Verkeersveiligheid provincie Utrecht

Verkeersveiligheid provincie Utrecht: Op grond van een onderzoek naar de verkeersveiligheid wordt verwacht dat het aantal (ernstige) gewonden in het verkeer in de provincie Utrecht in de komende jaren sterk toeneemt.

SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) voerde een verkeersveiligheidsanalyse uit voor de provincie Utrecht. Bij gelijkblijvend beleid zal de daling van het aantal verkeersslachtoffers stagneren en het aantal (ernstige) gewonden de komende jaren sterk toenemen:

´Bij gelijkblijvend beleid lijkt er sprake te zijn van langdurige stagnatie van de daling van het aantal verkeersdoden, zowel landelijk als in Utrecht.´

Verkeersveiligheid provincie Utrecht

De aansprakelijke veroorzaker van letselschade betaalt ook de kosten van uw schadeclaim. Daarom schakelt u gratis een letselschade advocaat in om uw schade voor u af te handelen. Neem contact op met een letselschade advocaat Utrecht om uw schadeclaim te bespreken met een specialist. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het contactformulier onder aan deze pagina.


Verkeersveiligheid Utrecht

Het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners (mortaliteit) is in Utrecht lager dan landelijk. Het aantal ernstig verkeersgewonden per miljoen inwoners (morbiditeit) is vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het overlijdensrisico en de kans om ernstig gewond te raken in het verkeer in Utrecht is het hoogst voor bestuurders van gemotoriseerde tweewielers (brom-, snor- en motorfietsen) en voor ouderen.

47 verkeersdoden

In 2021 stierven in de provincie Utrecht 47 mensen door een verkeersongeval. Dit aantal is de laatste 10 jaar nagenoeg gelijk gebleven:

 • 45% van alle verkeersdoden is een fietser;
 • Het aantal verkeersdoden onder voetgangers is de laatste jaren sterk gedaald;
 • Het aantal vrouwelijke verkeersdoden is de laatste jaren gestegen;
 • Het aantal 60-plussers onder de verkeersdoden is toegenomen;
 • Daarnaast valt op dat er meer verkeersdoden te betreuren zijn bij ongevallen op 50 km/uur wegen.

490 ernstig verkeersgewonden

In 2021 telde de provincie Utrecht 490 ernstige verkeersgewonden en 860 matig ernstige verkeersgewonden. Onder ernstige verkeersgewonden vallen bijvoorbeeld schedelbasisbreuken, heup- of bovenbeenbreuken en amputatie van een hand of voet. Bij matig ernstige verkeersgewonden kunt u denken aan een botbreuk of een hersenschudding met kort verlies van bewustzijn:

 • 70% van de ernstige verkeersgewonden in de provincie Utrecht is een fietser;
 • Bij 80% van de verkeersongevallen waarbij een fietser ernstig gewond raakt, is geen motorvoertuig betrokken;
 • De stijging van het aantal ernstig verkeersgewonden de afgelopen jaren is bijna geheel toe te schrijven aan fietsende 60-plussers;
 • Het aantal ernstig verkeersgewonden onder kinderen en jongeren (tot 18 jaar) is de laatste jaren afgenomen.

Onduidelijkheid over risico-indicatoren

De stichting beschikt over onvoldoende informatie om vast te stellen welke wegkenmerken of gedragingen een negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. SWOV noemt alleen afleiding in het verkeer als een belangrijke risicofactor. Een van de adviezen om de veiligheid te verbeteren is dan ook het in kaart brengen van risico-indicatoren.

Start uw schadeclaim vandaag

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.swov.nl

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat