Slachtofferhulp

Onder slachtofferhulp verstaan wij de hulp die wordt gegeven aan mensen die de gevolgen ondervinden van een misdrijf, ongeval of ramp. Deze hulp komt op gang direct na de eerste hulp door de hulpdiensten zoals politie, medische zorg of brandweer.

Denk bij slachtofferhulp aan het ondersteunen van gedupeerden bij het geestelijk verwerken van een belastende ervaring, het oppakken van het leven evenals het juridisch ondersteunen bij het verhalen van de geleden materiële en immateriële schade bij de aansprakelijke persoon, onderneming of instelling.

slachtofferhulp arnhem nijmegen

In de meeste gevallen is de schade goed te overzien en is er weinig hulp nodig. De hulp verlening verdelen we onder in:

 1. hulp van brandweer bij het redden van mensen en bezittingen
 2. artsen en verplegers voor medische hulp
 3. politie
 4. juristen en advocaten voor juridische hulp en het claimen van een schadevergoeding
 5. psychosociale bijstand en hulpverlening.

De algemene slachtofferhulp wordt zo snel mogelijk na de gebeurtenis gegeven en is gratis. Er wordt samengewerkt met vrijwilligers.

We streven ernaar dat de mensen op eigen kracht herstellen met hulp, begrip en erkenning vanuit de omgeving. De hoeveelheid stress neemt in de regel af en de gebeurtenis heeft meestal weinig tot geen blijvende negatieve gevolgen voor het verdere levensverloop.
Bij ernstige hulpbehoefte of als de vraag buiten de kernkwaliteiten van slachtofferhulp valt dan bemiddelen wij bij het vinden van specialisten en zorgen wij voor een doorverwijzing naar bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, arbeidsintegratie of maatschappelijke werk.

Waarom is slachtofferhulp ontstaan?

Midden vorige eeuw werd met name in de USA geconstateerd dat er meer aandacht was voor de rechten en belangen van de verdachte dan voor die van het slachtoffer. Dit leidde in Nederland tot het vastleggen van (sommige) rechten van slachtoffers in de landelijke regelgeving.

In België zorgde onder meer de zaak ‘Dutroux’ ervoor dat slachtoffers (veel) meer rechten én hulpverlening kregen via verschillende wetgevende initiatieven.

In Nederland heeft het slachtoffer sinds 1 januari 2011 ook een betere wettelijke positie gekregen. Zo is de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces sinds deze datum in werking getreden. Door deze wet is het slachtoffer een zelfstandige procesdeelnemer in het strafrecht. Tevens zijn een aantal rechten die eerst alleen in beleidsregels stonden in de wet opgenomen. Daarnaast zijn de rechten van het slachtoffer uitgebreid en is de mogelijkheid tot het verhalen van letselschade verbeterd.

Juridische slachtofferhulp in Arnhem & Nijmegen

Voor slachtoffers zijn de juridische mogelijkheden bij het verhalen van letselschade onbekend. Onze juridische slachtofferhulp adviseurs geven daarom informatie over juridische procedures en verzekeringen. Daarnaast helpen wij slachtoffers bij het verhalen van de geleden schade op de aansprakelijke persoon, organisatie of instelling. De advocaten en letselschadespecialisten van Hijink Advocaten helpen u hierbij.

Juridische hulp De juridische gevolgen en mogelijkheden zijn voor veel slachtoffers onbekend terrein. Slachtofferhulp Nederland geeft hen daarom informatie over juridische procedures en verzekeringen. Daarnaast helpt de organisatie slachtoffers die schade willen verhalen op een dader. Verder kunnen slachtoffers desgewenst aan de rechter, Officier van Justitie en verdachte vertellen over de gevolgen van een misdrijf. Dit kan via spreekrecht tijdens de rechtszitting of een schriftelijke slachtofferverklaring. Slachtofferhulp Nederland begeleidt hierbij.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Ons eerste gratis telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

  Hijink Letselschadespecialisten

  Vestiging Arnhem
  Onderlangs 1
  6812 CE Arnhem
  (026) 442 39 13

  Vestiging Nijmegen
  Kerkenbos 1021
  6546 BB Nijmegen
  (024) 388 66 80

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat