Aanrijding op de vluchtstrook

Tijdens dodenherdenking zet een man zijn bedrijfsbus op de vluchtstrook om twee minuten stilte te houden. Een andere automobilist is afgeleid, overschrijdt de doorgetrokken streep en rijdt per ongeluk de vluchtstrook op. Er ontstaat een aanrijding.

De stilstaande bestuurder vraagt een schadevergoeding. De verzekeraar van de andere bestuurder wil maximal 50% van de schade betalen, omdat stilstaan op de vluchtstrook zonder noodzaak niet is toegestaan. De rechtbank Gelderland beoordeelt op welke wijze het rijgedrag van de betrokkenen bijdroeg aan het ontstaan van de aanrijding. De zonder noodzaak stilstaande bestuurder draagt uiteindelijk 20% van de schade. De bestuurder die door onoplettendheid de vluchtstrook opreed 80%.

Artikel 43 RVV: vluchtstrook in noodgevallen

In artikel 43 lid 3 RVV staat dat het gebruiken van een vluchtstrook of vluchthaven alleen is toegestaan als er sprake is van een noodgeval:

Artikel 43 lid 3 RVV: Behoudens in noodgevallen is het de weggebruikers verboden op een autosnelweg of autoweg gebruik te maken van de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm.

De rechter beoordeelt het stilstaan op de vluchtstrook om twee minuten stilte te houden. De rechter oordeelt dat er geen sprake was van een noodgeval. Voor deelname aan de nationale dodenherdenking kan een bestuurder een parkeerplaats opzoeken of een andere plek waar stilstaan mag. Deelnemen aan dodenherdenking op de vluchstrook is daarom een verkeersfout:

‘Het stilstaan op de vluchtstrook mag alleen in noodgevallen omdat het risicovol is doordat op relatief korte afstand op de snelweg het overige verkeer met hoge snelheid langsrijdt.’

De aanrijding ontstaat op de vluchtstrook. Beide partijen hebben daarom artikel 43 lid 3 RVV overtreden. Ook door onoplettendheid de vluchtstrook oprijden, betekent dat zonder noodzaak gebruik wordt gemaakt van de vluchtstrook.

aanrijding vluchtstrook, botsing vluchtstrook, verkeersongeval vluchtstrook

Eigen schuld aanrijding op vluchtstrook

De rechtbank weegt de twee verkeersfouten tegen elkaar af. Enerzijds zonder noodzaak gebruik maken van de vluchtstrook en anderzijds gebruik maken van de vluchtstrook, de snelheid onvoldoende aanpassen en onvoldoende opletten. Ook als er een auto met pech op de vluchtstrook had gestaan, was er een aanrijding ontstaan. De bestuurder reed ongeveer 130 kilometer per uur. Dit is niet harder dan is toegestaan, maar rijden met die snelheid betekent wel dat oplettendheid is vereist. De rechter vind daarom dat de stilstaande bestuurder 20% van de schade veroorzaakte en de bestuurder die per ongeluk de vluchtstrook opreed 80%.

Rechtsverwerking

Rechtsverwerking betekent dat een partij er op mag vertrouwen dat de tegenpartij geen beroep doet op een bepaald standpunt. Dit is mogelijk als een partij een verwachting wekt waar de tegenpartij op mag vertrouwen:

‘bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt ‘

In dit geval betaalde de achteroprijder de volledige (casco)schade aan de bus. De bestuurder van de bus vindt daarom dat hij er op mocht vertrouwen dat ook alle overige schade wordt betaald. De rechter vindt dat uit de e-mails tussen partijen duidelijk blijkt dat de aansprakelijke verzekeraar niet alle schade wilde betalen. Dat de verzekeraar alle schade aan de bus betaalde, betekent daarom niet dat ook alle overige schade voor rekening van de verzkeraar komt.

Bron: rechtspraak.nl

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat