Zorgplicht werkgever voor uitzendkrachten

Een uitzendkracht heeft de opdracht gekregen dunne stalen plaat af te voeren en breekt een been bij afvalcontainer; onvoldoende instructie en schending van de zorgplicht werkgever voor uitzendkrachten.

De vaststaande feiten – voor zover relevant – zijn de volgende:

 1. De werkgever is een industriële organisatie die zich met name bezighoudt met het realiseren van installaties, machines en turn-key projecten;
 2. De uitzendkracht heeft voor de werkgever werkzaamheden verricht op de ‘plaatwerkerij’;
 3. Op 28 juni 2016 kreeg de uitzendkracht van het hoofd van de afdeling de opdracht om een dunne stalen plaat in de daarvoor bestemde afvalcontainer te deponeren.
 4. De uitzendkracht is bij het uitvoeren van deze opdracht gevallen en heeft zijn been gebroken;
 5. Van het ongeval is geen ongevalsrapportage opgemaakt;
 6. De werkgever wijst aansprakelijkheid af.

Het verhaal van de uitzendkracht in het kort samengevat:

Hij is door een uitzendbureau naar de werkgever uitgezonden om arbeid te verrichten en heeft hij tijdens de uitzending een arbeidsongeval gehad. Hij had een opdracht gekregen om een stalen plaat van ongeveer 20 kg buiten in een container weg te gooien. De opening van de container bevond zich op ongeveer drie meter hoogte. De uitzendkracht moest daarvoor de trap betreden die bij de container stond. Tijdens het beklimmen van de trap kwam hij ten val, als gevolg waarvan hij zijn been heeft gebroken. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht als gevolg van het ongeval lijdt.

De kantonrechter heeft voor recht verklaard dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de uitzendkracht heeft geleden als gevolg van het hem overkomen ongeval tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden en is in de proceskosten veroordeeld.

De werkgever tekent hoger beroep aan

De werkgever heeft in hoger beroep vijf grieven aangevoerd.

Bewijsvoering

De werkgever betoogt dat het bewijs van de toedracht niet bij haar hoort te liggen, maar bij de uitzendkracht. Vervolgens concludeert de werkgever dat de uitzendkracht niet is geslaagd in bewijsvoering. Voor zover de bewijslast toch bij de werkgever zou liggen, betoogt dat zij is geslaagd in het bewijs van de toedracht van het ongeval. De werkgever voegt aan de bewijsmiddelen nog het proces-verbaal van voorlopig getuigenverhoor van een (oud-)werknemer toe.

Vast staat dat de uitzendkracht schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever heeft de door de uitzendkracht gestelde toedracht gemotiveerd betwist en heeft daardoor in eerste aanleg de gelegenheid gekregen om de door haar gestelde toedracht te bewijzen. Hierbij had een ongevalsrapport – dat kort na het ongeval opgesteld had kunnen worden – de uitzendkracht kunnen helpen met de bewijsvoering. Er is echter geen ongevalsrapport opgesteld, waardoor de uitzendkracht de toedracht met andere bewijsmiddelen diende aan te tonen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat werkgever niet is geslaagd in het bewijs van de door haar gestelde toedracht. Deze uitkomst is vooral het gevolg van het zwaartepunt van het bewijs: er zijn de twee ooggetuigen van het ongeval, te weten de uitzendkracht en een werknemer. De werknemer is in eerste aanleg niet gehoord als getuige en de uitzendkracht heeft zijn eigen toedracht gehandhaafd.

Het hof heeft – bij de beoordeling van de grieven over de toedracht van het ongeval – over het bewijsaanbod van de werkgever al overwogen dat de grieven worden gepasseerd omdat ze onvoldoende specifiek zijn. Aan verdere bewijslevering wordt dus niet toegekomen.

Conclusie

De conclusie is dat de grieven van de werkgever tevergeefs zijn voorgedragen en dat de werkgever als de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de kosten van het hoger beroep van de uitzendkracht.

Lees het volledige en uitgebreide verslag hier.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  PS
  Een werknemer kan zich niet verzekeren tegen schade op de werkvloer. Een werkgever daarentegen wel via een arbeidsongevallen verzekering. Derhalve zal in de regel een werkgever altijd aansprakelijk zijn voor letsel en schade opgelopen tijdens het uitvoeren van het werk.

  Wellicht ook interessant:

  1. Smartengeld eisen;
  2. Second opinion, vaak heel verstandig;
  3. Alle blogberichten met als onderwerp arbeidsongeval;
  4. Top 5: meest gevaarlijke beroepen in Nederland.

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat