Verkeersongeval met een vast object

Hoe is de aansprakelijkheid voor aanrijding / verkeersongeval met een vast object geregeld? Niet bij elk verkeersongeval zijn twee of meer voertuigen betrokken. Sommige ongelukken zijn eenzijdige botsingen waarbij de bestuurder in botsing komt met een vast object. Voertuigen die de rijbaan verlaten en in botsing komen met een vast object zoals een boom, paal, verkeersbord of verkeersbarrière zijn verantwoordelijk voor naar schatting 20 procent van alle sterfgevallen in het verkeer.

De meeste mensen gaan ervan uit dat de bestuurder van een botsing met een vast voorwerp schuld heeft aan de aanrijding maar dit is niet altijd het geval. Om verschillende redenen kunnen andere partijen al dan niet gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het verkeersongeval. Als u door toedoen van een ander een vast voorwerp heeft aangereden dan kan een ervaren advocaat u helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding.

Voorbeelden van vaste objecten gevonden op of nabij wegen zijn lichtmasten, verkeerslichten, telefoonpalen, verkeersborden, stoepranden, hekken, muren, gebouwen, brievenbussen en bruggen. Afhankelijk van de grootte en het gewicht van het object in kwestie, kunnen botsingen met een vast object verwondingen veroorzaken die net zo ernstig zijn als die bij een botsing tussen twee voertuigen.

Veelvoorkomende oorzaken van verkeersongeval met een vast object

U heeft mogelijk recht op schadevergoeding als uw ongeval is veroorzaakt door een van de volgende omstandigheden:

Een andere bestuurder
Een roekeloze bestuurder kan een ongeval veroorzaken zonder daadwerkelijk in aanrijding met uw voertuig te komen. Als een dronken of afgeleide bestuurder bijvoorbeeld op tegenliggers inrijdt, kan dit ertoe leiden dat u uitwijkt om te ontsnappen aan een frontale botsing. Hierdoor kunt u een stilstaand object zoals een lichtpaal of een boom raken. In dat geval kan de nalatige bestuurder verantwoordelijk worden gehouden voor het ongeval en dus aansprakelijk worden gesteld.

 1. Bestuurdersintoxicatie: bestuurders die onder invloed zijn van drugs of alcohol maken vaak grillige manoeuvres als ze achter het stuur zitten. Dat kan ertoe leiden dat een andere bestuurder uitwijkt en een vast object raakt;
 2. Vermoeidheid van de bestuurder: automobilisten die vele uren zonder rust hebben gezeten, vooral vrachtwagenchauffeurs, zijn vatbaarder voor fouten en kunnen zelfs achter het stuur indommelen. Als een vermoeide bestuurder een ernstige fout maakt, kan iemand anders op zijn pad uitwijken en botsen met een vast object;
 3. Roekeloos rijden: bestuurders die te hard rijden, onveilige bochten maken of zomaar van rijstrook wisselen, hun richtingaanwijzers niet gebruiken, bumperkleven of anderszins nalatig zijn, kunnen een gevaarlijke rijomgeving creëren, waardoor andere automobilisten in aanrijding komen met een vast object terwijl ze proberen uit de weg te gaan van de roekeloze chauffeur;
 4. Afgeleid rijden: net als bij bestuurders met een handicap, hebben afgeleide bestuurders tragere reflexen en een verminderd beoordelingsvermogen. Ze kunnen een ongeval veroorzaken als hun gedrag ervoor zorgt dat andere automobilisten uitwijken en een vast object raken.
verkeersongeval met een vast object

Eigenaar van onroerend goed
In de buurt van grote snelwegen wordt van bewoners en bedrijven verwacht dat ze reisgebieden vrij houden van puin en stilstaande objecten. Als u van de weg bent geraakt en tegen een geparkeerd voertuig, landbouwwerktuig, hek of een ander object bent geraakt dat zich te dicht bij de weg bevond dan kunt u de eigenaren van het onroerend goed aansprakelijk stellen voor uw schade. U kunt mogelijk ook een claim indienen tegen het bedrijf van de eigenaar of de verzekering van de huiseigenaar als u van de weg bent afgeweken om te voorkomen dat u een onbeveiligd huisdier of landbouwdier raakt.

Commerciële bedrijven
Volgens de wet zijn vrachtwagenchauffeurs en de onderneming die hen in dienst hebben verantwoordelijk voor het vakkundig beveiligen van de goederen die ze vervoeren. Als die goederen niet zijn vastgezet en op de weg terechtkomen kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of materiële schade die u oploopt.

Lokale en provinciale instellingen
Wegonderhoud is vaak de verantwoordelijkheid van lokale, provinciale of landelijke instellingen. Zij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de wegen veilig zijn voor voertuigen. Dit omvat een veilig ontwerp van de wegen, passende verlichting, het verwijderen van puin, het verhelpen van schade aan het wegdek, geschikte borden en meer.

Auto- en productfabrikanten
Alvorens voertuigen en voertuigonderdelen te kunnen verkopen moeten fabrikanten de voertuigen inspecteren en testen. Als een producent / fabrikant op de hoogte was of had moeten zijn van een ontwerpfout, zoals een defect in de motor, het elektrische systeem, remmen of andere defecten dan kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld als u door dit defect een aanrijding krijgt met een vast object.

Geneesmiddelenfabrikanten
Verschillende op recept verkrijgbare geneesmiddelen en ook enkele vrij verkrijgbare medicijnen hebben ernstige bijwerkingen zoals slaperigheid, verminderd gezichtsvermogen en hallucinaties. Deze bijwerkingen kunnen gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn voor bestuurders. Een farmaceutisch bedrijf en de voorschrijvende arts is verplicht om u via toelichting en het etiket te wijzen op deze bijwerkingen.

Wij kunnen u ondersteunen als u gewond bent geraakt bij een verkeersongeluk met een vast object.

Als u letsel heeft opgelopen bij een auto-ongeval met een vast object, kan een ervaren letselschadeadvocaat u helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Onze meelevende en deskundige advocaten kunnen u helpen bij het indienen van een claim voor vergoeding van de verwondingen en schade die u heeft opgelopen. Neem vandaag nog contact met ons op om aan de slag te gaan met uw claim.

Als u als passagier van een auto betrokken was bij een aanrijding met een vast object en de bestuurder nalatig was, heeft u mogelijk recht op een vergoeding uit de autoverzekering van de bestuurder.

U kunt mogelijk een vergoeding krijgen voor:

 1. Eventuele medische rekeningen als gevolg van het ongeluk;
 2. Uw verloren loon en verminderd toekomstig verdienpotentieel;
 3. Pijn en lijden;
 4. Emotioneel leed;
 5. Beschadigde persoonlijke eigendommen, zoals uw voertuig

Tip: Smartengeld berekenen en letselschadeclaim indienen.

Wat moet u doen na een verkeersongeval met een vast object?

 1. Bel 112 zodat de politie een ongevalsrapport kan indienen en medisch personeel u kan beoordelen;
 2. Raadpleeg een arts en start een medische behandeling;
 3. Maak foto’s van de schade aan uw voertuig en de plek van het ongeval;
 4. Verzamel de namen en contactgegevens van ooggetuigen;
 5. Schakel een letselschadeadvocaat in;
 6. Praat in overleg met uw letselschadeadvocaat met de betrokken verzekeraar.

Tip: Neem altijd contact op met uw letselschadeadvocaat! Die werkt 100% voor U.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van een verkeersongeval met een vast object.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat