Aanrijding met een los voorwerp

Dit artikel beschrijft een aanrijding met een los voorwerp op de weg. Elke chauffeur krijgt te maken met gevaar als hij met een voertuig de weg op gaat. Voorwerpen die op de weg liggen of rond vliegen zijn niet te voorkomen en de schade kan extreem zijn. De vraag is dan wie je moet aanspreken op de geleden schade: je eigen verzekeraar, de wegbeheerder of een derde partij die het voorwerp heeft achtergelaten of verloren op de weg.

In de meeste gevallen kun je voor je schade terecht bij je eigen verzekeraar, afhankelijk van de verzekeringsvorm die u voor uw voertuig heeft afgesloten. In dit artikel beschrijf ik de factoren die van invloed zijn op een verkeersongeval met een los voorwerp.

aanrijding-met-los-voorwerp-002

Uitgangspunten:

 • Als u een voorwerp raakt dat uw pad kruist dan moet u een all risk verzekering hebben om de schade te kunnen verhalen;
 • Als u geraakt wordt door een voorwerp dat door de lucht vliegt dan kunt u eventueel ook uw eigen verzekeraar aanspreken onder de voorwaarde dat u een uitgebreide verzekering hebt afgesloten;
 • Als de kosten voor reparatie lager zijn dan je eigen risico dan is het verstandig om de reparatie zelf te betalen;
 • Als u verantwoordelijk en dus aansprakelijk bent voor de aanrijding met het losse voorwerp dan zal, na een aansprak, waarschijnlijk uw verzekeringspremie omhoog gaan

Een aanrijding met een los voorwerp

Een aanrijding met een los voorwerp kan schade veroorzaken aan de voorzijde en de onderkant van uw voertuig. Het is ook mogelijk dat het schade toebrengt aan u of uw medepassagier. Het maakt niet uit of het voorwerp van een auto voor u is afgevallen (verloren lading), of het een gat in de weg is of een omgevallen boom. Onder alle gevallen is er sprake van een schadeclaim ten gevolge van de botsing.

Om een schadeclaim ten gevolge van een aanrijding te kunnen indienen moet u eerst kijken of u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Risico op aanrijding met losse voorwerpen is optioneel en wordt niet gedekt door het wettelijke minimum, de WA-verzekering. Ga ervan uit dat u altijd uw eigen risico zult verliezen als u een schadeclaim indient bij uw eigen verzekeraar. Een aanrijding met een los voorwerp wordt gezien als een eigen schuld ongeval en kan van invloed zijn op de hoogte van uw toekomstige premie. Tenzij de schade minimaal is kan het verstandig zijn om een schadeclaim in te dienen.

Aanrijding met een vliegend voorwerp

Als lading van bijvoorbeeld een vrachtwagen los komt of vanuit een slecht afgedekte aanhanger dan wordt uw schade anders verhaald als het voorwerp in de lucht is terwijl u het aanrijdt. Steentjes die vanuit het asfalt of de weg loskomen zijn over het algemeen onvermijdelijk. Verzekeraars behandelen vliegende onderdelen als een schadeclaim waar u niets aan kunt doen. Deze schade heeft dan ook geen gevolgen voor uw premie. Wel voor uw eigen risico.

Wie is aansprakelijk voor aanrijding met losse objecten die van een ander voertuig afvallen?

In de meeste gevallen is de bestuurder van het voertuig waar de voorwerpen van afvallen verantwoordelijk voor het ongeluk en alle daaropvolgend letsel aan personen als gevolg van dat ongeluk. Het is een algemeen aangenomen regel dat geen enkel voertuig de weg op mag met een lading tenzij de lading volledig is gezekerd en overdekt waardoor de lading niet kan verschuiven, er afvallen of lekken.

Er is strenge regelgeving ten aanzien van het vervoer van lading met behulp van een voertuig. De lading moet altijd strak gezekerd zijn om te voorkomen dat objecten van het voertuig afvallen en gevaarzettende omstandigheden ontstaan. Dus is de bestuurder van het voertuig dat de lading vervoert in de regel aansprakelijk voor de geleden schade.

Wat gebeurt er als ik geraakt wordt door een object dat van een ander voortuig afvalt?

Als een object van een ander voertuig afvalt en een andere persoon of bestuurder raakt waardoor deze het lichamelijk of geestelijk letsel oploopt dan kunnen zij de geleden schade vervalen op die vervoerder als ze kunnen bewijzen dt het opject van het andere voertuig is afgevallen als gevolg van nalatigheid. Dat is het geval wanneer de bestuurder de lading niet goed heeft gepositioneerd en vastgezet of wanneer de persoon onverantwoordelijke gereden heeft terwijl er lading geplaatst was. Dit is nalatigheid.

Nalatigheid

De belangrijkste factor is het directe verband in tijd tussen het vallen van het object van het voertuig en het ontstaan van het ongeluk. Er moet werkelijk sprake zijn dat het object, in zijn val, het ongeluk veroorzaakt. Er zijn vier factoren die nalatigheid aantonen:

 1. Verplichting:
  De bestuurder van het voertuig met lading heeft de plicht om zijn omringende bestuurders en andere personen te beschermen tegen afvallende lading door de lading grondig vast te zetten, goed te positioneren en de lading af te dekken. Daarnaast heeft de bestuurder de plicht om verantwoord te rijden en rekening te houden met zijn lading.
 2. Verplichting niet nagekomen:
  Een bestuurder komt zijn verplichting niet na als hij de lading niet goed gezekerd en geladen heeft en de lading niet heeft afgedekt met een doek, net of omkasting. Ook onverantwoord hoge snelheden en stuurgedrag kunnen een oorzaak zijn.
 3. Oorzaak:
  Het niet nakomen van de verplichtingen staat in direct verband met de oorzaak van het ongeluk en de schade / letselschade die de andere persoon heeft opgelopen.
 4. Schade:
  Het slachtoffer moet aantonen dat geleden schade het directe gevolg zijn van de aanrijding met de losgekomen lading.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Lees ook:

  1. Aanrijding met afgevallen lading
  2. een schadeclaim indienen
  3. welke verkeersongevallen zijn er?

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat