Verkeersongeval met een dier

Wie is aansprakelijk voor een verkeersongeval of auto-ongeval veroorzaakt door een dier? Er zijn zeer veel verschillende soorten ongevallen die kunnen worden veroorzaakt door verschillende diersoorten. Niet altijd is de aansprakelijkheid even duidelijk. Ik zal in dit artikel meer duidelijkheid proberen te geven ten aanzien van dit onderwerp: verkeersongeval met een dier.

Verkeersongevallen met dieren zijn in te delen in 3 categorieën:

 1. Verkeersongeval met wilde dieren
 2. Verkeersongeval met vee
 3. Verkeersongeval met huisdieren

Bij een ongeval moet een bestuurder weten wat zijn wettelijke rechten en plichten zijn. Soms kan een ongeval met een dier de schuld zijn van de eigenaar van het dier of de bestuurder van het voertuig. De situatie is vaak complex en er zijn veel factoren van invloed op de schuldvraag.

Het aanrijden van een dier valt soms te verwijten aan de bestuurder. Aan de ene kant moeten automobilisten voldoende afstand houden om te stoppen voor dingen op de weg voor hen. Onverwachte obstakels, zoals dieren die het verkeer in schieten, vallen echter niet onder de groep van voorspelbare obstakels die bestuurders in de praktijk zouden moeten kunnen vermijden.

Aan de andere kant is een bestuurder die te hard rijdt of een verkeerswet overtreedt wel verantwoordelijk als door zijn slechte rijstijl een dier wordt aangereden. Het aanrijden van een dier kan een ongeval zijn als de bestuurder de verkeerswet overtreedt op een manier die tot het ongeval leidt. Wanneer bijvoorbeeld een bestuurder met zijn auto of motor op het voetpad terecht komt of van de weg raakt door onoplettendheid en een dier aanrijdt dat op dat moment op het fietspad of in de berm staat.

Wellicht interessant:

1. Fietsongeluk door botsing met hond of kat
2. Hondenbeet
3. Trap van een paard of koe
4. Ziekte opgelopen via een dier

Verkeersongeval met wilde dieren

Ook in Nederland kunnen verkeersongevallen door aanrijding van wilde dieren voorkomen. Denk daarbij aan overstekende herten, eekhoorns, vossen, ganzen, varkens. Nu zal een aanrijding met een eekhoorn of konijntje niet zo veel problemen opleveren maar herten en varkens kunnen toch extreem veel schade veroorzaken. Een aanrijding met wilde dieren is meestal niet de schuld van de bestuurder. Een chauffeur moet voldoende volgafstand aanhouden voor het verkeer voor hem. Wilde dieren geven echter niets om zebrapaden of de verkeersregels. Over het algemeen worden ongevallen met wilde dieren door de wet als ‘echte ongevallen’ beschouwd.

Als de bestuurder de verkeersregels overtreedt, bijvoorbeeld als hij te hard rijdt, bumperklevend rijdt, passeert waar het verboden is of anderszins de wet overtreedt, kan het slechte rijgedrag een kettingreactie veroorzaken die leidt tot een ongeval met wilde dieren. Wanneer het ongeval, althans gedeeltelijk, te wijten is aan het rijgedrag van een of meer bestuurders, kan een bestuurder schuld hebben aan het ongeval met wilde dieren. Eventuele bij het ongeluk betrokken slachtoffers kunnen dan een financiële vergoeding vragen aan de verantwoordelijke bestuurder.

Verkeersongevallen met vee

Naast ongevallen met wilde dieren, zijn ongevallen met vee een andere veelvoorkomende oorzaak van ongevallen met dieren. Denk daarbij aan koeien, paarden, schapen en geiten. Wanneer het vee vanuit privéterrein door omstandigheden zoals een beschadigd hekwerk de openbare weg opgaat en daar betrokken is bij een aanrijding dan is de veehouder in principe aansprakelijk voor het ongeval.

Volgens de wet is nalatigheid de bepalende factor voor de verantwoordelijkheid bij een auto-ongeluk. De nalatige persoon is niet altijd de bestuurder. Iemand die vee heeft, kan een ongeluk veroorzaken door zijn vee onachtzaam te laten ronddwalen. De eigenaar van het vee is niet onder alle omstandigheden strikt aansprakelijk maar moeten redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het vee de openbare weg op komt.

Wie is er verantwoordelijk als u een koe aanrijdt?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de manier waarop het ongeval tot stand komt. Als de koe los is geraakt omdat de eigenaar niet genoeg maatregelen heeft genomen om hem te beveiligen, is de eigenaar van de koe verantwoordelijk. De bestuurder is echter verantwoordelijk als hij verkeerd rijdt op een manier die het ongeval veroorzaakt.

Te hard rijden is een voorbeeld van slecht rijgedrag waardoor een bestuurder verantwoordelijk kan worden gesteld voor een ongeval met een koe. Om te weten wie verantwoordelijk is voor een ongeval met een koe, moet u kijken naar hoe het ongeval gebeurt en wiens handelingen het ongeval veroorzaken.

Wie is verantwoordelijk voor een verkeersongeval met een hond

Wanneer een hond een auto-ongeluk veroorzaakt, is de eigenaar van de hond – poes, kat – meestal aansprakelijk. Ook al is het altijd tragisch als er een ongeluk gebeurt met een hond, het is aan de eigenaar van de hond om zijn huisdier te beschermen. Wanneer een huisdier het verkeer inrijdt, is de hond niet veilig.

Het is echter mogelijk dat de hond ondanks alle inspanningen van de hondenbezitter los is geraakt. In dat geval zou het echt een tragisch ongeval kunnen zijn. De bestuurder van het voertuig en de eigenaar van de hond kunnen aansprakelijk zijn wanneer een hond een auto-ongeluk veroorzaakt. Het kan ook zijn dat niemand aansprakelijk is wanneer een hond een auto-ongeluk veroorzaakt.

Dekt een autoverzekering de schade aan een dier?

Ja, een autoverzekering kan schade aan dieren dekken. Het hangt af van het type verzekering dat u heeft. Als u een aanrijdingsverzekering of een uitgebreide verzekering heeft, dekt deze waarschijnlijk schade aan dieren. Als u alleen de minimale aansprakelijkheidspolis heeft, dekt deze waarschijnlijk geen schade aan dieren. Of een autoverzekering schade aan dieren dekt, hangt af van uw verzekeringsdekking en de manier waarop het ongeval is ontstaan.

Verkeersongeval met dieren

Wat betreft het bepalen van de wettelijke aansprakelijkheid, kunnen auto-ongelukken met dieren complexer zijn dan ze lijken. Hoewel het tragisch is als er een ongeluk met een dier plaatsvindt, betekent dit niet noodzakelijk dat de bestuurder van het voertuig schuld heeft. Zowel eigenaren van gezelschapsdieren als chauffeurs hebben de plicht om oplettend te zijn. Eigenaren van gezelschapsdieren moeten hun huisdieren veilig en uit de weg houden. Chauffeurs moeten met een veilige snelheid rijden en zich aan de verkeersregels houden.

Wanneer er een auto-ongeluk met een dier plaatsvindt, kijkt de wet naar het handelen van alle betrokken partijen. Een voertuigbestuurder kan aanzienlijk letsel en materiële schade oplopen, vooral als het dier op de weg een kettingreactie veroorzaakt die leidt tot een ongeval met een ander voertuig of een voorwerp langs de weg. Het regelen van wettelijke aansprakelijkheid bij een auto-ongeluk met dieren is vaak een complexe aangelegenheid. Het kan nodig zijn om de diepte in te gaan om zorgvuldig naar de acties van elke partij te kijken. Nadat de wettelijke aansprakelijkheid is beoordeeld, kunnen we de schade onderzoeken om de financiële rechten en plichten van elke partij te bepalen.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat