Verkeersongeval door vervuild wegdek

Een auto slipt op een door tractoren besmeurd wegdek en belandt op zijn kop. De bestuurder van tractor had wel aan weerzijden waarschuwingsborden geplaatst. Wie is aansprakelijk voor dit verkeersongeval door vervuild wegdek?

De bestuurder van de tractor is gevraagd bewijs te leveren van zijn stelling dat hij op het moment van het verkeersongeval, met inachtneming van de wijze van plaatsing zoals het Waterschap Hollandse Delta voorschrijft, het waarschuwingsbord A1 had geplaatst en dat het slachtoffer de toegestane snelheid van 30 km/uur heeft overschreden.

verkeersongeval door vervuild wegdek tractor

De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is in welke mate de bestuurder van de tractor en het slachtoffer hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval.

Vast staat dat bestuurder van de tractor de weg op de plaats waar het slachtoffer is geslipt, onvoldoende heeft ontdaan van modder en daarmee gevaarzettend heeft gehandeld tegenover het slachtoffer.

Deze gedraging weegt zwaar mee in de afweging van de mate waarin betrokkenen hebben bijgedragen aan het ontstaan van de aanrijding. Zeer aannemelijk is ook dat het ongeval, ook bij een (geringe) overtreding van de toegestane maximum snelheid, niet zou hebben plaatsgevonden indien het wegdek voldoende schoon was gemaakt. De kantonrechter acht verder van belang dat is komen vast te staan dat het slachtoffer de toegestane maximum snelheid heeft overschreden, maar dat deze overschrijding redelijk beperkt was.

Eigen schuld verkeersongeval vervuild wegdek?

Met inachtname van alle voormelde omstandigheden oordeelt de kantonrechter dat de eigen schuld van het slachtoffer moet worden gesteld op 25%. Dit betekent dat bestuurder van de tractor gehouden is om 75% van de door het slachtoffer gevorderde schade te vergoeden en dat 25% van deze schade voor eigen rekening blijft.

Lees het volledige rapport met getuigenverklaringen hie

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  r.

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat