Twee opeenvolgende aanrijdingen

Twee opeenvolgende aanrijdingen kort na elkaar: Een bestelbus met aanhangwagen voegt in voor een stadsbus. Als het verkeer voor de bestelbus plotseling remt, kan de bestelbus niet tijdig tot stilstand komen. De bestelbus botst op zijn voorganger. Vervolgens rijdt de stadsbus tegen de aanhangwagen. De rechter beoordeelt deze aanrijding als 1 schadeveroorzakende gebeurtenis, omdat niet kan worden vastgesteld welke schade door welke aanrijding is ontstaan.

Als een auto op zijn voorganger botst en vervolgens van achteren wordt aangereden, ontstaat een lastige situatie. Welke aanrijding veroorzaakte welk deel van het letsel? De rechter kan in deze recente uitspraak niet vaststellen welke aanrijding welk deel van de schade veroorzaakte. Daarom bekijkt de rechter de aanrijdingen als 1 gebeurtenis. Zowel de bestuurder van de stadsbus als de bestuurder van de bestelbus maakte in dat geval dezelfde verkeersfout. beide bestuurders konden niet tijdig tot stilstand komen. De rechter oordeelt daarom dat de eigenaar van de stadsbus 50% van de schade betaalt. De bestuurder van de bestelbus draagt zelf de andere helft van zijn letselschade.

De aansprakelijke partij betaalt ook de kosten van een letselschade advocaat. Uw schade laten verhalen door een specialist is daarom in de meeste gevallen kosteloos. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.

Twee opeenvolgende aanrijdingen
Bij twee opeenvolgende aanrijdingen ontstaat de lastige situatie waarin niet duidelijk is bij welke aanrijding welk deel van het letsel ontstond.

Twee botsingen kort na elkaar

Twee opeenvolgende aanrijdingen roepen de vraag op welke aanrijding welke schade veroorzaakte. In dit geval beschouwt de rechter de twee aanrijdingen als 1 schadeveroorzakende gebeurtenis:

De rechtbank gaat dus uit van twee aanrijdingen en beschouwt het ongeval in zijn geheel (dus de twee botsingen samen) als de schadeveroorzakende gebeurtenis. Op grond van de camerabeelden staat namelijk vast dat de botsingen zeer kort – binnen enkele seconden – na elkaar plaatsvonden. De gevolgen van de afzonderlijke botsingen zijn daarmee niet van elkaar te onderscheiden en om die reden is niet vast te stellen in welke mate de verschillende gebeurtenissen aan het ontstaan van de gestelde klachten hebben bijgedragen. De rechtbank is daarnaast van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat juist de combinatie van de twee botsingen de gestelde (whiplash)klachten kunnen hebben doen ontstaan. Om die reden gaat de rechtbank uit van één ondeelbare schadeveroorzakende gebeurtenis.’

Eigen schuld twee opeenvolgende aanrijdingen

De twee bestuurder kunnen beiden niet op tijd tot stilstand komen om een achteraanrijding te voorkomen. De bestuurders maken beide dezelfde fout. De rechter bepaalt daarom dat beide partijen de helft van de schade dragen. De bestuurder van de bestelbus krijgt daarom een vergoeding voor 50% van zijn letselschade:

´Dit brengt mee dat de schade moet worden verdeeld in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden gezegd dat de schade het gevolg is van omstandigheden die in meer of in mindere mate aan de ene dan wel aan de andere partij zijn toe te rekenen. Beide partijen hebben vergelijkbare verkeersfouten gemaakt die aan het ontstaan van de schade hebben bijgedragen. De rechtbank is daarom van oordeel dat een schuldverdeling bij helfte, derhalve een eigen schuld van 50% aan de zijde van [eiser] , gerechtvaardigd is.’

Eigen schuld?

De rechters stelt vast dat de bestuurder van de bestelbus 50% van zijn schade zelf draagt. De rechter lijkt het slachtoffer tegemoet te komen door de twee opeenvolgende aanrijdingen als een schadeveroorzakende gebeurtenis te zien. Het slachtoffer hoeft door deze benaderingswijze geen bewijs te leveren van de schade die ontstond door de tweede achteraanrijding.

Gratis bijstand letselschade advocaat

Ons gratis landelijke telefoonnummer is 0800 – 44 55 000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@letselschadeadvocaat.nl. Vul het onderstaande contactformulier in als uw gebeld wilt worden door een specialist.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: Rechtbank Limburg 12 april 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3715

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat