Verplichting werkgever om een behoorlijke verzekering voor verkeersongevallen van werknemers te hebben

Verplichting werkgever om een behoorlijke verzekering voor verkeersongevallen van werknemers te hebben (art. 7:611 BW): Een medewerker van een koeriersbedrijf raakt gewond bij een verkeersongeval. De rechtbank Noord-Nederland beoordeelt of het koeriersbedrijf een behoorlijke verzekering heeft afgesloten voor schade die werknemers lijden bij een verkeersongeval.

Werkgevers moeten een behoorlijke verzekering afsluiten voor werknemers die deelnemen aan het verkeer. In de rechtspraak is namelijk vastgesteld dat de werkgever hiertoe verplicht is vanwege het vereiste van goed werkgeverschap. In een nieuwe uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland komt de vraag aan de orde of een koeriersbedrijf een behoorlijke verzekering afsloot voor haar medewerkers. De rechter kijkt voor de beoordeling van het nakomen van de verzekeringsplicht naar:

 • De verzekeringen die de werkgever afsloot;
 • De verzekeringen die de werkgever destijds kon afsluiten;
 • De vraag of de afgesloten verzekeringen behoorlijk zijn.

Deskundige beoordeelt of verzekering behoorlijk is

In deze procedure zijn eerder twee tussenvonnissen gewezen. De rechter benoemde een deskundige om te beoordelen of de verzekering die het koeriersbedrijf afsloot behoorlijk is:

‘De kantonrechter heeft als hoofdvraag aan de deskundige voorgelegd:
Wat was ten tijde van het verkeersongeval van [eiser] met de bedrijfsauto van [gedaagde] op 11 oktober 2017 in uw visie – gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad over de verplichting van de werkgever om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van verkeersongevallen van werknemers – in het licht van de heersende maatschappelijke opvattingen een behoorlijke verzekering voor verkeersongevallen van werknemers van een koeriersbedrijf?’

Verplichting werkgever om een behoorlijke verzekering voor verkeersongevallen van werknemers te hebben

Welke verzekeringen zijn afgesloten?

De deskundige onderzoekt welke verzekeringen de werkgever afsloot:

‘ten tijde van het verkeerongeval de volgende verzekeringen aanwezig waren die zagen op verkeersongevallen van werknemers van [gedaagde]: een Collectieve ongevallenverzekering bij Delta Lloyd, een Inzittendenverzekering (OVI) bij Turien & Co Assuradeuren als onderdeel van het leasecontract van de bedrijfsauto waarmee het ongeval heeft plaatsgevonden.’

Welke verzekeringen konden worden afgesloten?

Vervolgens onderzoekt de deskundige welke verzekeringen de werkgever kon afsluiten ten tijde van het verkeersongeval:

Er waren in 2017 de volgende mogelijkheden: (collectieve) Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI), Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI), de Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen (WEGAM), de Werknemersschadeverzekering (WSV), de Goed Werkgeverschap Verzekering (GWV), de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Verkeersdeelnemers (WEGAV) en de Verkeersschadeverzekering voor Werknemers (VSVW).’

Wat is een behoorlijke dekking?

Wat een behoorlijke verzekering is, is natuurlijk vooral afhankelijk van de dekking van de verzekering. In de jurisprudentie is bepaald dat een dekking van minimaal 1 miljoen behoorlijk is:

‘Volgens de deskundige kan een dekking van maximaal 1 miljoen euro als een behoorlijke dekking worden beschouwd. Met een dergelijke verzekering zou de schade van [eiser] in dit geval tot een veel hoger bedrag zijn gedekt.’

Conclusie deskundige over behoorlijke verzekering door werkgever

De ingeschakelde deskundige concludeert dat het koeriersbedrijf geen behoorlijke verzekering afsloot voor verkeersongevallen van werknemers:

Mijn conclusie ten aanzien van de hoofdvraag onder 1. Naar mijn oordeel kan een koeriersbedrijf als [gedaagde] gelet op de rechtspraak van de Hoge Raad over de verplichting van de werkgever om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van verkeersongevallen van werknemers niet volstaan met alleen een of meerdere ongevallenverzekeringen omdat bij deze verzekeringsvorm alleen een (klein) vast bedrag wordt uitgekeerd en dus het risico bestaat dat slechts een klein deel van de daadwerkelijke schade door een verzekering wordt gedekt. Van belang is dat er dekking is voor de daadwerkelijke schade die de werknemer door het ongeval heeft geleden en niet alleen een vast (klein) bedrag bij blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval. (…)’

Rechter beslist overeenkomstig oordeel deskundige

Rechters volgen meestal het oordeel van een deskundige. Ook in dit geval. De rechter wijst de schadeclaim daarom toe. De afgesloten verzekeringen bieden onvoldoende dekking en zijn daarom geen behoorlijke verzekeringen. de werkgever is daarom aansprakelijk voor de letselschade van de gewonde koerier.

Een verkeersongeval tijdens het werk bespreken

U maakt gratis gebruik van de diensten van een letselschade advocaat. De aansprakelijke partij betaalt namelijk ook uw advocaat kosten. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier om gebeld te worden door een letselspecialist.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Noord-Nederland 20 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2382

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat