Veel gestelde vragen over treinongevallen en letsel

In Nederland hebben we zelden te maken met treinongelukken waarbij de trein zelf in ernstige mate beschadigt of ontspoort en er letsel plaats vindt bij treinpassagiers. Het meest recente treinongeluk betreft een aanrijding op een spoorwegovergang waarbij in 2018 drie jonge kinderen het leven verloren toen een elektrische bolderkar mankementen vertoonde.

In de Verenigde staten bedroeg het aantal doden bij het spoor in 2021 893, een stijging van 20% ten opzichte van het herziene totaal van 744 in 2020 en het hoogste aantal sinds 2007. In totaal 5.781 niet-dodelijke verwondingen, een stijging van 4% ten opzichte van het herziene totaal van 5.544 in 2020. Van 2020 tot 2021 is het aantal doden bij kruisingen tussen snelweg en spoor met 21% gestegen, terwijl het aantal doden bij andere soorten incidenten met 20% is gestegen. Dit laatste omvatte 617 doden (94%) toegeschreven aan overtreders. Elf werknemers kwamen om tijdens hun dienst, gelijk aan het dodental in 2020. Er waren zes doden door treinreizigers, tegen twee doden in 2020.

De verhouding tussen spoorweg gerelateerde sterfgevallen en niet-dodelijke verwondingen en ziekten is ongeveer 1:6. In 2021 viel 26% van de in totaal 893 doden bij spoorwegovergangen. Van de 3.216 niet-dodelijke beroepsongevallen en -ziektes die in 2021 werden gemeld, werden er 66 toegeschreven aan incidenten met spoorwegovergangen.

In Nederland hebben we relatief weinig doden door aanrijdingen op het spoor omdat hier nagenoeg alle spoorwegen zijn voorzien van spoorwegbomen.

Welke verwondingen kun je oplopen door een treinongeluk?

Wanneer er een ontsporing optreedt, een trein in botsing komt met een ander voertuig of trein, of een trein een voetganger raakt, kan dit tot ernstig letsel leiden. Veelvoorkomende verwondingen bij treinongevallen zijn: Hersenletsel, waaronder lichte hersenschuddingen, open hoofdwonden en traumatisch hersenletsel.

Wat zijn de verschillende soorten spoorwegongevallen?

 • Ontspoorde treinen;
 • Botsingen met andere treinen;
 • Botsingen met spoorwegpuin;
 • Explosies of machine gerelateerde fouten;
 • Botsingen met voertuigen die het spoor oversteken;
 • Zelfdoding;
 • Ongelukken op het perron.

Wat zijn de gevolgen van een treinongeluk?

Gevolgen van treinongevallen zijn onder meer het verlies van mensenlevens of letsel, schade aan spoorwegeigendommen of verstoringen in het treinverkeer die de vastgestelde drempelwaarden en -waarden overschrijden.

Wat is de meest voorkomende oorzaak van treinongevallen?

Hoewel elk geval uniek is, zijn de meest voorkomende oorzaken van treinongevallen:

 • Nalatigheid;
 • Menselijke fout;
 • Roekeloze voetgangers en automobilisten;
 • Mechanisch falen;
 • Snelle treinen.

Wat was het dodelijkste treinongeluk?

In 1918 vond in de VS het ergste treinongeluk in de Amerikaanse geschiedenis plaats.

Groot treinwrak van 1918
Sterfgevallen 101
Gewond 171

Wat waren de ergste trein rampen in Europa de afgelopen 30 jaar

1.
Nog vers in ons geheugen is de treinbotsing maart 2023 waarbij 57 mensen het leven verloren.

Het dodental van de treinramp in Griekenland blijft stijgen. Volgens de jongste cijfers kwamen zeker 57 mensen om het leven door de frontale botsing van een passagierstrein en een goederentrein bij de stad Larissa. De stationschef die na het ongeluk werd aangehouden, heeft toegegeven schuldig te zijn aan nalatigheid, aldus een woordvoerder van de Griekse regering. De 59-jarige man, die treinen op de juiste sporen moest leiden, heeft zelf nog niet publiekelijk gereageerd.

2.
In de Russische stad Ufa vindt in juni 1989 een gasexplosie plaats onder twee treinen die meer dan 1.200 mensen vervoeren. Volgens de regering komen 575 inzittenden om het leven, maar het aantal doden ligt vermoedelijk heel veel hoger. Het is een van de ergste treinongevallen uit de moderne geschiedenis.

3.
Een ander type trein ongeval vindt op 11 november 2000 plaats door het in brand vliegen van een elektrisch kacheltje in een bergtreintje. In een tunnel voor een kabeltrein in Kaprun (Oostenrijk) breekt brand uit. Een trein vol skiërs wordt verwoest en 155 mensen komen in de tunnel om het leven. Slechts 12 mensen overleven het ongeval doordat ze niet omhoog maar door de tunnel omlaag liepen.

4.
In 1962 vindt het grootste treinongeluk in de Nederlandse geschiedenis plaats. Twee passagierstreinen botsten in dichte mist frontaal op elkaar. Bij Harmelen vielen toen 93 doden en 52 mensen raakten gewond.

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat