De een reed te hard, de ander verleende geen voorrang!

De een reed te hard, de ander gaf geen voorrang. Geeft dat recht op een schadevergoeding? Bij een botsing tussen een motor- en een scooterrijder reed de eerste te hard en gaf de tweede geen voorrang. De motorrijder wil de schade deels vergoed krijgen. Lukt hem dat?

De zaak

In de bebouwde kom van Eindhoven rijdt een scooterrijder een voorrangskruising op zonder voorrang te geven aan een motorrijder. Ze botsen op elkaar en lopen beiden ernstig letsel op. Uit de verkeersongevallenanalyse van de verzekeringsmaatschappij van de scooterrijder blijkt dat de motorrijder met 130 kilometer per uur komt aanrijden. Hij remt de laatste veertig meter, maar heeft bij de botsing nog altijd een snelheid van 85 kilometer per uur, waar hij 50 mocht rijden. Ondanks de veel te hoge snelheid vraagt de motorrijder vanwege de voorrangsfout vergoeding van 50 procent van zijn schade.

“Er is hier geen sprake van aansprakelijkheid, nu de rechter beslist dat er geen toerekenbare voorrangsfout is gemaakt. Dan kom je ook niet toe aan de vraag of degene die schade lijdt [in dit geval de scooterrijder] ook zelf schuld heeft.

Oscar Hijink

De uitspraak: afgewezen

„In de regel weegt een voorrangsfout in het verkeersrecht zwaarder dan een overschrijding van de maximumsnelheid”, zegt de rechter. „Ook aan te hard rijdende voorrangsgerechtigden moet voorrang worden verleend. Verkeersdeelnemers moeten er daarbij in het algemeen rekening mee houden dat andere weggebruikers harder rijden dan de maximale toegestane snelheid.” Maar dan moet het gaan om „een in redelijkheid te verwachten overschrijding van de toegestane snelheid”. En dat was hier, beslist de rechter, duidelijk niet het geval.

Op de enorme snelheid van de motorrijder in aantocht hoefde de scooterrijder niet te anticiperen, daarom heeft deze „in wezen geen verkeersfout gemaakt”. Althans, er zijn geen schadeveroorzakende omstandigheden die aan de scooterrijder zijn toe te rekenen. Dus ook geen gedeeltelijke schadevergoeding voor de motorrijder.

Commentaar

Letselschadeadvocaat Oscar Hijink (Hijink advocaten) is niet verbaasd. „Er is hier geen sprake van aansprakelijkheid, nu de rechter beslist dat er geen toerekenbare voorrangsfout is gemaakt. Dan kom je ook niet toe aan de vraag of degene die schade lijdt [in dit geval de scooterrijder] ook zelf schuld heeft.” En dan kom je al helemaal niet toe aan de zogenoemde billijkheidscorrectie, waarmee de rechter soms nog op grond van wat eerlijk en aanvaardbaar is de schadevergoeding aanpast, nadat hij de oorzaak en de ‘schuld’ van de schade heeft vastgesteld.

Lees het volledig artikel via NRC.

Lichamelijk letsel, geestelijk letsel en materiële schade kunnen verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis!

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wellicht ook interessant

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat