Schadevergoeding fatbike ongeval

Voor een fatbike gelden de regels die ook gelden voor een gewone fiets. De bestuurder wordt door de wet beschermt na een aanrijding met een mototrvoertuig. Met een opgevoerde fatbike of een fatbike met een gashendel kan geen beroep worden gedaan op de bescherming die geldt voor fietsers.

De bestuurder van een fatbike is een fietser. Na een aanrijding met een motorvoertuig, zoals een auto, motor of scooter, bestaat er bijna altijd recht op een letselschadevergoeding.

Na een aanrijding van een fatbike met een elektrische fiets, fietser of voetganger kijken we na de gemaakte verkeersfouten om het recht op een schadevergoeding vast te stellen.

Als een fatbike is opgevoerd of voorzien van een gashendel dan is het een (onverzekerd) motorvoertuig. Een aansprakelijkheidsverzekering (avp) dekt geen schade die is veroorzaakt met een opgevoerde fatbike. De bestuurder van een opgevoerde fatbike betaalt zelf de schade van een aanrijding.

Schadevergoeding fatbike ongeluk

De letselschadeclaim na een fatbike ongeluk ziet op alle schade die het gevolg is van het ongeval. Een deel van de schade kan voor eigen rekening blijven vanwege eigen schuld. Veel voorkomende schadeposten zijn bijvoorbeeld inkomensschade, schade aan eigendommen, medische kosten en hulp in de huishouding. Naast de vergoeding van alle schadeposten bestaat er ook recht op smartengeld na een ongeluk met een fatbike. Smartengeld vergoedt leed, pijn en afname van levensvreugde die ontstaat door het gewond raken.

Ongeval fatbike met auto, motor of ander motorvoertuig

De wet bepaalt dat een fatbike (fiets met trapondersteuning) gelijk is aan een normale fiets. Na een aanrijding met een auto of ander motorvoertuig krijgt de persoon op de fatbike tenminste de helft van de schade vergoed, tenzij er sprake is van overmacht. Overmacht betekent dat de andere bestuurder geen enkel verwijt kan worden gemaakt. In veruit de meeste gevallen is er geen sprake van overmacht. Na een ongeluk met een auto krijgt de bestuurder van een fatbike daarom bijna altijd een schadevergoeding.

Ongeval fatbike met fietser of voetganger

Fietsers, voetgangers en fatbikers zijn gelijkwaardige weggebruikers. Na een ongeval beoordelen we het recht op een schadevergoeding aan de hand van de gemaakte verkeersfouten.

Bij een ongeval van een voetganger met een fatbike is het snelheidsverschil meestal reden om gedeeltelijke schuld van de bestuurder van de fatbike aan te nemen. Fatbikers moeten net als fietsers op tijd tot stilstrand kunnen komen oim een aanrijding te voorkomen. Ook als de voetganger een verkeersfout maakt.

Aanrijding met een opgevoerde fatbike

Een opgevoerde fatbike is geen fiets, maar een onverzekerd motorvoertuig. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt geen schade die is veroorzaakt met een motorvoertuig. Voor een motorvoertuig is een WAM-verzekering verplicht. Een WAM-verzekering afsluiten voor een opgevoerde fatbike is niet mogelijk, omdat het voertuig illegaal is. Bij een aanrijding ontstaat snel veel letselschade. Het bedrag kan oplopen tot boven een miljoen euro. Bij een verkeersongeval met een opgevoerde fatbike blijft deze schade in beginsel voor rekening van de bestuurder. Rijden op een opgevoerde fatbike betekent daarom dat er een groot financieel risico wordt genomen.

Wat zegt de wet over een fatbike?

De wet noemt een fatbike een fiets met trapondersteuning. Wettelijk gezien is er geen verschil tussen een fatbike en een gewone elektrische fiets. In artikel 1 sub 1 sub ea Wegenverkeerswet staat een definitie van een fiets met trapondersteuning. Uit dit artikel blijkt ook aan welke eisen een fatbike moet voldoen:

Artikel 1 sub 1 sub ea WVW: fietsen met trapondersteuning: fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW en waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.

Welke eisen stelt de wet aan een fatbike?

In de bovenstaande wettekst staan drie vereisten waaraan een fatbike moet voldoen:

 • Trapondersteuning: een fatbike mag geen gashendel hebben. De motor van de fatbike mag alleen vermogen leveren als de bestuurder trapt;
 • Ondersteuning tot 25 km/u: bij een snelheid van 25 km/uur schakelt de trapondersteuning uit;
 • 250 Watt maximaal vermogen: de motor van de fatbike mag maximaal 250 Watt aan vermogen leveren.

Eenzijdig ongeval met een fatbike

Ook de wegbeheerder of een ander kan aansprakelijk zijn voor een fatbike ongeval. Bijvoorbeeld na een aanrijding met een slecht verlicht paaltje, een val door een gat in de weg of een aanrijding met een gevaarlijk geparkeerde auto. Bij deze en andere eenzijdige fabike ongevallen, is het verstandig de aanrijding te besproken met een letselschade advocaat.

Onderzoek naar opvoeren fatbike

Als er geen bewijs is dat een fatbike is opgevoerd, gaan we ervan uit dat de fatbike niet is opgevoerd. Na een ernstig ongeval neemt de politie het voertuig waarschijnlijk mee voor onderzoek. In veel andere gevallen vindt dit onderzoek mogelijk niet plaats. Het kan daarom verstandig zijn om na een aanrijding met een fatbike de politie in te schakelen en te vragen om vast te stellen of er sprake is van een motorvoertuig.

Verantwoordelijkheid ouders voor gebruik fatbike door minderjarige

Voor fatbikes gelden (momenteel nog) geen leeftijdsrestricties. De rechtbank Amsterdam hield bij een schadeclaim onlangs wel rekening met de verantwoordelijkheid van de ouders voor een jong kind op een e-bike. Een deel van de schade kwam voor rekening van de ouders, omdat zij een jong kind onbegeleid aan het verkeer lieten deelnemen

Kosteloze rechtsbijstand bij letselschade

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadeadvocaat.nl of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat