Hersenletsel als gevolg van een aanrijding of ongeluk

Een van de meest ernstige letsels die iemand in het verkeer kan opdoen is hersenletsel. Als een bestuurder of passagier te maken krijgen met een acute aanrijding en botsing van het hoofd kan dit leiden tot traumatisch hersenletsel (TBI, Traumatic Brain Injury). Dit soort letsel kan heel veel verschillende gevolgen hebben variërend van een lastige hersenschudding tot levenslang coma met extreme consequenties.

Na een ongeluk is het belangrijk dat u in de eerste plaats een volledig onderzoek laat afnemen door uw huisarts of een specialist. Soms duurt het uren voordat de symptomen zich manifesteren waardoor herstel, door te laat handelen, moeilijker wordt. Een snelle medische zorg bevordert het succes van de behandeling en kan toenemend letsel voorkomen. In dit artikel beschrijf ik wat er in grote lijnen te vertellen is over hersenletsel:

Wat is traumatisch hersenletsel?

Een harde klap of inslag op het hoofd kan letsel veroorzaken. Het kan verdeeld worden in primair en secundair letsel. Als de eerste inslag het zachte weefsel van de hersenen tegen de harde schedelwand aan doet slaan ontstaat er beschadiging aan de hersenlobben en andere hersendelen. Afhankelijk van de kracht van de inslag kan het zijn dat het slachtoffer er gezond uit ziet. Echter, deze eerste inslag kan gevolgen hebben die opzwelling van de hersenen tot resultaat heeft waardoor de toevoer van zuurstofrijk bloed verhinderd wordt naar essentiële organen. Dit kan secundair letsel tot gevolg hebben en een kettingreactie van letsel veroorzaken met extreme medische gevolgen.

Welke soorten traumatische hersenletsel bestaan er?

Hersenletsel kun je in de eerste plaats in delen in twee hoofdtypes: open en gesloten hersenletsel. Als een voorwerp door de schedel het hoofd binnen komt waarbij de schedel een breuk of schade oploopt spreken we van een open letsel. Aan de andere kant komt het ook vaak voor dat de inslag de schedel niet beschadigd. Dit heet gesloten hersenletsel. De symptomen van beiden verschillen en zijn opnieuw afhankelijk van de ernst van de impact.

De meest voorkomende traumatische hersenletsels ten gevolge van een verkeersongeval omvatten:

Hersenschudding
Een milde vorm van traumatisch hersenletsel is een hersenschudding die geheugen en spraakproblemen kan leiden. Ook verwarring, troebel zicht en verlies van evenwicht behoren tot de symptomen. Een hersenschudding is in de regel te behandelen door eenvoudige rust en herstel in de tijd. Echter, als je de signalen negeert kan het juist langdurig gevolgen hebben.

Hematoom
Als een bloedvat scheurt ten gevolge van een klap dan reageert het lichaam door een klontje of propje te maken om de bloedstroom te verminderen. Afhankelijk van de grootte van het propje heeft dit verschillende gevolgen. Grote hematomen kunnen alleen verwijderd worden door een invasieve ingreep, bijvoorbeeld in de vorm van chirurgie.

Hersenkneuzing
Een andere vorm van traumatisch hersenletsel ten gevolgen van een auto-ongeluk is de hersenkneuzing. Het kneuzen van hersenweefsel met als gevolg opzwelling van aderen en slagaderen kan complicaties veroorzaken. Afhankelijk van de grootte en de plek waar de kneuzing zich bevindt kan het zijn dat een arts een chirurgische ingreep voorstelt om het probleem te verzachten of op te lossen.

Traumatische subarachnoïdale bloeding
De ruimte rondom de hersenen is gevuld met cerebraal vloeistof. Deze vloeistof kan functioneren als een soort van kussen tussen de hersenen en de schedel. Ten gevolgen van een verkeersongeval of aanrijding kunnen bloedingen ontstaan in dit gedeelte veroorzaakt door schaafwonden in de kleine slagaderen. Als dit wordt genegeerd dan kan dit hersencellen beschadigen.

Het belangrijkste symptoom van een subarachnoïdale bloeding is een plotselinge en zeer hevige hoofdpijn die vaak wordt omschreven als ‘de ergste ooit’. In zeldzame gevallen is er geen hoofdpijn, maar bijvoorbeeld alleen nekpijn of plotselinge verwardheid. Vaak is er sprake van bewustzijnsverlies of neurologische uitvalsverschijnselen zoals verlammingsverschijnselen of taalstoornissen. In ernstige gevallen kan een patiënt direct comateus raken en ter plekke overlijden.

Een subarachnoïdale bloeding is een medisch spoedgeval. Om de kans te verminderen dat het aneurysma opnieuw gaat bloeden, moet het aneurysma binnen 72 uur behandeld worden.

Diffuus hersenletsel
Diffuus houdt in dat het letsel verdeeld is over de hersenen zonder scherpe scheidslijn. Als de hersenen met grote snelheid van voor naar achter worden bewogen ten gevolgen van een auto-ongeluk kunnen de zenuwen scheuren wat tot ernstige schade leidt. Dit afscheuren in de zenuwuitlopers is vaak fataal. De symptomen variëren afhankelijk van de ernst en de plek van het letsel. Door het extreem uitrekken of afscheuren van zenuwcellen kunnen hersenen niet meer of niet meer voldoende goed signalen doorgeven.

Meer informatie.

Wat zijn de symptomen van traumatisch hersenletsel?

Hoewel soms de symptomen van hersenletsel duidelijk zijn, kan het zijn dat letsel in sommige gevallen moeilijk is vast te stellen. Sommige signalen omvatten:

Gebrek aan emotionele controle
Onze hersenen zijn opgebouwd uit verschillende delen. Elk deel omvat of is verantwoordelijk voor bepaalde lichamelijke functies of reacties waaronder bewust als ook onbewust handelen. De frontaalkwab, aan de voorzijde van onze hersenen, is het grootst.

Omdat dit gedeelte verantwoordelijk is voor de cognitieve functies zoals denken en besluitvorming kan een schade aan dit gedeelte leiden tot desorientatie, problemen bij het plannen en emotionele controle. Letsel aan dit gedeelte van de hersenen is veel voorkomend bij autoongelukken.

Problemen bij de communicatie
Een beschadiging van de frontaal en de temporaal kwam kan gevolgen hebben voor de communicatie. Een logopedist kan het denken, kauwen, spreken en slikken van een persoon beoordelen. Schade aan bijvoorbeeld de linkerzijde van de hersenene kan van invloed zijn op het bewegen van de kaak.

Geheugenverlies
Diverse delen van de hersenen zijn van invloed op het geheugen. Klappen op of beschadiging van de frontaal en temporaal kwam en letsel aan de rechterzijde van de hersenen kan leiden tot problemen met het geheugen. Over het algemeen heeft traumatisch hersenletsel meer gevolgen voor het kortetermijngeheugen dan voor het langetermijngeheugen. Dit betekent in de praktijk dat mensen met hersenletsel problemen hebben bij de uitvoering van de meer dagelijkse zaken zoals het huishouden of iemand terugbellen als dat belooft was.

Chronisch hoofdpijn
Als uw lichaam letsel oploopt dan wordt dit letsel gesignaleerd door middel van pijn. Chronische hoofdpijn is waarschijnlijk het meest voorkomende gevolg van traumatisch hersenletsel met milde, gemiddelde en extreem pijnlijke gevallen. In de praktijk blijkt dat de milde of gemiddelde hoofdpijn na verloop van tijd verdwijnt. De meer extreme hoofdpijnen kunnen vaak jaren aanhouden. Oudere mensen, mensen met een historie van hersenletsel en mensen die zich slecht kunnen aanpassen hebben in de regel vaker last van postcommotioneel hersensyndroom:

Gevolgen van hersenletsel

Hersenletsel kan langdurige gevolgen hebben voor de slachtoffers. Bovendien vereist het vaak erg dure behandelingen en ingrepen. Behandeling kan zich over meerdere maanden verspreiden met extreme kosten / rekeningen tot gevolg. Als u of iemand in uw directe omgeving hersenletsel heeft opgelopen door nalatigheid of roekeloosheid van een ander dan kunt u deze persoon aansprakelijk stellen.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wellicht ook interessant?

  1. Waarom Hijink
  2. Second opinion aanvragen
  3. Hoogte van de schade berekenen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat