Wellicht ook interessant:

 1. Arbeidsongeval
 2. Verkeersongeval
 3. Gebrekkige zaken
 4. Werkomstandigheden
 5. Gedrag van een dier

Letselschade advocaat

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat