Onder de lichamelijke gevolgen van letselschade valt elk nieuw letsel alsook een verergering van een reeds bestaand letsel ..