Hondenbeet op eigen erf

Uw hond bezorgt iemand anders letsel door middel van een hondenbeet terwijl deze persoon zich op uw erf bevindt.  In dit artikel beschrijf ik diverse scenario’s ten aanzien van letselschade door een hondenbeet op eigen erf.

Wat zegt het Burgerlijk Wetboek over aansprakelijkheid?

‘De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.’ – artikel 6:179

Hier staat dus dat de hondenbezitter aansprakelijk is voor de letselschade die zijn hond toebrengt. Het betreft dan de schade die de hond uit eigen energie aanricht. Met het houden van dieren gaat namelijk een risicoaansprakelijkheid gepaard. Omdat dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen levert dat gevaar op. Bij de aankoop van een hond gaat u akkoord met deze wettelijk bepaalde risicoaansprakelijkheid.

Kent u de tenzij clausule?

Er is sprake van een onrechtmatige daad als u wordt gebeten doordat de hond op u is afgestuurd (artikel 6:162 BW). In dat geval heeft u in de regel recht op schadevergoeding.

Let op: er zijn uitzonderingen!

Zo kan het zijn dat u elders aan het werk bent terwijl op dat moment iemand bij u thuis inbreekt. De inbreker wordt door uw hond gebeten en loopt letselschade op. In dat geval kunt u niet aansprakelijk worden gesteld. Als u de hond onder controle had gehad, was wellicht hetzelfde gebeurd omdat het zou kunnen zijn dat u uit zelfverdediging de hond op de inbreker had afgestuurd. In die situatie bijt de hond dus niet uit eigen energie. Omdat u uit noodweer handelt is er dan geen sprake van een onrechtmatige daad.

Ik wil vrijblijvend advies

Welke regels gelden op eigen erf?

De hondenbezitter is in eerste instantie aansprakelijk te stellen voor bijtwonden. En gelden deze regels ook wanneer het voorval plaats vindt op het eigen erf? Dat hangt af van de situatie. Daarop moeten aanvullende vragen gesteld worden en er zijn meerdere scenario’s mogelijk.

hondenbeet-eigen-erf

1
Het erf is vrij toegankelijk

Stel u gaat als pakketbezorger een pakketje afleveren. Het erf is niet omheind en er staan géén waarschuwingsborden. U loopt het eigen erf van het afleveradres en u wordt in uw arm gegrepen door een hond.

In dit voorbeeld kunt u de bezitters van de hond aansprakelijk stellen voor de geleden letselschade. Het erf is niet omheind én er zijn geen waarschuwingsborden te zien. Pakketbezorgers kunnen dus niet weten dat er een gevaarlijke hond aanwezig is. Bovendien is het erf niet afgesloten en dus vrij toegankelijk.

‘Wanneer een erf niet is afgesloten, mag ieder er zich op begeven, tenzij de eigenaar schade of hinder hiervan kan ondervinden of op duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt, dat het verboden is zonder zijn toestemming zich op het erf te bevinden, een en ander onverminderd hetgeen omtrent openbare wegen is bepaald.’ – artikel 5:22 BW

2
Het erf is omheind met een hek dat van buitenaf door middel van een klink zonder slot open te maken is waarbij er wel een waarschuwingsbord is aangebracht.

Stel dat u vandaag een pakket bezorgt bij een particulier. U parkeert voor het eigen erf en ziet dat er een hek omheen staat. Voor het hek staat een waarschuwingsbord met de tekst: ‘Pas op! Hier waak ik’. Er is echter geen intercom en u ziet ook nergens een brievenbus aan het hek. U ziet een toegangspoortje zonder slot waardoor u het erf kunt betreden en u besluit alsnog het pakketje aan de voordeur af te leveren. Terwijl u dat doet wordt u door een hond in uw been gebeten.

Ook in dit voorbeeld kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade. Er was geen brievenbus én geen intercom. Het is dan vrijwel onmogelijk om de levering te bezorgen. In dit geval zullen we in de praktijk gedeeltelijk spreken van eigen schuld. U heeft ondanks de waarschuwing alsnog zelfstandig besloten het poorte open te maken en het eigen erf te betreden. Echter, omdat u bezig was met de uitvoering van uw werk zal het aandeel eigen schuld gering zijn. De eigenaar had er voor moeten zorgen dat de hond niet vrij rond liep en zo een hondenbeet op eigen erf kunnen voorkomen.

3
Het erf is omheind door middel van een hek met een poort die afgesloten is door middel van een slot. Er is een intercom aanwezig en een waarschuwingsbord is geplaatst.

U bent nog steeds pakketbezorger en vandaag treft u een erf dat volledig omgeven is door een hek. U ziet waarschuwingsborden en er is een intercom aanwezig. Op de waarschuwingsborden staat een van de volgende teksten:

 1. Verboden toegang Art. 461. Wetboek van Strafrecht;
 2. Betreden op eigen risico;
 3. Pas op voor de hond.

U probeert eerst de intercom en krijgt geen gehoor. Ook het poortje is afgesloten met een slot maar u besluit er over heen te klimmen omdat het niet zo hoog is. Als u richting de deur loopt wordt u aangevallen door een hond die tegen u opspringt waardoor u ongelukkig ten val komt.

Nu is de eigenaar niet aansprakelijk voor de letselschade. De eigenaar heeft namelijk voldaan aan alle voorzorgsmaatregelen.

 1. het eigen erf is omheind;
 2. het poortje is afgesloten;
 3. de bewoner is bereikbaar via intercom;
 4. er staat een waarschuwingsbord bij elke ingang.

Het is overduidelijk dat u dit eigen erf niet mag betreden!

Vrijblijvend advies bij hondenbeet op eigen erf?

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Met trots ontvingen wij als enige kantoor in Nederland een dubbel keurmerk letselschade. Het Keurmerk Letselschade Expertise én een Keurmerk Letselschade Advocatuur.  Door onze unieke combinatie van letselschade advocaten en letselschade specialisten kunnen wij letselschadeslachtoffers in alle stadia bijstaan; van onderhandeling tot aan de hoogste rechter.

  Wellicht ook interessant:

  1. Werkgever koerier aansprakelijk voor mishandeling
  2. Altijd overleggen met een letselschadespecialist 
  3. Hondenbeten

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat