Toename letselschade als gevolg van verkeersongevallen

In Nederland groeit het aantal slachtoffers dan naar de rechter stapt om de schade te claimen als gevolg van een verkeersongeval omdat de gang naar de rechter 5 jaar geleden, door een wijziging in de wet, gemakkelijker is geworden. Gedupeerden van letselschade hebben meer mogelijkheden om te procederen over de hoogte van de schadevergoeding. Ook groeit het aantal advocaten en specialisten en wordt de Nederlander mondiger. In 2015 werd er door verzekeraars voor 1,2 miljard euro aan vergoedingen uitgekeerd als gevolg van letselschade door verkeersongevallen.

Stijging in de hoogte van het smartengeld

Hoewel het aantal schadegevallen al jaren daalt stijgt het aantal letselschadezaken fors. Dit komt met name door de buitengerechtelijke kosten. Denk hierbij aan de kosten voor het vergoeden van de inspanningen van letselschade advocaten en specialisten. Dit was in 2015 ongeveer 240 miljoen. De verzekeraars hebben hier moeite mee omdat de autoverzekeringen hierdoor verliesgevend zijn geworden. Er ontstaat een dialoog tussen de verzekeraars en letselschade advocaten maar de verklaring is zeer eenvoudig. Omdat de letselschade slachtoffer zich meer bewust zijn van de gevolgen op lange termijn worden er meer zaken aangespannen met als doel vergoeding van geleden en toekomstige schade in de vorm van smartengeld. De advocaten doen hun best in het belang van het slachtoffer.

Verklaring voor de stijging van het aantal letselschade zaken

mr Oscar Hijink Letselschadeadvocaat LSA
mr Oscar Hijink Letselschadeadvocaat LSA

Oscar Hijink, LSA advocaat,  licht dit verder toe.

‘Verzekeraars kunnen de kosten van een letselschadeadvocaat vergoeden bij deelgeschillen. Letselschade heeft gevolgen op diverse terreinen. Wat is de hoogte van de medische kosten nu en in de toekomst. Hoeveel kan iemand nog werken als gevolg van een ongeval? Wat zijn de gevolgen van de letselschade in de privésfeer? Kan iemand nog zelf zijn huis schilderen om maar een voorbeeld te noemen. Deze aspecten kunnen tot een geschil leiden dat kan worden voorgelegd aan een rechter.’

Tot 2010 waren de advocaat kosten voor rekening van het slachtoffer. Als het geschil over een laag bedrag ging was het niet rendabel om dit aan de rechter voor te leggen. De advocaatkosten zouden hoger uitpakken dan de claim en procederen was dan gewoonweg niet interessant.

Mediation als alternatief voor een letselschade advocaat

Tegenwoordig is het mogelijk over één van die onderdelen een afzonderlijk deelgeschil aan de rechter voor te leggen. De kosten van de advocaat zijn dan voor rekening van de verzekeraar. Mediation groeit in populariteit. Ook hierdoor stijgen de kosten.

toename letselschade claims
Toename letselschade claims door verkeersongevallen

Verzekeraars lukt het niet de verliezen op autoverzekeringen te beperken. Over 2014 bedroeg het verlies 430 miljoen euro voor de verzekeraars. Als de verzekeraars de schadelast niet weten te beperken dreigt een verdere premieverhoging voor automobilisten.

Toename letselschade claims

Deze toename heeft dus meerdere oorzaken. Slachtoffers worden zich steeds bewuster van de gevolgen in een verhardende maatschappij waar de overheid steeds striktere eisen stelt. Mede in combinatie met een actievere rol van de advocatuur en letselschade specialisten bij het benaderen van slachtoffers neemt het aantal letselschade claims toe.

Letselschade claim indienen?

Bron: AD

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat