Gevolgen letselschade

Lichamelijk letsel

Letsel aan tanden of mond

Een veel voorkomende vorm van letselschade is letsel aan tanden of mond. Denk daarbij aan het verlies van tanden, stukjes uit tanden en breuken. Deze beschadigingen kunnen veroorzaakt worden op ontelbaar veel manieren variërend van een auto-ongeluk en door uitglijden of vallen in een publiekelijk toegankelijke omgeving of op het werk. Maar tandproblemen kunnen ook veroorzaakt worden door behandeling van een ondeskundige, onervaren of nalatige tandarts.

Als u deze vorm van letsel aan uw tanden heeft opgelopen door nalatigheid van een andere persoon of partij dan kunt u gerechtelijke stappen ondernemen. Een belangrijk onderdeel bij het indienen van een letselschade claim is het bepalen van de aansprakelijkheid dus wie heeft de schade veroorzaakt? Dit is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het letsel is toegebracht.

letsel aan tanden of mond

Welke vormen van letsel aan tanden zijn er?

Dislocatie van tanden
Hiervan is sprake wanneer een tand met wortel en al volledig uit de kaak wordt ‘getrokken’. Er bestaat dan nog een kleine mogelijkheid om de tand te sparen als de volgende maatregelen worden genomen:

 • raap de tand op bij de kroon, niet bij de wortels
 • als de tand vuil is, spoel hem dan met koud water af
 • als het mogelijk is om de tand terug te plaatsen maak dan gebruik van een doek waarin u bijt en houdt het in positie
 • als dit niet mogelijk is bewaar de tant dan goed, dit kun je doen door de tand in een glas melk te bewaren of je houdt de tand in je mond of in een bakje met spuug

Losse tanden (luxation)
Een losse tand ontstaat wanneer een tand niet volledig wordt uitgeslagen maar los genoeg zit zodat je hem meerdere kanten uit op kunt bewegen. Het is belangrijk om de tand dan niet te veel rond te bewegen omdat dan het gevaar bestaat dat deze alsnog los komt. Zoek direct hulp bij een tandarts die hem in zijn oorspronkelijke positie terug kan zetten.

Breuk in tand
Een breuk in een tand kan op meerdere manieren ontstaan. Tandbreuk kan zich voordoen in de vorm van:

 • lijntjes, zeer dunnen breukjes in de toplaag, heeft over het algemeen geen pijn tot gevolg en er is ook geen tandheelkundig ingrijpen noodzakelijk
 • gebroken bobbel op punt, dit is een breuk die meestal ontstaat rond om een vulling en kan een lichte pijn tot gevolg hebben, tandheelkundige hulp is gewenst
 • vertikale breuk die doorloopt tot op het tandvlees, in gevallen waarbij de breuk doorloopt tot op het tandvlees kan het nodig zijn om de tand te vervangen
 • een gespleten tand die door loopt tot onder het tandvlees, afhankelijk van de ernst van de breuk zal de tandarts besluiten om de tand in zijn geheel te trekken
 • wortelbreuk, deze breuken ontstaan onder het tandvlees, als dit niet behandeld wordt kan de tand beschadigd raken en in zijn geheel worden getrokken

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Oorzaken van letsel aan tanden

  Nalatigheid van de tandarts

  Alle tandartsen zijn verplicht om hun tandartspraktijk te voeren die voldoet aan de hoogste medische standaarden. Een letselschadeclaim volgend op nalatigheid door een tandarts is mogelijk als een persoon een letsel oploopt tijdens een behandeling door een tandarts of het uiterlijk is beschadigd door een beroepsfout. Hierdoor kan iemand tijdelijk of permanent schade oplopen aan tanden of het gebit. Als geconcludeerd wordt dat een tandarts nalatig heeft gehandeld en de zorgplicht heeft geschaad dan is hij aansprakelijk voor alles schade en letsels die zijn veroorzaakt. Het is goed om te weten dat nalatigheid door een tandarts ook kan optreden tijdens cosmetische tandtechnisch ingrepen.

  Beroepsfouten omvatten:

  • misdiagnose van een medische toestand zoals een ziekte aan het tandvlees of orale kanker
  • vertraagde diagnose van een medische aandoening zoals een ziekte aan het tandvlees of orale kanker
  • het trekken van de verkeerde tand
  • letsel door laagwaardig dentaal ingrijpen
  • het uitvoeren van onnodige tandheelkundige procedures
  • beschadiging van zenuwen
  • laagwaardige hygiëne en infectie
  • beschadigde kaak.

  Een letselschade claim indienen wegen tandschade

  Omdat dentale en andere medische letselschadeclaims anders worden behandeld dan andere letselschadezaken is het raadzaam om zo snel als mogelijk na het oplopen van het letsel een afspraak te maken met een ervaren letselschadespecialist.

  Tandschade opgelopen tijdens een verkeersongeval

  Letsel opgelopen aan de tanden tijdens een verkeersongeval kan het gevolg zijn van direct of indirect letsel. Direct tandletsel ontstaat wanneer de mond is geraakt door een object tijdens het ongeval waardoor een tand uitvalt of breekt. Indirect letsel ontstaat wanneer door de klap van het ongeluk de mond hard dicht klapt waardoor beschadiging ontstaat aan het gebit.

  Ongelukken gebeuren en er wordt een claim ingediend als het veroorzaakt wordt door nalatigheid van een andere partij. Bijvoorbeeld als iemand verkeersregels heeft gebroken. Het is belangrijk om te weten dat deze claims kunnen worden ingediend door bestuurders, passagiers en voetgangers. Ook als passagier kunt u een claim indienen tegen een bestuurder van een voertuig waarin u mee op reis was. Het is een algemene regel dat alle gebruikers van het verkeer zich houden aan de verkeersregels dus als iemand zich hier niet aan houdt dan wordt de kans op een ongeluk vergroot.

  Oorzaken:

  • autoongeluk
  • passagiersongeluk
  • busongeluk
  • fietsongeluk
  • motorfietsongeluk
  • voetgangers aangereden
  • brommerongeluk

  Een claim indienen voor gebitsschade door een verkeersongeluk

  In dit geval dienen de volgende stappen genomen te worden:

  • het ongeluk melden bij 112
  • een ambulance bellen en direct medische zorg zoeken
  • de personalia van de bestuurders opnemen
  • foto’s maken van de plek van het ongeval
  • een letselschadespecialist bellen met ervaring met verkeersongevallen

  Letselschade aan tanden of gebit op het werk

  Bij een ongeluk op de werkplek wordt vaak de werkgever aansprakelijk gesteld voor de schade die door de werknemer is opgelopen onder de voorwaarde dat het ongeluk is veroorzaakt door nalatigheid van de werkgever.
  Werkgevers hebben de plicht om voor het personeel te zorgen en te garanderen dat de gezondheid en veiligheid tijdens de uitvoering van het werk niet in het geding komt. Dit nalaten kan ertoe leiden dat ze aansprakelijk worden gesteld voor de ongelukken die plaatsvinden. Als onderdeel van deze zorgplicht zijn ze verplicht om regelmatig inschattingen te maken van de risico’s en gevaren waarbij deze gesignaleerd worden en verholpen. Ook moet een werkgever zorgen voor goede training in het gebruik van beschermende kleding en uitrusting omdat dit het aantal ongelukken kan inperken. Het nalaten van deze maatregelen wordt als nalatigheid gezien.

  Bekende gebitsletselschade:

  • gebroken tanden
  • tanden los in de mond maar niet uitvallen
  • tanden uit de mond

  Oorzaken van tandschade op de werkplaats

  • uitglijden op glade vloeren
  • struikelen over een ongelijke vloer
  • vallen als gevolg van gebroken of niet toereiken handleuningen op trappen
  • val van hoogte
  • struikelen of vallen als gevolg van slechte verlichting
  • gebrek aan voldoende goede beschermende uitrusting
  • gebrek aan training en opleiding

  Een claim indienen voor tandletsel veroorzaakt op de werkvloer

  • geef aan dat je een ongeluk hebt gehad bij jouw manaer
  • maak foto’s van de werkplek en breng daarbij de oorzaak van het ongeluk in beeld
  • maak foto’s van je letsel
  • vraag de personalia van de getuigen op
  • vraag film of beeldmateriaal op
  • zoek medische zorg
  • maak een afspraak met een letselschadespecialist

  Ongelukken in een publieke omgeving

  In publiekelijk vrij toegankelijke omgevingen waaronder winkels, supermarkten en bedrijven, speeltuinen, parken of bij het lopen over een voetpad, dan mag je verwachten dat deze ruimtes relatief risico vrij zijn. In die gevallen waarin de eigenaar of gebruiker van een publieke ruimte niet in staat is om een risicovrije ruimte beschikbaar te stellen en u kunt bewijzen dat het tandletsel voorkomen had kunnen worden mits de gebruiker of eigenaar adequate maatregelen had genomen dan kunt u een letselschadeclaim indienen.

  Oorzaken

  • uitgleiden of vallen door een glade vloer in een winkel of supermarkt
  • struikelen of vallen over een ongelijke vloer
  • vallen van een trap door afwezigheid of gebrekkig railing
  • struikelen of vallen door gebrekkige verlichting
  • struikelen of vallen door een gladde vloer in gebroken glas in de horeca
  • struikelen over een gat of ongelijkheid in een slecht onderhouden voetpad
  • ongelukken in speeltuinen of parken

  Een claim indienen:

  • doe verslag van het ongeluk bij de eigenaar of gebruiker van de ruimte zodat dit genoteerd wordt in het dossier
  • maak foto’s van de locatie en probeer de oorzaak van het ongeluk in beeld te brengen
  • maak foto’s van uw letsel
  • zoek medische zorg
  • neem contact op met een letselschadespecialist met ervaring ten aanzien van ongelukken in publieke ruimtes

   Volledige naam

   E-mailadres

   Telefoonnummer

   Lichamelijk en geestelijk letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letsel veroorzaakt door anderen.

   Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

   Onze specialisten

   Oscar Hijink
   Mark Visser
   Marit Herngreen
   Ela Timmermans
   Rianne Bockhoven
   Eelco Driessen

   Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

   Bereken het hier

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
   Letselschade advocaat