Coronavirus zet arbeidsrelaties op scherp

Het is een bizarre en onwerkelijke tijd. Nederland is in de greep van covid-19. Wie had ooit gedacht, dat wij Nederlanders te maken zouden krijgen met een virus dat ons hele dagelijkse leven op zijn kop zet. Een virus waardoor we vanaf 1 juni met z’n allen in het openbaar vervoer een mondkapje moeten gaan dragen. Onvoorstelbaar maar .. realiteit.

Kijken we even 2 maanden terug dan zien we mensen die massaal aan het hamsteren van WC -rollen en houdbaar eten; het lijkt alweer zo ver weg. Wat nog niet veranderd is zijn de wegen die op een gewone maandagochtend niet verstopt zijn omdat een groot deel van de dienstverlenende sector vanuit huis werkt waarbij videoconferencing ervoor zorgt dat belangrijke zaken evengoed ‘persoonlijk’ worden afgestemd. Alsof het nooit anders is geweest, een beetje vreemd wordt nu toch heel normaal.

En de ondernemers dan, die fors minder werk hebben of zelfs algeheel gesloten worden (denk o.a. – maar zeker niet uitsluitend! -aan de horeca, theaters, sportscholen, reisbureau’s etc. etc)? En aan de andere kant ook die werknemers, die door minder werk of een aanstaande bedrijfssluiting hun baan dreigen te verliezen?

Gelukkig denkt onze regering niet alleen aan hoe we het virus zoveel mogelijk in bedwang kunnen houden – #flattenthecurve – en welke maatregelen daartoe genomen moeten worden. Er is hard nagedacht over de manier waarop we de economie en dus de banen kunnen beschermen. Tijdens de maandelijkse persconferenties zijn meerdere pakketten van noodmaatregelen aangekondigd om ondernemers en daarmee ook de werknemers door deze zware tijd te helpen.

Coronavirus en arbeidsrecht

De regeling werktijdverkorting is gestopt, maar de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), is daarvoor in de plek gekomen. Gedurende drie maanden wordt er door het UWV een loonkostensubsidie verstrekt ter hoogte van maximaal 90 % van de loonkosten, aan die ondernemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Er wordt een omzetverlies van tenminste 20 % verwacht
  2. Gedurende de subsidie committeert de werkgever zich aan de verplichting om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers.
  3. De regeling ziet op een daling van de omzet vanaf 1 maart 2020.
  4. De hoogte van de subsidie is maximaal 90 % en afhankelijk van de omzetderving. Bijvoorbeeld: als de omzet met 100 % daalt, dan is de subsidie 90 %. Valt de omzet voor 50 % weg, dan is de maximale tegemoetkoming 45 %. Op basis van de aanvraag die wordt gedaan, zal er in eerste instantie een voorschot door het UWV worden verstrekt ter hoogte van 80 % van de te verwachte tegemoetkoming.
  5. Achteraf wordt de werkelijke omzetdeling vastgesteld (accountantsverklaring), alsmede de definitieve hoogte van de subsidie en vindt er een correctie plaats.
  6. Extra ondersteuning van zelfstandig ondernemers. ZZP-ers kunnen voor een periode van drie maanden in aanmerking komen voor een aanvullende inkomensondersteuning voor hun levensonderhoud.
  7. Uitstel belastingbetaling. Ondernemers die worden getroffen door de gevolgen van het Coronavirus kunnen uitstel van belasting aanvragen. Dit uitstel kan worden aangevraagd voor de loon- en omzetbelastingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
  8. Verruiming garantiefonds. Indien ondernemingen tegen problemen aanlopen bij het verkrijgen van een banklening/bankgarantie, dan kunnen zij gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling. Het garantieplafond van deze regeling is verhoogd naar 1,5 miljard euro.
  9. Uitstel tot 1 juli 2020 ter zake administratie ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ premiedifferentiatie.

Bovenstaande Corona maatregelen zijn zeker nog niet alle maatregelen die genomen worden. Daarnaast is dit pas het begin en de komende tijd zal er nog veel meer duidelijk worden over de uitwerking van deze regelingen en eventueel aanvullende maatregelen. Houd de berichtgeving dan ook nauwlettend in de gaten over het Coronavirus en arbeidsrecht.

Voor nu rest mij iets anders dan u allen veel succes te wensen! Ter afsluiting, enorm veel dank aan alle mensen die juist door deze situatie dag en nacht aan het werk zijn om – op welke manier dan ook – voor ons te zorgen! Petje af!

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat