Bewijs inkomen in hypothetische situatie zonder ongeval

Bewijs inkomen in hypothetische situatie zonder ongeval: Bij een schadeclaim beoordelen we welke schade het gevolg is van een ongeval. We vergelijken daarvoor de daadwerkelijke situatie met de hypothetische situatie zonder ongeval. Deze vergelijking is niet altijd eenvoudig. In deze uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelt de rechter of het slachtoffer bewijs leverde waaruit blijkt dat zij in de hypothetische situatie zonder ongeval inkomen uit arbeid had verdiend.

De vrouw eist een bedrag van € 453.605,05. De vordering bestaat onder andere uit inkomensschade, pensioenschade en smartengeld. Voor het ongeval was de vrouw door burn-outklachten al arbeidsongeschikt. De rechter beoordeelt of de vrouw zonder het ongeval tot haar pensioensleeftijd inkomen uit werk had gehad. Het slachtoffer slaagt er niet in aan te tonen dat het ongeluk inkomens- en pensioenschade veroorzaakte. De rechter stelt vast dat het slachtoffer zonder ongeval waarschijnlijk in dezelfde situatie zou hebben verkeerd als de daadwerkelijk situatie met ongeval.

Bewijs inkomen in hypothetische situatie zonder ongeval

Bewijslast hypothetische situatie zonder ongeval

De aansprakelijke partij is verantwoordelijk voor de situatie waarin het slachtoffer verkeerd. Daarom stellen we weinig eisen aan het bewijs voor de hypothetische situatie zonder ongeval. Als het gaat om een hypothetische loopbaan beoordelen we bijvoorbeeld in veel gevallen alleen of de doorgroei mogelijkheden en carrièrekansen reëel zijn.

Ongeval tijdens tijdelijke arbeidsongeschiktheid: Hypothetische situatie zonder ongeval

De rechter beoordeelt of er inkomens- en pensioenschade is geleden door de aanrijding. Het slachtoffer is (tijdelijk) arbeidsongeschikt wegens burn-outklachten als zij gewond raakt. Het slachtoffer stelt dat zij tijdens het ongeval zo goed als hersteld was van haar burn-outklachten. Uit de beschikbare medische informatie blijkt volgens de rechter echter niet dat de vrouw bijna hersteld was. De vrouw heeft daarom volgens de rechter niet aangetoond dat zij in de hypothetische situatie zonder ongeval in staat was om geld te verdienen door te werken:

De conclusie luidt dat [appellante] , tegenover de gemotiveerde betwisting van Bovemij die is gestaafd met vele, hiervoor besproken documenten, haar stelling dat zij ten tijde van het ongeval op 13 december 2004 en in de periode daarna (zo goed als) hersteld was van (al) de psychische klachten, niet langer arbeidsongeschikt was en in staat was loonvormende arbeid te verrichten, onvoldoende heeft onderbouwd, terwijl deze onderbouwing wel van haar mocht en kon worden verlangd.’

Secundaire victimisatie

Het slachtoffer kreeg door de rechtbank € 12.500,– smartengeld toeegwezen. In beroep wil de vrouw dat dit bedrag wordt verhoogd tot € 50.000,–. Het slachtoffer vindt dat er sprake is van secundaire victimisatie. Dit betekent dat wijze waarop de schade is afgehandeld meer schade heeft veroorzaakt. Een schadevergoeding is bijvoorbeeld mogelijk als de aansprakelijke partij de schade afhandeling (enstig) vertraagt. De vrouw legt aan haar vordering onder andere ten grondslag dat zij als ‘psychiatrisch patiënt is gebrandmerkt’. De rechter wijst de vordering af. De vrouw heeft niet aangetoond dat er sprake is van secundaire victimisatie. Dat het slachtoffer de schade afhandeling als onprettig ervaarde is niet genoeg om secundaire vicitimisatie aan te nemen:

Het enkele gegeven dat [appellante] een en ander als onprettig ervaart, maakt in dit geval niet dat sprake is van aan Bovemij toe te rekenen secundaire victimisatie die aanspraak geeft op meer smartengeld.’

Schakel een letselschade advocaat in

Neem contact op door te bellen naar ons landelijk telefoonnummer 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of laat uw contactgegevens achter door het onderstaande contactformulier in te vullen, zodat een letselschade specialist contact met u kan opnemen.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht


  Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 oktober 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8662

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat