Aanrijding met afgevallen lading

Dit artikel beschrijft een aanrijding met afgevallen lading. Elke chauffeur krijgt te maken met gevaar als hij met een voertuig de weg op gaat. Voorwerpen die op de weg liggen of rond vliegen zijn niet te voorkomen en de schade kan extreem zijn. De vraag is dan wie u moet aanspreken op de geleden schade: uw eigen verzekeraar of de partij die het voorwerp onderweg heeft verloren.

Aanrijding met een afgevallen lading

Als lading van bijvoorbeeld een vrachtwagen los komt of vanuit een slecht afgedekte aanhanger dan wordt uw schade anders verhaald als het voorwerp in de lucht is terwijl u het aanrijdt. Steentjes die vanuit het asfalt of de weg loskomen zijn over het algemeen onvermijdelijk. Verzekeraars behandelen vliegende onderdelen als een schadeclaim waar u niets aan kunt doen. Deze schade heeft dan ook geen gevolgen voor uw premie. Wel voor uw eigen risico.

Aanrijding met afgevallen lading

Wie is aansprakelijk voor aanrijding met losse objecten die van een ander voertuig afvallen?

In de meeste gevallen is de bestuurder van het voertuig waar de voorwerpen van afvallen verantwoordelijk voor het ongeluk en alle daaropvolgend letsel aan personen als gevolg van dat ongeluk. Het is een algemeen aangenomen regel dat geen enkel voertuig de weg op mag met een lading tenzij de lading volledig is gezekerd en overdekt waardoor de lading niet kan verschuiven, er afvallen of lekken.

Er is strenge regelgeving ten aanzien van het vervoer van lading met behulp van een voertuig. De lading moet altijd strak gezekerd zijn om te voorkomen dat objecten van het voertuig afvallen en gevaarzettende omstandigheden ontstaan. Dus is de bestuurder van het voertuig dat de lading vervoert in de regel aansprakelijk voor de geleden schade.

Wat gebeurt er als u geraakt wordt door een object dat van een ander voortuig afvalt?

Als een object van een ander voertuig afvalt en een andere persoon of bestuurder raakt waardoor deze het lichamelijk of geestelijk letsel oploopt dan kunnen zij de geleden schade vervalen op die vervoerder als ze kunnen bewijzen dat het object van het andere voertuig is afgevallen als gevolg van nalatigheid. Dat is het geval wanneer de bestuurder de lading niet goed heeft gepositioneerd en vastgezet of wanneer de persoon onverantwoordelijke gereden heeft terwijl er lading geplaatst was. Dit is nalatigheid.

Nalatigheid

De belangrijkste factor is het directe verband in tijd tussen het vallen van het object van het voertuig en het ontstaan van het ongeluk. Er moet werkelijk sprake zijn dat het object, in zijn val, het ongeluk veroorzaakt. Er zijn vier factoren die nalatigheid aantonen:

 1. Verplichting:
  De bestuurder van het voertuig met lading heeft de plicht om zijn omringende bestuurders en andere personen te beschermen tegen afvallende lading door de lading grondig vast te zetten, goed te positioneren en de lading af te dekken. Daarnaast heeft de bestuurder de plicht om verantwoord te rijden en rekening te houden met zijn lading.
 2. Verplichting niet nagekomen:
  Een bestuurder komt zijn verplichting niet na als hij de lading niet goed gezekerd en geladen heeft en de lading niet heeft afgedekt met een doek, net of omkasting. Ook onverantwoord hoge snelheden en stuurgedrag kunnen een oorzaak zijn.
 3. Oorzaak:
  Het niet nakomen van de verplichtingen staat in direct verband met de oorzaak van het ongeluk en de schade / letselschade die de andere persoon heeft opgelopen.
 4. Schade:
  Het slachtoffer moet aantonen dat geleden schade het directe gevolg zijn van de aanrijding met de losgekomen lading.

Kan de stuwadoor verantwoordelijk worden gesteld voor de schade?

Als een passant of bestuurder in de openbare weg letsel oploopt als gevolg van onvoldoende goed gezekerde en afvallende lading dan kan zowel de stuwadoor als de transporteur / bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

In de praktijk en dus meestal wordt echter de chauffeur verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van de afgevallen lading omdat hij de lading vervoert en diegene is die als laatste controleert of de lading goed vastzit alvorens hij ermee de openbare weg op gaat op weg naar zijn bestemming.

Heeft een bestuurder de plicht om uit te wijken voor afgevallen lading?

In de regel hoeft een bestuurder niet uit te wijken voor afvallende lading. Er is echter een uitzondering en dat is wanneer de transporteur waarschuwingsborden heeft geplaatst op het voertuig en de lading die vermelden dat lading kan afvallen en dat achterop rijdende bestuurders moeten opletten. Dit is bijvoorbeeld het geval met het vervoer van zand en hooi.

Daarnaast, als een bestuurder ziet dat lading dreigt en gaat afvallen en hij heeft voldoende tijd om veilig uit te wijken en zo een aanrijding met afgevallen losliggende objecten te vermijden dan heeft hij de plicht afstand te nemen om het ongeluk te voorkomen.

Bel altijd de politie om rapport op te maken en vraag de chauffeurslicentie op en de verzekeringsstatus. Als het voertuig van de afgevallen lading niet stopt, probeer dan in ieder geval de nummerplaat te noteren maar in dat geval zal het moeilijk worden om de chauffeur aansprakelijk te stellen.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ook interessant

  1. Aanrijding met los object
  2. Verkeersongeval
  3. Smartengeld claimen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat