Werkgeversaansprakelijkheid voor seksuele intimidatie op de werkvloer.

Het is pijnlijk maar waar: zelfs vandaag de dag komt seksuele intimidatie op de werkvloer nog steeds frequent voor. Deze onthullingen laten zien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet beperkt blijft tot verhalen in de media, maar het daadwerkelijk gebeurt op plaatsen waar we werken.

In dit artikel willen we niet alleen informeren over de realiteit van seksuele intimidatie, maar ook een bron van steun zijn voor degenen die er het slachtoffer van zijn geworden.

De Realiteit van seksuele Intimidatie op de Werkvloer

Het is een harde realiteit: zelfs vandaag de dag komt seksuele intimidatie op de werkvloer nog vaak voor. Denk hierbij aan The Voice en een directeur bij Ajax. Deze voorbeelden tonen aan dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet beperkt blijft tot verhalen in de media, maar dat dit daadwerkelijk plaatsvindt op de plekken waar we dagelijks werken.

De hiërarchische verhoudingen op de werkvloer zorgen vaak voor de seksuele intimidatie. Het is daarom des te belangrijker voor werkgevers om dit onderwerp duidelijk te bespreken.

Werkgeversaansprakelijkheid: Artikel 7:658 BW

Het aanpakken van seksuele intimidatie op de werkvloer vereist aandacht voor juridische aspecten. Dit straat omschreven voor werkgeversaansprakelijkheid volgens artikel 7:658 BW:

“Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving en mogelijkheden bieden om onafhankelijk klachten in te dienen. Waarbij het falen om deze verplichtingen na te komen, kan leiden tot aansprakelijkheid.”

Aansprakelijkheid voor Ondergeschikten: Artikel 6:170 BW

Een andere juridische overweging is aansprakelijkheid voor ondergeschikten volgens artikel 6:170 BW:

“Werkgevers kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van hun werknemers. Dit onderstreept het belang van duidelijke gedragsregels en het nemen van passende maatregelen bij meldingen van seksuele intimidatie.”

De Stap naar Rechtvaardigheid

Het is begrijpelijk dat slachtoffers terughoudend zijn om hun werkgever aan te spreken, toch tonen arbeidsrechtelijke uitspraken aan dat een aanspraak op vergoeding niet kansloos is. Werkgevers dienen de juridische gevolgen van seksuele intimidatie serieus te nemen en te zorgen voor een werkomgeving waarin dit onacceptabel gedrag aangepakt wordt.

Een Steunpunt in Juridische Strijd

In de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag is het cruciaal dat slachtoffers zich bewust zijn van hun rechten. Deze kennis stelt hen in staat om doortastende juridische stappen te ondernemen en zo de weg naar gerechtigheid te bewandelen. Juist in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag is het enorm belangrijk dat slachtoffers op de hoogte zijn van hun rechten. Zodat ze juridische stappen kunnen nemen om gerechtigheid te bereiken.

Neem contact op met Letschelschadeadvocaat voor de verdere stappen bij seksuele intimidatie op de werkvloer.

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat