Veel gestelde vragen

Via deze pagina geven wij antwoord op veel gestelde vragen ten aanzien van letselschade. Wij geven telkens kort antwoord en verwijzen door naar een uitgebreid antwoord op uw vraag.

Somatische betekent letterlijk lichamelijke. Somatische klachten zijn dus lichamelijke klachten. Wanneer er sprake is van SOLK heeft iemand lichamelijke klachten die door een arts niet volledig te relateren zijn aan een ziekte of beschadiging. De onvoldoende verklaarde klachten kunnen erg ontwrichtend zijn omdat er geen directe oplossing of behandeling mogelijk is.

Het uit de natuurlijke stand of ligging van een gewricht brengen.

Datgene dat aan een ziekte voorafgaat, of al voor een ziekte aanwezig was.

Category: Letselschade

Een minnelijke regeling is een afspraak die 2 (of meer) partijen met elkaar maken zonder tussenkomst van een rechter. Dit gebeurt in de regel in onderling overleg, eventueel met de hulp van een mediator of ter plekke in de rechtbank als de rechter beide partijen ‘naar buiten stuurt’ voor overleg.  

Ongeveer 11% van de totale kosten van verkeersongevallen is toe te rekenen aan verkeersdoden. Ruim een derde van de totale kosten van verkeersongevallen (ongeveer 37%) is toe te rekenen aan ernstig verkeersgewonden. Lichtgewonden (behandeld op spoedeisende hulp afdeling van een ziekenhuis) hebben een aandeel van circa 22% en de overige gewonden van circa 6% in de kosten. Ongeveer een kwart (24%) van de kosten is toe te rekenen aan ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS).

Het totaal aan maatschappelijke kosten van verkeersongevallen wordt geschat op 17 miljard euro in 2018 (€16 tot €19 miljard) [3]. Dit is ruim 2% van het bruto binnenlands product. De kosten per verkeersdode bedragen circa €2,8 miljoen en per ernstig verkeersgewonde circa €300.000.

Bron: SWOV

Zie voor meer informatie de SWOV-factsheet Kosten van verkeersongevallen

Category: Verkeersdoden

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het (door het CBS vastgestelde) aantal verkeersdoden in de laatste tien jaar, naar vervoerswijze. Slachtoffers onder auto-inzittenden daalden tot enkele jaren terug nog tot 187 in 2014, maar hierna is het aantal doden onder auto-inzittenden weer gestegen tot 237 in 2019; in 2020 daalde dit aantal tot 195. Ook bij voetgangers zagen we tot 2013 een gestage daling, maar sindsdien fluctueert het aantal overleden voetgangers rond de 50 en 60. In 2020 waren het er minder: 41. Bij de andere vervoerswijzen is de algehele daling in verkeersdoden tot 2013 minder duidelijk terug te zien.

Voor fietsers lijkt er al jaren geen sprake meer te zijn van een daling. Sinds 2000 was het aantal doden onder fietsers niet zo hoog als in 2020 (229). Er waren in 2017 voor het eerst meer verkeersdoden onder fietsers dan onder auto-inzittenden. In 2018 en 2019 lag die verhouding net weer andersom, maar in 2020 zijn er weer meer fietsers dan auto-inzittenden overleden in het verkeer. Het CBS geeft aan dat minstens 74 (32%) van de fietsers een elektrische fiets bereden. De verkeersdoden die vielen in de categorie ‘scootmobiel/invalidenvoertuig’ waren volgens het CBS sinds 2009 allemaal berijder van een scootmobiel.

Bron: SWOV
Category: Verkeersdoden

In 2020 vielen er in Nederland 610 verkeersdoden. Dit zijn er 51 minder dan in 2019, toen er 661 verkeersdoden waren.

Category: Verkeersdoden

Affectieschade is de immateriële schade die ontstaat vanuit het verdriet doordat een naaste is overleden of ernstig letsel heeft opgelopen door een ongeval of misdrijf. Meer over schadevergoeding claimen ..

Category: Letselschade

Onze specialisten

Oscar Hijink
Mark Visser
Marit Herngreen
Ela Timmermans
Rianne Bockhoven
Eelco Driessen

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat