Letselschade bij het stoelendansen

Letselschade bij het stoelendansen: Naast inhoudelijk interessante zaken komen er af en toe ook uitspraken voorbij die vooral opmerkelijk zijn door hun onderwerp. Een recente uitspraak van het gerecht van eerste aanleg van Aruba ziet op de vraag of de organisator van een spelletje stoelendans aansprakelijk is voor de schade die ontstaat als een van de stoelen het begeeft.

Een Amerikaanse vrouw verblijft in een resortaccommodatie op Aruba en neemt deel aan een stoelendansevenement. Als de muziek stopt gaat de vrouw op een vrije stoel zitten. Een ander deelnemer, die in het vonnis wordt omschreven als zwaarlijvig, gaat op dezelfde stoel zitten en dus bij de vrouw op schoot. Op dat moment begeeft de stoel het en valt de vrouw. De vrouw raakt gewond bij de val en stelt het resort aansprakelijk voor haar letselschade:

‘Tussen partijen is niet in geschil dat [eiseres] op 24 november 2016 ten val is gekomen tijdens een door of namens [vereniging] georganiseerd stoelendansevenement. Evenmin is in geschil dat zij is gevallen doordat een zwaarlijvige mede-deelnemer op haar schoot, en daarmee op dezelfde stoel is gaan zitten als [eiseres] en dat die stoel het daarbij begaf.’

Geen bewijs dat stoel gebrekkig was

Het slachtoffer vindt dat er sprake is van onrechtmatig handelen, omdat de stoel gebrekkig zou zijn. De claim wordt uiteindelijk door de rechter afgewezen, omdat er geen bewijs is geleverd waaruit blijkt dat de stoel ongeschikt was:

‘Omdat zij dit heeft nagelaten, kan niet worden gezegd dat [vereniging] zich van een ondeugdelijke stoel heeft bediend en daarom evenmin dat zij aldus een gevaarlijke situatie in het leven heeft geroepen.’

letselschade bij het stoelendansen, Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 30 augustus 2023, ECLI:NL:OGEAA:2023:186

Schending zorgplicht stoelendansen

Deze uitspraak roept nog al wat vragen op. Het is aan de eiser van een schadevergoeding om in een rechtszaak aan te geven waarom er recht bestaat op een schadevergoeding en om bewijs te leveren.

De vraag is of er geen andere grondslag mogelijk is voor een schadeclaim in dit geval. De betreffende stoelendanser wordt zwaarlijvig genoemd. Zwaarlijvig is in Nederland een synoniem voor obees. De vraag is of de rechter het woord hier ook in die betekenis gebruikt. Dat twee mensen tegelijk op een stoel gaan zitten, is een groot deel van het plezier bij stoelendansen en een wezenlijk en vaak voorkomend onderdeel van het spel. Kort zoeken op het internet leert dat het maximaal draagvermogen van de gemiddelde stoel ongeveer tussen de 100 en 150 kg is. Afhankelijk van het gewicht van het slachtoffer komt dan ook de vraag op of een gewone stoel in dit geval geschikt was voor gebruik bij het stoelendansen.

Hogere grens voor aansprakelijkheid bij het stoelendansen

Deelnemers aan spelletjes zoals stoelendansen, moeten rekening houden met gevaarlijk gedrag van andere deelnemers. Bij een ander op schoot gaan zitten tijdens het stoelendansen is een gedraging die deelnemers aan het stoelendansen van elkaar moeten verwachten. Dit geldt ook voor ander ongelukkige en slecht doordachte handelingen. Bijvoorbeeld een duw of het verplaatsen van een stoel terwijl iemand er op wil gaan zitten:

‘Sprake was immers van een spelsituatie, waarbij de deelnemers aan dat spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe de activiteit uitlokt of die daarin besloten liggen, van elkaar moeten verwachten (HR 28 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0300 en HR 28 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2680).’

Schakel gratis een letselschade advocaat in

neem contact op met onze letselschade advocaten om uw schadeclaim te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contractformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 30 augustus 2023, ECLI:NL:OGEAA:2023:186

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat