Pensioenschade berekenen

Slachtoffers van letselschade moeten ook de gevolgen dragen van een verminderde pensioenopbouw door het verlies aan arbeidsvermogen. Dit leidt direct tot een verminderde pensioenopbouw. Deze vorm van schade, pensioenschade, kan verschillende oorzaken hebben. In dit artikel geef ik een beeld over de manier waarop wij pensioenschade berekenen.

Pensioenschade ontstaat doordat u als gevolg van een ongeluk minder pensioen kunt opbouwen. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

 1. Soms komt u na een ongeval tijdelijk in een uitkeringssituatie terecht. Daardoor bouwt u dus minder pensioen op.
 2. Ook kan het zijn dat u ander, lager gekwalificeerd werk moet zoeken dat aansluit op uw gewijzigde lichamelijke of geestelijke vaardigheden. Het is goed mogelijk dat dit gepaard gaat met een lagere beloning.
 3. Als u wisselt van pensioenfonds spreken we over een pensioenbreuk wat ook nadelig is en ten koste gaat van de uitkering. Pensioenfondsen willen liever niet 10-tallen jaren administratie voeren voor een pensioengerechtigde die niet meer inleggen. Dit heeft dus tot gevolg dat u op uw pensioenleeftijd minder inkomen ontvangt.

Hoe berekenen wij pensioenschade?

Dit doen wij op basis van een uitgebreid onderzoek. Wij hebben informatie nodig over het pensioen dat u onder normale omstandigheden had kunnen opbouwen. Dit ‘kunnen’ maakt meteen ook al duidelijk dat het geen feitelijke som is maar een inschatting op basis van ervaringscijfers en rekenmodellen.

 • Wat we in ieder geval van u nodig hebben is de informatie over uw huidige pensioenregeling. Dit kun je vinden via het Uniform Pensioen Overzicht dat u jaarlijks van jouw pensioenfonds ontvangt.
 • Daarnaast moeten we een beeld vormen van de carrièreontwikkeling en het daarbij behorende waarschijnlijke salarisverloop. In sommige sectoren en branches zijn hier betrouwbare kengetallen voor te vinden.
 • Het kan zijn dat we de hulp van een arbeidsdeskundige moeten inschakelen om te bepalen wat de invloed van uw letsel op het verloop van uw carrière is. Op basis van deze informatie kunnen wij berekenen wat de hoogte zou zijn van de pensioenopbouw gedurende de rest van uw loopbaan wanneer u niet geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zou zijn geraakt.

Het is geen eenvoudige berekening omdat twee mogelijke scenario’s met elkaar moeten worden vergeleken. Bovendien zijn er veel verschillende pensioenregelingen met elk een eigen systematiek en voorwaarden.

Belangrijke vragen zijn:

 1. Wat zijn de arbeidsongeschiktheids-voorzieningen binnen de pensioenregeling?
 2. Wat is er geregeld op het gebied van de premievrije voortzetting?
 3. Is een eventuele premievrije voortzetting aangevraagd.

Om tot een goede berekening te kunnen komen moet dit allemaal worden uitgezocht, onderbouwd en beargumenteerd. Het bepalen van de pensioenschade is dus geen gemakkelijk rekensommetje. Dat is dan dus ook de reden dat wij regelmatig, in overleg met de aansprakelijke partij, de hulp van een onpartijdige specialist inroepen.

Verlies aan arbeidsvermogen is van direct invloed op de pensioenopbouw

Veel uitgangspunten die gelden voor de berekening van verlies van arbeidsvermogen, zijn ook direct van invloed op de pensioenopbouw. We gaan uit van een bepaald te verwachten carrièrepad en salarisverloop. En wat is er in de toepasselijke pensioenregeling geregeld ten aanzien van premievrije voortzetting bij blijvende arbeidsongeschiktheid? In geval van optredende arbeidsongeschiktheid bieden veel pensioenregelingen recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw echter zelden voor 100% maar eerder maximaal 70% en soms slechts 50%.

Wij kennen de definities, de samenhang en de gevolgen van gekozen uitgangspunten op de pensioenschade. Wij zullen u informeren over de opbouw van de berekening en de gemaakte keuzes.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wellicht is dit ook interessant:

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat