Onvoldoende belang bij voorlopig getuigenverhoor letselschade

Onvoldoende belang bij voorlopig getuigenverhoor letselschade: Na het erkennen van de aansprakelijkheid wil de aansprakelijke verzekeraar getuigen laten horen door de rechtbank om mogelijk terug te komen op de erkenning van de aansprakelijkheid. De rechter wijst het verzoek om een getuigenverhoor af, omdat de verzekeraar onvoldoende belang heeft bij een fishing expedition.

Een rechter kan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor te houden alleen afwijzen als er sprake is van:

 • Misbruik van bevoegdheid;
 • Strijd met de goede procesorde;
 • Een ander zwaarwichtig geoordeeld bezwaar;
 • Of als er geen met het verzoek geen rechtens de respecteren belang is gediend.

In dit geval wijst de rechter het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor in de letselschade zaak af. Een ‘fishing expedition’ om onbekende feiten boven tafel te krijgen, heeft onvoldoende belang en kan om die reden worden afgewezen.

Achteraanrijding bij rotonde

Deze procedure ziet op een achteraanrijding bij het wachten voor een rotonde. De achteraanrijder bestuurt een gehuurd busje waarvan Allianz de WA-verzekeraar is. Allianz erkent in eerste instantie de aansprakelijkheid, maar wil nu alsnog een voorlopig getuigen verhoor houden en haar standpunt mogelijk wijzigen:

Zij wil daarmee duidelijkheid krijgen over de vraag of er aanleiding bestaat om terug te komen op de erkende aansprakelijkheid, zodat zij op basis daarvan haar (proces)positie tegenover [partij] kan bepalen.’

Onvoldoende belang bij voorlopig getuigenverhoor letselschade, Rechtbank Overijssel 31 oktober 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4399
De rechter geeft aan dat een voorlopige getuigenverhoor niet bedoelt is om te hengelen naar thans nog onbekende feiten.

Voorlopig getuigenverhoor letselschadezaak

Het voorlopige getuigenverhoor biedt de mogelijkheid om de haalbaarheid van een vordering te onderzoeken. Of een vordering toewijsbaar is, is namelijk afhankelijk van het bewijs. Het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor te houden, behoeft geen uitgebreide onderbouwing:

‘De rechtbank stelt voorop dat op grond van artikel 186 Rv om een voorlopig getuigenverhoor kan worden verzocht ter voorbereiding van een procedure, in het bijzonder om te kunnen beoordelen of het zinvol is om een procedure aanhangig te maken. Het is niet vereist dat de verzoekende partij in het verzoekschrift al nauwkeurig aangeeft welke feiten en stellingen zij aan haar voorgenomen vordering ten grondslag wil leggen en over welke feiten zij getuigen wil horen (vgl. HR 19 februari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0878). Ook hoeft de verzoeker zich niet uit te laten over de precieze aard van de in te stellen vordering en de omvang van de eventueel geleden schade.’

Geen belang bij voorlopig getuigenverhoor

De aansprakelijke verzekeraar heeft niet aangegeven welke aanknopingspunten er zijn om in deze zaak tot een ander oordeel te komen over de aansprakelijkheid. De aansprakelijke verzekeraar heeft een aantal onregelmatigheden benoemt, maar deze kunnen volgens de rechter geen aanleiding zijn om anders te oordelen over de aansprakelijkheid. De getuigen zouden volgens de aansprakelijke verzekeraar kunnen verklaren over het algemene feitencomplex rond de aanrijding. De rechter geeft daarom aan dat er sprake is van een zogenaamde ‘fishing expedition’ en wijst het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor te houden af:

Bij deze stand van zaken zou toewijzing van het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor leiden tot een “fishing expedition”, waarbij Allianz probeert te “hengelen” naar thans nog onbekende feiten. Daarvoor is het voorlopig getuigenverhoor niet bedoeld. De rechtbank zal het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor dan ook afwijzen, op grond van onvoldoende belang.’

Schade slachtoffer niet aangetoond

Het slachtoffer heeft zelf ook een vordering. De rechter wordt gevraagd om te bepalen dat het slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding van € 10.000,–. De rechter wijst deze vordering af omdat er onvoldoende bewijs is van de schade.

Gratis bijstand van een letselschade advocaat

Bespreek uw schade met een letselschade advocaat. De hulp van een advocaat bij letselschade is kosteloos. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier voor een terugbel verzoek.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Overijssel 31 oktober 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4399

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat