Slachtofferzorg

Slachtofferzorg is het gehele proces waar het slachtoffer mee te maken kan krijgen. De rechten en de mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen.

Wat doet Slachtofferzorg?

Slachtofferzorg adviseert en begeleidt slachtoffers van een ongeval. Gedacht moet hierbij worden aan het geven van praktische tips, het verwijzen naar netwerkpartners specialisten, verstrekken van informatie over de juridische aspecten van de letselschadeprocedure en verstrekken van informatie over het opgelopen letsel (whiplash, niet aangeboren hersenletsel, handicaps en zo voort).

Adviserend vanuit een ruime werkervaring is gebleken dat opgelopen letsel soms zeer ingrijpende invloed kan hebben op uw dagelijks leven. De geboden ondersteuning door Slachtofferzorg geniet veel draagvlak. Ook als nabestaande, familie of gezinslid, kunt u geconfronteerd worden met de gevolgen van een ongeval met letsel of overlijden.

Wie zijn wij?

Slachtofferzorg komt op voor de belangen van ongevalsgedupeerden, geeft geheel vrijblijvend adviezen en voorlichting, ondersteunt en verwijst. De medewerkers adviseren vanuit geruime praktijkervaring en hebben diverse gespecialiseerde opleidingen doorlopen variërend van Nederlands Recht, LSA / Grotius, overlijdens- en letselschadevergoeding berekenen, sociaal zekerheidsrecht tot de verzekeringstechnische aspecten.

Onze Doelstelling

Onze ervaringsdeskundigen en experts hebben zich enerzijds tot doel gesteld gedupeerden van een ongeval met letsel, helder en op uw persoonlijke situatie toegespitst te adviseren. Anderzijds wordt nagestreefd de vaak lang durende en ingewikkelde nasleep te verkorten en vereenvoudigen.

Ongevalsgedupeerden worden geheel vrijblijvend en kosteloos geadviseerd.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis. Bel 0800 44 55 000

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat