Huis-, tuin en keukenongeval postbezorger

Huis-, tuin en keukenongeval postbezorger: Een postbezorger haalt zijn hand open aan de balustrade van een flat. In een recente uitspraak beoordeelt de rechtbank Rotterdam of er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid of een huis-, tuin- en keukenongeval.

De grens tussen werkgeveraansprakelijkheid en een alledaags ongeval waar de werkgever niet verantwoordelijk voor is, is smal. De verantwoordelijkheid van de werkgever ziet op de specifieke gevaren van het werk en niet op de alledaagse gevaren. In deze procedure wijst de rechter de aansprakelijkheid af. De werkgever hoeft geen (veiligheids)maatregelen te nemen voor alledaagse gevaren bij alledaagse bezigheden.

Zorgplicht voor lopen of rennen

De postbezorger snijdt zich op de balustrade van een flat. De rechter oordeelt dat voor het lopen of rennen over een galerij geen (veiligheids)maatregelen van de werkgever nodig zijn. Lopen of rennen is een alledaagse activiteit:

‘Het lopen of rennen over een galerij is voorts een alledaagse activiteit waarvoor in beginsel geen bijzondere voorzieningen of nadere maatregelen vereist zijn.’

Waarschuwen voor scherpe randjes?

De rechter oordeelt bovendien dat de zorgplicht van de werkgever niet zo ver gaat dat de werkgever moet waarschuwen voor alledaagse gevaren. Daarbij is mede van belang dat het praktisch onmogelijk is om een bezorger te waarschuwen voor alle mogelijke specifieke gevaren op een bezorglocatie:

‘Hoewel de verantwoordelijkheid van een veilige werkplek bij Europost is gelegen, gaat die hier niet zo ver dat van haar kan worden verlangd dat zij, telkens voordat [eiser01] zich naar een galerijflat begeeft voor pakketbezorging, hem waarschuwt/instrueert zijn hand niet op of langs de balustrade te houden omdat er mogelijk sprake kan zijn van daarmee verbonden obstakels, waar hij achter zou kunnen blijven haken.’

Huis-, tuin en keukenongeval postbezorger

Snijwond aan hand door huis-, tuin- en keukenongeval

De werknemer snijdt zich aan een rand die toevallig scherp is tijdens een zeer alledaagse bezigheid. In dit geval is er daarom sprake van een toevallige en ongelukkige samenloop van omstandigheden (huis-, tuin- en keukenongeval). De werkgever is dan ook niet aansprakelijk voor de letselschade van de werknemer:

‘De kantonrechter is van oordeel dat het blijven haken achter het verbindingspunt op de balustrade, dat [eiser01] had kunnen zien, een ongelukkig “huis-, tuin- en keukenongeval” betreft, althans een zodanige toevallige en ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvoor geen werkgeversaansprakelijkheid geldt.’

Veilige werkplek buiten kantoor

De zorgplicht van de werkgever gaat niet zo ver dat de werkgever altijd aansprakelijk is als de werknemer gewond raakt. Om aansprakelijkheid vast te stellen, moet de werkgever een verwijt kunnen worden gemaakt. Het waarschuwen voor alledaagse gevaren zal in de praktijk praktisch onmogelijk zijn. De zorgplicht van de werkgever gaat daarom niet zover dat de werkgever werknemer moet wijzen op het risico van een scherpe rand aan een balustrade.

Moet een werkgever een verzekering afsluiten voor snijwonden werknemer?

De verzekeringsplicht voor werkgevers ziet alleen op deelname aan het verkeer. Voor een valpartij of als een werknemer zich snijdt aan een scherp voorwerp buiten de werkplek geldt geen verplichting voor de werkgever om de schade te verzekeren.

Bespreek uw schadevergoeding

Een letselschade advocaat helpt u gratis uw schade te claimen. Daarnaast houden wij altijd rekening met uw andere belangen, zoals de band met uw werkgever. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000 of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron rechtspraak.nl: Rechtbank Rotterdam 13 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:608

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat