Mag de aansprakelijke verzekeraar stoppen met het betalen van voorschotten?

Mag de aansprakelijke verzekeraar stoppen met het betalen van voorschotten?: In de meeste gevallen is schade verzekerd. De aansprakelijke verzekeraar handelt de schade af. Een voorschot op de letselschadevergoeding is mogelijk als de aansprakelijkheid en schade vaststaan. Een verzekeraar mag stoppen met het betalen van voorschotten.

Voorafgaand aan het sluiten van een regeling over de afhandeling van letselschade betaalt de aansprakelijke verzekeraar vaak voorschotten. In een procedure bij de rechtbank Rotterdam vorderde een slachtoffer een aanvullend voorschot na eerder al € 145.000,– aan voorschotten te hebben ontvangen. De rechter wijst de vordering uiteindelijk af. Het slachtoffer heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij meer schade leed dan het eerder uitbetaalde voorschot.

Aanrijding in Rotterdam

Het slachtoffer in deze zaak raakt gewond bij een aanrijding in Rotterdam. De aansprakelijke automobilist heeft een verzekering bij ASR. ASR erkent de aansprakelijkheid en betaalt in totaal € 145.000,– aan voorschotten. Als ASR stopt met het betalen van voorschotten stapt het slachtoffer naar de rechter. In een kort geding procedure vraagt het slachtoffer de rechter om de aansprakelijke partij op te dragen een aanvullend voorschot van € 45.000,– te betalen en bovendien een voorschot van € 10.000,– per maand.

Mag de aansprakelijke verzekeraar stoppen met het betalen van voorschotten, STOPPEN VOORSCHOT LETSELSCHADE, SCHADEVERGOEDING VOORSCHOT, Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9852

Is de schade voldoende aannemelijk

Deze procedure is een kort geding. Een kort geding is mogelijk in een spoedeisende situatie. De rechter beschrijft het afwegingskader. Het slachtoffer heeft recht op een voorschot als voldoende aannemelijk is dat de schade hoger is dan het tot nu toe betaalde bedrag van € 145.000,–. Omdat het gaat om een kort geding hoeft het slachtoffer de schade alleen aannemelijk te maken:

‘De geldvorderingen van [eiser01] in dit kort geding kunnen alleen worden toegewezen als voldoende aannemelijk is dat de door [eiser01] gestelde schade als gevolg van het ongeval, op dit moment of in de komende maanden, meer beloopt of gaat belopen dan het tot op heden door ASR uitgekeerde voorschot van in totaal € 145.000,-.’

Stoppen met betalen voorschot letselschade

Het betalen van een voorschot betekent niet dat de verzekeraar voorschotten moet blijven betalen. De aansprakelijke verzekeraar mag de verschuldigdheid van een nieuw voorschot ter discussie stellen. Een slachtoffer mag er dus niet op vertrouwen dat de verzekeraar blijft bevoorschotten:

Dat betekent echter niet dat [eiser01] er zonder meer op mocht vertrouwen dat ASR de causaliteit en de omvang van de schade niet (op enig moment) zou gaan betwisten en hem zou blijven bevoorschotten.’

Wettelijke rente van ontstaan schade tot uitbetaling

Het uitbetalen van een voorschot betekent ook dat de wettelijke rente niet verder oploopt. De aansprakelijke partij betaalt wettelijke rente over de schade. We berekenen de rente vanaf het moment dat de schade ontstaat tot het moment dat deze wordt uitbetaald. De verzekeraar heeft door de wettelijke rente een reden om letselschade zo spoedig mogelijk uit te betalen.

Voorschot uitbetalen binnen 14 dagen

In de Gedragscode Behandeling Letselschade van de Letselschade Raad staat dat erkende schade binnen 14 dagen wordt uitbetaald. Deze regels gelden alleen voor leden van het Verbond van Verzekeraars en de organisaties aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad.

Overleg met een letselschade advocaat en laat uw schade gratis afhandelen

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9852

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat