De 5 meest voorkomende chirurgische fouten

De 5 meest voorkomende chirurgische fouten

Je zou kunnen verwachten dat de meeste chirurgische fouten gemaakt worden tijdens moeilijke operaties zoals operaties aan de ruggengraat, het hart of de hersenen. Echter, fouten worden meestal gemaakt tijdens de meest gangbare operaties. In dit artikel beschrijf ik de 5 meest voorkomende chirurgische fouten. 

Zelfs nadat het grootste deel van de operatie is uitgevoerd vinden er nog fouten plaatst door medische onoplettendheid en dat binnen een fractie van een seconde. Chirurgische fouten kunnen verstrekkende en levenslang gevolgen met zich meebrengen voor een patiënt. Medische onoplettendheid en chirurgische fouten zijn verschrikkelijk voor de persoon en zijn of haar familie en daarom is het verstandig om altijd een advocaat van Hijink advocaten aan uw zijde te hebben. Wij gaan u begeleiden in deze moeilijke tijd zodat u aanspraak kunt maken op een vergoeding voor de schade die u geleden heeft.

3 voorbeelden van chirurgische fouten

Een goed voorbeeld van een chirurgische fout is een perforatie van de darmen tijdens een routinematige darmonderzoek of het verwijderen van een poliep. Als dit gebeurt komen bacteriën vanuit het darmstelsel in de buik. Dit kan bloedvergiftiging veroorzaken en buikvliesontsteking waardoor de interne organen waaronder longen, nieren en lever geïnfecteerd raken. Als de bloedvergiftiging niet snel wordt ontdekt en behandeld kan dit de dood tot gevolg hebben.

letselschade door medische fout van een chirurg

Chirurgische fouten kunnen ook gemaakt worden tijdens eenvoudige ingrepen waaronder het verwijderen van de eileiders als de ingreep niet op een correcte wijze wordt uitgevoerd. Als de rand van een ader per ongeluk scheurt kan dit lijden tot overvloedige bloedingen waardoor bloedpropjes kunnen ontstaan in de benen omdat deze niet voldoende bloed krijgen tijdens de operatie. Deze propjes kunnen vervolgens in de longen terecht komen en een longembolie tot gevolg hebben en zelfs tot de dood leiden.

Sommige fouten van chirurgen ontstaan door onoplettendheid, verwarring of vergeetachtigheid.

Operaties om de druk op de sinussen te verlagen worden ook dagelijks uitgevoerd. Echter, als de spieren die de oogbeweging aansturen per ongeluk doorsneden worden dan kan de patiënt hierdoor chronisch dubbel zicht krijgen en het vermogen om te werken of autorijden verliezen.

Niet alle chirurgische fouten omvatten het per ongeluk snijden van onbedoelde spieren of weefsel. Sommige fouten van chirurgen ontstaan door onoplettendheid, verwarring of vergeetachtigheid. Zij zouden niet ontstaan zijn als de betreffende arts goed had opgelet. Soms komt het ook voor dat een fout het gevolg is van een niet goed functionerend medisch apparaat of gereedschap.

De 5 meest voorkomende medische fouten

Hieronder geef ik een overzicht van de meest voorkomende chirurgische fouten:

  1. Vreemde voor achtergelaten in het lichaam van de patiënt. Veel te vaak laten chirurgen klemmetjes, doekjes, gaas en scalpels achter in het lichaam van hun patiënt. Dit heeft extreme pijn, infecties en zelfs dood tot gevolg. Een goede materiaalchecklist kan dit voorkomen.
  2. Operatie van de verkeerde patiënt. Meerdere factoren kunnen deze medische fout veroorzaken waaronder een slechte verificatie vooraf, slechte communicatie tussen chirurgen en een slecht ziekenhuis protocol. Deze verwarring kan leiden tot het verwijderen van gezonder organen en andere gevolgen als een patiënt niet de behandeling krijgt die hij nodig heeft.
  3. Operatie aan de verkeerde kant. Hoewel dit behoorlijk onvoorstelbaar is vindt dit jaarlijks meerdere keren plaats in Nederland. Onlangs is er bij een patiënt een gezonde nier verwijderd terwijl de afgestorven nier in het lichaam achter bleef. Ook het amputeren van het verkeerde been is onlangs gebeurd.
  4. Fouten in de anesthesie. Fouten in de toediening van narcose zijn de meest voorkomende en meest dodelijke vorm van medische fouten. Als te veel narcose wordt toegediend kan het zijn dat de patiënt te weinig zuurstof krijgt hetgeen hersenbeschadiging en het overlijden tot gevolg kan hebben. Bij algehele anesthesie of narcose krijg je voor de operatie drie verschillende middelen toegediend; slaapmiddelen, pijnstillers en soms spierverslappers. Als je te weinig krijgt toegediend kan de patiënt tijdens de operatie enorme pijn ondervinden.
  5. Zenuwbeschadiging. Hoewel een chirurg niets anders wil dan uw gezondheid herstellen kan hij toch groot letsel toebrengen. Een kleine fout bij het hanteren van het scalpel kan al zorgen voor een doorboorde long of een beschadigde zenuw hetgeen kan leiden tot een levenslange infectie, pijn of een handicap.

Iedereen kan een fout maken op het werk maar chirurgen en andere medische zorgverleners moeten op een hoger niveau werken! Eenvoudige middelen waaronder checklisten, nauwkeurige en voortdurende verificatie, strakke procedures en gewoon oplettendheid en alertheid bij het werk dat verricht moet worden hebben tot gevolg dat het aantal chirurgische fouten verminderd.

Verwijtbaar handelen van de arts of chirurg

Wanneer een medische fout letselschade tot gevolg heeft moet de behandelend zorgverlener in de regel de schade vergoeden. Dit is niet altijd het geval. De chirurg of behandelend arts moet namelijk wel een verwijt gemaakt kunnen worden. Soms is het letsel niet het gevolg van een foute handeling van de arts maar het gevolg van een complicatie die niet voorkomen had kunnen worden. Ook als de medische wetenschap op dat moment nog niet zo ver was kan met dit de arts niet aanrekenen.

Iedereen kan een fout maken op het werk maar chirurgen en andere medische zorgverleners moeten op een hoger niveau werken.

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat