Stijging van het aantal verkeersongevallen

Het aantal verkeersongevallen is in 2016 fors gestegen. Noteerden verzekeraars in 2015 zo’n 565.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, in 2016 steeg dat aantal met meer dan tien procent naar circa 625.000 claims.

Tegelijk komt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) met de Monitor Verkeersveiligheid 2017, waarin zij constateren dat het aantal gewonden als gevolg van een verkeersongeval sinds 1993 (het begin van de ongevallenregistratie) niet meer zo hoog is geweest. Vorig jaar raakten 21.400 mensen ernstig gewond in het verkeer.

Alarmerende cijfers die ons dwingen tot actie. Veilig Verkeer Nederland roept politiek, bedrijfsleven en burgers op om mee te helpen het verkeer in ons land weer veiliger te maken.

Nieuwe cijfers stijging aantal verkeersongevallen

Letselschade door verkeersongevallen
Letselschade door verkeersongevallen

Nieuwe cijfers van auto-ongelukken op de snelwegen stemmen weinig optimistisch. In de afgelopen twaalf maanden kwamen bergingsbedrijven, die na ongevallen de brokken opruimen, 27 procent vaker in actie dan vier jaar geleden.

Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), die de afhandeling van auto-ongelukken coördineert. Het instituut heeft de snelwegen en zo’n 3.000 kilometer van het provinciale en gemeentelijke wegdek onder zijn hoede, en daarmee een kleine 40 procent van alle auto-ongevallen in Nederland.

Er is sprake van een trendbreuk, schrijft de SIMN. Jarenlang nam het aantal ongevallen mondjesmaat af, zo’n 1 à 2 procent. Het kantelpunt kwam eind 2013. Sindsdien moesten bergingsbedrijven die zijn aangesloten bij de SIMN steeds vaker de weg op om verongelukte auto’s af te takelen.

In Gelderland een extreme stijging

Vooral in Gelderland is het verkeer onveiliger geworden en is het aantal verkeersongevallen enorm toegenomen zo blijkt uit de cijfers. In de afgelopen twaalf maanden telde de A12 bij Arnhem 336 ongelukken, tegenover 176 vier jaar eerder – een toename van 91 procent. Voor de A73 bij Nijmegen is dat 131 procent (van 88 naar 203 ongevallen). ‘De percentuele toename daar is ongelooflijk’, zegt Ivo Wildenberg, secretaris van de SIMN. Het zal grotendeels te maken hebben met de groeiende verkeersdrukte aldaar.

De weg bestaat nog niet zo lang en begint nu in goed gebruik te raken.

De trendbreuk laat zich verklaren door smartphonegebruik achter het stuur zo blijkt uit onderzoek van TNO. Daaruit blijkt dat afleiding door telefoons de kans op een ongeval met een veelvoud vergroot.

Stijging aantal verkeersdoden

Ook het aantal verkeersdoden neemt niet af. In 2016 vonden 629 mensen de dood in het Nederlandse verkeer, met autobestuurders als grootste groep (39 procent). Vaak gaat het hierbij om ongevallen waarbij geen andere weggebruiker betrokken is, bijvoorbeeld een auto die op een wegblokkade rijdt. De kans op een dodelijke afloop bij een ongeval is groter op wegen waar 130 kilometer per uur mag worden gereden zo bleek eerder uit een data-analyse van de Volkskrant.

mr Oscar Hijink Letselschadeadvocaat LSA
mr Oscar Hijink Letselschadeadvocaat LSA

Heeft u zelf een verkeersongeval gehad

Neem dan altijd eerst contact op met een medisch specialist en daarna overlegt u gewoon even met onze juridische specialisten via 0800 44 55 000 of maak gebruik van dit formulier.

Bron: Volkskrant

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat