Aansprakelijkheid bestuurder voor arbeidsongeval

Aansprakelijkheid bestuurder voor arbeidsongeval: Een werknemer raakt gewond bij een bedrijfsbrand. De werkgever gaat na de brand failliet vanwege een belastingschuld. De werknemer met letselschade stelt daarom de bestuurder van het bedrijf persoonlijk aansprakelijk. De rechter beoordeelt in deze recente uitspraak of de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de schade van het bedrijfsongeval.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wijst de schadeclaim uiteindelijk af. De gewonde werknemer kan niet aantonen dat de bestuurder een persoonlijk en ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Wanneer is persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder van belang

De werkgever is meestal aansprakelijk voor de schade van een arbeidsongeval. Als de werkgever geen verwijt kan worden gemaakt, dan geldt dit ook voor de bestuurders. De persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder voor de schade van een arbeidsongeval is daarom vooral van belang als de werkgever failliet gaat. De werknemer kan in dat geval de schade meestal niet verhalen op de (failliete) werkgever. Het aansprakelijk stellen van de bestuurder is in dat geval een manier om alsnog een schadevergoeding te krijgen.

Aansprakelijkheid bestuurder voor arbeidsongeval, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:8467

Persoonlijk ernstig verwijt

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor letselschade bij een bedrijfsongeval is mogelijk als de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De rechter van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vat het toetsingskader als volgt samen:

Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Aldus gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap hogere eisen dan in het algemeen het geval is. Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval.’

Bewijslast aansprakelijkheid bestuurder na arbeidsongeval

De werknemer moet bewijs leveren van het persoonlijke en ernstige verwijt dat de bestuurder wordt gemaakt:

De stelplicht en bewijslast dat er sprake is van (bijzondere) omstandigheden die een persoonlijk ernstig verwijt en daarmee aansprakelijkheid van de bestuurder voor de gestelde schade opleveren, rusten op [appellant] (conform de hoofdregel van artikel 150 Rv).’

Geen bewijs persoonlijk verwijt

De rechter wijst de schadeclaim uiteindelijk af. De werkgever kan niet aantonen dat de bestuurder een persoonlijk en ernstig verwijt kan worden gemaakt. Daarbij is onder van belang dat de bestuurder niet de feitelijke leidinggevende van de werknemer was. Op de werkgever rustte ook geen verplichting om een verzekering af te sluiten, omdat de laswerkzaamheden van de werknemer geen buitengewoon gevaarlijke werkzaamheden zijn.

Zorgplicht werkgever en persoonlijk ernstig verwijt

Het toetsingskader voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder verschilt sterk van het toetsingskader dat we gebruiken om aansprakelijkheid van de werkgever vast te stellen. Voor aansprakelijkheid van de werkgever kijken we of de werknemer gewond raakte tijdens het werk. Vervolgens moet de werkgever aantonen dat de zorgplicht is nagekomen. Dit betekent dat alle redelijke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen zijn genomen. De bewijslast ligt daardoor grotendeels bij de werkgever. Voor de aansprakelijkheid van een bestuurder moet de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. De bewijslast ligt in dat geval bij de werknemer.

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk wegens onbetaalde verzekeringspremies

In een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch werd wel vastgesteld dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk was. De bestuurder van het bedrijf meldde een arbeidsongeval niet tijdig bij de verzekering, waardoor de dekking verviel. De werknemer overleed bij een val van hoogte. De rechter wees de schadeclaim van de familie toe. De bestuurder kon persoonlijk worden verweten dat er geen aanspraak gemaakt kon worden op de door het bedrijf afgesloten verzekering

Gratis rechtshulp van een letselschade advocaat

Bespreek uw mogelijkheden met een letselschade advocaat. Ons telefoonnummer is 0800 – 44 55 000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@letselschadeadvocaat.nl of het onderstaande contactformulier invullen.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bronnen: www.rechtspraak.nl
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:8467

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 13 oktober 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3156

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat