Smartengeld berekenen : Op basis van de berichten in de media of verhalen van derden wordt er bij de hoogte van het smartengeld vaak gedacht aan bedragen met veel nullen.

Echter, in de praktijk zijn de toegekende bedragen in Nederland gematigd. Bovendien kunnen uitgekeerde bedragen sterk verschillen afhankelijk van de aard en de ernst van de verwondingen en de persoonlijke situatie.

De hoogte van het smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald op basis van vergelijkbare letsels en situaties. Dit wordt gebaseerd op de vele rechterlijke uitspraken. Het smartengeld berekenen is bij uitstek iets waar een letselschade advocaat u in kan bijstaan.

Smartengeld berekenen
Hoogte smartengeld berekenen

Bij de bepaling van de hoogte staat voorop dat met alle met alle omstandigheden rekening moet worden gehouden. Het bepalen van de hoogte van de smartengeldvergoeding is dus maatwerk. Van de soms gehanteerde formules op basis van blijvende invaliditeit bieden over het algemeen geen houvast.

Factoren die de hoogte smartengeld berekenen

Enkele van belang zijnde factoren:

 1. de aard en de ernst van het letsel (meest bepalende factor)
 2. restverschijnselen en toekomstige achteruitgang
 3. de leeftijd en geslacht van het slachtoffer
 4. gemiste maatschappelijke (carrière)kansen
 5. invloed op werk, studie, relaties, vrijetijdsbesteding, hobby’s en sporten
 6. arbeidsongeschiktheid
 7. (blijvende) afhankelijkheid van anderen
 8. mate van blijvende (medisch vastgestelde) invaliditeit
  diverse sociale factoren
 9. invloed op werk, studie, relaties, vrijetijdsbesteding
 10. de mate waarin men zich van zijn toestand bewust is
 11. vertraging bij de afwikkeling van de schade/wettelijke rente

In Nederland zijn de bedragen meestal laag in verhouding tot sommige andere landen. Het hoogste bedrag dat werd toegekend tot 1991 was €136.000 aan iemand die door een medische fout met het HIV-virus was besmet. Inmiddels is de hoogste smartgeldvergoeding rondom € 150.000. Het niveau is al jaren behoorlijk constant. Toch wordt er de laatste jaren wel een voorzichtige verhoging waargenomen. Dit ligt ook wel in de lijn met de ons omringende landen.

Recht op smartengeld?

Wilt u weten of u recht heeft op smartengeld en wilt u dat onze letselschade advocaten uw smartengeld berekenen. Neem dan vrijblijvend eens contact met ons op. Wij werken landelijk. Bel gratis 0800-4455000 of plaats een terugbel verzoek.

Je naam (verplicht)
Je e-mail (verplicht)
Onderwerp
Je bericht