Meerdere aanrijdingen op de openbare weg

Meerdere aanrijdingen: bij het ongeval dat in 2020 plaatsvond waren meerdere voertuigen betrokken. Uit het proces-verbaal van de politie volgt dat de aanrijding ermee begint dat een bestuurder van een Volkswagen Transporter (A) mevrouw in haar Toyota Aygo (B) aanrijdt. Door deze aanrijding komt zij op de andere weghelft terecht waar zij vervolgens in botsing komt met een vrachtwagencombinatie (C). Als gevolg van deze tweede aanrijding komt mevrouw terug op de weghelft waar zij oorspronkelijk reed, alleen dan in tegenovergestelde richting van de rijrichting. Zij komt daar in aanrijding met een andere bestelbus (D – eiser).

Het verweer van de vrouw is dat de man in de bestelbus (D) een verkeersfout heeft begaan, wat de causaliteit doorbreekt of eigen schuld oplevert.

Meerdere aanrijdingen: van A naar B naar C naar D

Voertuig A rijdt voertuig B aan op weghelft 1. Voertuig B komt op andere weghelft (2) en wordt aangereden door voertuig C waarna voertuig B achterste voren terug op de oorspronkelijke weghelft (1) belandt en daar in aanrijding komt met voertuig D. Is C aansprakelijk voor de schade van D?

Dit verweer van de vrouw slaagt niet. Het verweer is met name gebaseerd op de (hoge) snelheid waarmee de bestelbus zou hebben gereden en het ‘onvoldoende afstand houden’ tot zijn voorganger. Daarvoor ziet de rechtbank geen aanwijzingen. Als de bestuurder van de bestelbus te hard zou hebben gereden en/of onvoldoende afstand zou hebben gehouden. Dat is niet wat er is gebeurd. De Toyota Aygo belandt na 180° te zijn gedraaid door de twee eerdere aanrijdingen op zijn weghelft: de bestuurder van de bestelbus krijgt de auto gewoon voor de wielen. Onvoldoende blijkt dat hij had kunnen en moeten ontwijken. De schade aan zijn bus is ook niet zo dat daarin een aanwijzing ligt voor een (te) hoge snelheid of onvoldoende afstand houden. De bestuurder van de Yaris wil wachten op de Verkeersongevallenregistratie (VOA) en de ongevalsanalyse. Hiervoor ziet de rechtbank geen aanleiding. De rechtbank verwacht niet dat het onderzoek van de VOA tot een andere zienswijze zal leiden.

Dit betekent dat de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht toewijst.

De bestuurder van de bestelbus heeft een voorschot op zijn schade gevorderd. Dat wordt toegewezen tot op een bedrag van € 7.500. Dit is een algemeen voorschot. Het is aannemelijk dat hij schade lijdt door dit ongeval. De hoogte van het bedrag wordt als volgt toegelicht:

 • Het is aannemelijk dat hij uren voor werk heeft gemist zoals hij heeft uitgelegd;
 • verder is vergoeding van immateriële schade op zijn plaats,
 • is er materiële schade én
 • zijn er buitengerechtelijke kosten gemaakt.

De rechtbank verklaart dat de vrouw aansprakelijk is en verplicht tot vergoeding van de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade van de bestuurder ten bedrage van € 7.500 evenals tot vergoeding van de proceskosten aan de zijde van de bestuurder van de bestelbus, begroot op € 2.642,57

ECLI:NL:RBMNE:2022:2808

carambole verkeersongeval kettingreactie

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wellicht interessant?

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat