Val over pallet in fabriekshal

Val over pallet in fabriekshal: Een medewerkster van een parfumfabriek struikelt over een pallet. De rechtbank Rotterdam beoordeelt in deze recente uitspraak de aansprakelijkheid van de werkgever voor letselschade van een werknemer die valt over een pallet in een fabriekshal.

De medewerkster struikelt en valt over de pallet. Bij de val breekt zij haar elleboog. De werkgever wijst de aansprakelijkheid voor de letselschade af. De werkneemster vraagt de rechter om het recht op een schadevergoeding vast te stellen.

De rechtbank wijst de schadeclaim af, omdat de pallet op een vaste plaats lag en de werkneemster hierover ook instructies had gekregen. Veiligheidsmaatregelen zoals een hekje of markering waren niet nodig. De werkgever heeft daarom volgens de rechter voldaan aan de zorgplicht.

Benieuwd naar uw recht op een schadevergoeding? Bespreek uw zaak met een van onze letselschade advocaten. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het contactformulier onder aan deze pagina.

Toetsingskader val over pallet

De rechter toetst aan artikel 7:658 BW. De werkgever moet voorkomen dat de werknemer schade lijdt tijdens zijn werk:

‘Volgens artikel 7:658 lid 1 BW is een werkgever verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.’

Val over pallet in fabriekshal

Gevaar en risico van pallet op de vloer vaststellen

De werkgever kan en hoeft niet alle schade te voorkomen. De veiligheidsmaatregelen die nodig zijn, zijn afhankelijk van het gevaar en de kans op schade:

‘De zorgplicht die een werkgever heeft, schept geen absolute waarborg voor bescherming van werknemers tegen het gevaar van arbeidsongevallen. Welke veiligheidsmaatregelen de werkgever moet treffen en op welke manier hij de werknemer moet instrueren, is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij zijn van belang de aard van de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de kans op verwezenlijking van het gevaar, de ernst van de gevolgen en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.’

Zorgplicht rust op inlener uitzendkracht

De gewond geraakte medewerkster is een uitzendkracht. De verplichting die bestaan op grond van de zorgplicht rusten op de inlener/de materiele werkgever:

Deze zorgplicht ligt op grond van het vierde lid van genoemd artikel bij de materiele werkgever, dus dat is in dit geval Sanders.’

Genomen veiligheidsmaatregelen val over pallet

De vrouw werkte al enige tijd in de fabriekshal. De werkgever geeft aan dat de vrouw veiligheidsinstructies heeft gekregen, waarbij ook de pallet ter sprake is gekomen. De werkneemster heeft dit niet ontkent. Drie medewerkers verklaren dat de pallet op een vaste plek lag. De pallet lag daar volgens de medewerkers altijd en was bedoeld voor het opstapelen van lege dozen. De werknemers verklaren ook dat de vloeren van de fabriek schoon waren. De pallet lag bovendien niet in het looppad volgens de medewerkers.

Gevaar van pallet niet in RI&E

De rechter overweegt daarnaast dat de pallet niet is opgenomen in de een risico-inventarisatie en evaluatie van het bedrijf. Maar dat een risico niet is onderkent, betekent niet dat het niet bestaat. De vraag is daarom of het ontbreken van de pallet in de RI&E een argument is om vast te stellen dat de werkgever de zorgplicht nakwam:

‘Een en ander vindt steun in een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit 2015 die Sanders heeft overgelegd. Hierin zijn namelijk geen aandachtspunten opgenomen ten aanzien van de pallets op de werkvloer van de afdeling waar [eiseres01] werkte.’

Hekje, waarschuwingsbord of markering plek pallet

De rechter vindt bovendien dat de fabriek geen extra veiligheidsmaatregelen hoefde te nemen zoals het plaatsen van een hekje of andere waarschuwing. Het markeren van de plek voor de pallet middels een markering op de grond in een goed zichtbare kleur is een zeer eenvoudige maatregel. Dat er geen veiligheidsmaatregelen nodig zijn, lijkt daarom voornamelijk gebaseerd op de gedachte dat de pallets op de vloer geen gevaar vormen.

Risico’s van pallet op de vloer

De rechter beoordeelt niet of de pallet goed zichtbaar was. Daarnaast gaat de rechter niet in op de plek van de pallet ten opzichte van de looproutes. De rechter benoemt de kelderluikcriteria, maar lijkt na te laten vast te stellen hoeveel gevaar de pallet in dit concrete geval veroorzaakt.

Bespreek uw letselschadeclaim met een advocaat

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier voor een terugbelverzoek.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 28 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5934

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat