Nalatigheid van de werkgever na een arbeidsongeval

Nalatigheid van de werkgever na een arbeidsongeval: Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelde onlangs de aansprakelijkheid van de werkgever voor het uitblijven van een inhoudelijke reactie op een aansprakelijkstelling. Is een werkgever ook aansprakelijk voor het ‘handelen/nalaten ‘nadien’, dat wil zeggen ná het ongeval’.

Een medewerker van FC Emmen glijdt uit bij zijn werkzaamheden in een bar in het stadion na een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De man valt op zijn achterhoofd en loopt een hersenschudding op. Na de valpartij heeft de man nog lang last van geheugen- en concentratieproblemen. De werkgever reageert niet inhoudelijk op de aansprakelijkstelling. De rechter beoordeelt of de werkgever ook aansprakelijk is voor het handelen/nalaten na het ongeval.

Aansprakelijkheid werkgever voor handelen na arbeidsongeval

De uitgegleden barmedewerker schakelt een letselschadejurist in om de schade af te handelen. De jurist stuurt een aantal e-mails naar de werkgever betreffende de aansprakelijkheid. De werkgever geeft geen inhoudelijke reactie op de aansprakelijkstelling. De werkgever geeft in een reactie aan zich te willen concentreren op de re-integratie van de werknemer. In een rechtszaak bepaalt de rechter dat de werkgever aansprakelijk is voor het ‘handelen/nalaten ‘nadien’, dat wil zeggen ná het ongeval van 3 augustus 2019.’ De kantonrechter geeft echter geen motivatie voor deze vaststelling. De aansprakelijke partij gaat daarop in beroep:

Het hof constateert dat de kantonrechter niet heeft gemotiveerd waarom FC Emmen ‘en/of’ aansprakelijk is voor het handelen c.q. nalaten van FC Emmen ‘nadien’ – dat wil zeggen na het ongeval van 3 augustus 2019.’

Nalatigheid van de werkgever na een arbeidsongeval, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9149

Geen inhoudelijke reactie geven op aansprakelijkstelling is niet onrechtmatig

De rechter benoemt een aantal grondslagen voor een mogelijke schadevergoeding. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs geleverd dat de werkgever haar verplichtingen als werkgever niet is nagekomen. Daarnaast is er ook geen sprake van een overeenkomst die de werkgever schendt. Bovendien vindt de rechter het handelen van de werkgever niet onrechtmatig:

‘[geïntimeerde] heeft gezien de aansprakelijkheid van FC Emmen op grond van artikel 7:658 BW, onvoldoende gesteld dat en op welke wijze de werkgever daarnaast in haar handelen dan wel nalaten na het ongeval is tekortgeschoten zich als een goed werkgever in de zin van artikel 7:611 BW te gedragen. Ook heeft hij onvoldoende gesteld dat FC Emmen na het ongeval tekortgeschoten is in een (andere) contractuele verplichting (artikel 6:74 BW) of dat het handelen of nalaten na het ongeval dermate onzorgvuldig is dat het als onrechtmatig moet worden aangemerkt (artikel 6:162 BW).’

Het slachtoffer heeft volgens de rechter onvoldoende uitgelegd waarom het uitblijven van een inhoudelijke reactie op de aansprakelijkstelling reden is om een schadevergoeding toe te kennen:

‘De stelling van [geïntimeerde] dat FC Emmen een jaar lang inhoudelijk niet op de aansprakelijkheidsstelling reageerde en hem aan het lijntje hield, is daartoe onvoldoende. [geïntimeerde] heeft weliswaar gewezen op de brieven en e-mails die door of namens hem naar aanleiding van de aansprakelijkheidsstelling aan FC Emmen werden gestuurd, maar die kunnen de betreffende conclusies niet dragen zonder nadere toelichting, die ontbreekt.’

Bewijs recht op schadevergoeding vertraging letselschadezaak

Het traineren en vertragen van de afhandeling van schade kan reden zijn voor de toekenning van smartengeld. Dit wordt ook wel secundaire victimisatie genoemd. Houd er rekening mee dat de rechter het aandeel van beide partijen in de vertraging beoordeelt. Om recht te hebben op een schadevergoeding moet worden aangetoond dat de aansprakelijke partij de oorzaak is van de vertraging.

Wettelijke rente van dag ongeval tot uitbetaling

De wet bepaalt dat de aansprakelijke partij wettelijke rente betaalt over de schadevergoeding. De rente begint te lopen vanaf het moment dat de schade wordt geleden tot het moment dat de schade wordt betaald. De wettelijke rente betekent daarom dat de aansprakelijke partij er belang bij heeft om de schade zo snel mogelijk te vergoeden.

Uitglijden tijdens werken in de horeca

Naast de aansprakelijkheid voor de opstelling van de werkgever na het ongeval komt natuurlijk ook de aansprakelijkheid voor het ongeval aan de orde. De rechter vindt dat de werkgever onvoldoende maatregelen nam om uitglijden en vallen te voorkomen. Daarbij is van belang dat het aannemelijk is dat de vloer van de bar nat is vanwege het spoelen van glazen, bier tappen en bier drinken. Na de val wordt bij de bar een bordje geplaatst waarmee gewaarschuwd wordt tegen gladheid. Ook dit is reden voor de rechter om aan te nemen dat de vloer glad en nat was. Daarnaast is volgens de rechter aannemelijk dat de oplettendheid en voorzichtigheid van werknemers afneemt naar mate de avond vordert en de vermoeidheid toeneemt.

De rechter oordeelt dat de werkgever de zorgplicht niet nakwam en beschrijft de maatregelen die de werkgever niet nam. De werkgever heeft geen RI&E opgesteld. Dit is een verplicht document waarin werkgevers de veiligheidsrisico’s binnen het bedrijf beschrijven. De werkgever had veiligheidsschoenen met een anti-slipzool kunnen verstrekken en het gebruik verplichten. Ook specifieke veiligheidsinstructies zijn niet gegeven. Bovendien was er geen toezicht op naleving van veiligheidsvoorschriften.

Voorschot

De kantonrechter bepaalde dat het slachtoffer een voorschot op de schadevergoeding krijgt van € 38.000,–. Het slachtoffer vraagt in deze procedure om het voorschot met € 15.000,– te verhogen. De rechter wijst deze vordering af. Er bestaat volgens de rechter echter nog te veel onduidelijkheid over de schade om het voorschot te verhogen.

Juridische bijstand van een letselschade advocaat

Juridische hulp bij letselschade wordt betaald door de aansprakelijke partij. Daarom schakelt u gratis een letselschade advocaat in. Neem contact op door te bellen naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 oktober 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9149

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat