Oorzaken letselschade

Medische fout

Defecte medische apparaten

Letselschade door defecte medische apparaten

In 2016 waren er ongeveer 2 miljoen behandelingen plaats bij de spoedeisende hulp (SEH). In 2012 waren er 2.394.000 opnamen voor vrouwen en 1.915.700 voor mannen. Elke patiënt die in het ziekenhuis belandt of terecht komt in een medische praktijk vertrouwt op het verplegend en behandelend personeel en de medische apparatuur die in gebruik is.

Helaas zijn slecht of niet functioneren medische apparaten een enorm zorg voor medische professionals en patiënten. Als een medisch apparaat slecht is ontworpen, gefabriceerd of slecht gekalibreerd dan kan het ernstige problemen en letselschade veroorzaken zelfs met de dood als gevolg. Dit artikel beschrijft wat te doen bij letsel door defecte medische apparaten.

De term medische apparatuur dekt een breed spectrum aan materialen variëren van extreem high tech tot een standaard stethoscoop. Wij definiëren iets als een medisch apparaat als: een instrument, een apparaat, machine, werktuig, implantaat of een ander soortgelijk object noodzakelijk voor de diagnose van een ziekte of aandoening, of ten behoeve van de genezing, behandeling, voorkoming of verlichting van ziekten.

Medische apparaten die in de praktijk worden teruggeroepen of tot juridische zaken hebben geleid zijn:

 • Defibrillators
 • Stents
 • Implantaten
 • Anticonceptie apparaten
 • Ventilators
 • Anesthesie machines

Producenten, importeurs en instanties die gebruik maken van medische apparatuur zijn verplicht om apparaat gerelateerd negatieve gebeurtenissen en defecten te rapporteren. De EMA, voorheen bekend als het Europees Agentschap voor de Evaluatie van Medische producten.

letselschade door defecte medische apparaten

Als u of iemand die u lief heeft in uw omgeving letsel heeft opgelopen door een defect medisch apparaat neemt u contact op met de letselschadespecialisten van Hijink Advocaten. Het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijk partij is de enige manier om toekomstige fouten tot het minimum te beperken. Bel voor een afspraak met een van onze letselschade advocaten om te onderzoeken of u een goede zaak heeft.

Welke defecten van medische apparaten komen voor?

Slecht functioneren of defecte medische apparaten vallen onder productaansprakelijkheid die producenten, ontwerpers en verkopers verantwoordelijk stelt voor het in de markt brengen van een slecht functionerend of onveilig product.

Productaansprakelijkheid kunnen we in 3 belangrijke categorie in delen:

 1. Slecht geproduceerde medische apparatuur is apparatuur die goed ontworpen is maar slecht vervaardigd. Apparaten kunnen slecht vervaardigd zijn door fouten op de fabriekslocatie, problemen tijdens transport of schade die toegebracht wordt ergens in de distributieketen.
 2. Medische apparaten met een tekortkoming in het ontwerp zijn apparaten die gefabriceerd zijn op basis van foutieve specificaties. Een ontwerp kan tekort schieten op meerdere manieren inclusief tekortkoming door gebruik en slijtage waardoor het apparaat onverwacht stuk gaat.
 3. Verkeerd in de markt geplaatste medische apparaten zijn apparaten zonder adequate waarschuwingen, instructies of gebruiksaanwijzingen. Van fabrikanten wordt verwacht dat ze medische apparatuur voldoende goed labelen, goede waarschuwingen plaatsen voor goed gebruik en veilig gebruik. Onvoldoende goede marketing omvat enerzijds het niet aanwezig zijn van waarschuwingen en waarschuwingen die niet of onvoldoende adequaat zijn. Als door een gebrek aan goede instructies of waarschuwingen een aan het apparaat gerelateerd letsel ontstaat`kan een claim uit hoofde van productaansprakelijkheid opgestart worden.

Wie is er verantwoordelijk voor een defect medisch apparaat?

De distributieketen voor een medisch apparaat kan extreem gecompliceerd zijn evenals het aanwijzen waar de oorzaak ligt. Diverse partijen komen aan bod afhankelijk van de aard van het defect en het kan zijn dat het defect is toe te wijzen aan meer dan 1 aansprakelijke partij.

De mogelijke wederpartijen in een zaak ten aanzien van defecte medische apparatuur zijn:

 • De producent: in de praktijk een groot bedrijf dat verantwoordelijk is voor de vervaardiging van een product kan aansprakelijk zijn als het een medisch apparaat heeft ontworpen met een defect.
 • Verkopers van medische apparatuur: Verkopers en agenten vertegenwoordigen een producent en benaderen en informeren medische professionals over de medische apparaten apparaten van de fabrikant. Als een vertegenwoordiger een product heeft aanbevolen dat een letsel heeft toegebracht of gefaald heeft in het geven van correcte informatie over de gevaren van een apparaat, dan is hij of zij aansprakelijk.
 • Arts: van medische professionals kan worden verwacht dat ze u duidelijk instructies geven en u waarschuwen bij het gebruik van medische apparatuur. Als zij hierin falen dan kunt u hen aansprakelijk stellen voor het letsel dat dit falen tot gevolg heeft.
 • Laboratoria: als een nieuw medisch apparaat getest is in een testomgeving door een bevoegde partij dan kan het lab aansprakelijk worden gesteld voor het toestaan van het op de markt brengen van een product met een defect.
 • Medische faciliteit: als onderdeel van een systeem dat u in contact heeft gebracht met een defect apparaat is ook het ziekenhuis of de kliniek waarin u behandeld bent aansprakelijk te stellen voor uw letsel.
 • Retailer: als u het medische apparaat gekocht heeft in een winkel waar ze medische apparatuur verkopen, een apotheek of drogisterij dan kan de verkopende partij aansprakelijk worden gesteld voor de distributie van het defecte product.

Elke zaak is uniek en de enige manier om goed te bepalen wat de mogelijkheden zijn van uw specifieke situatie is een overleg met een product aansprakelijkheidsspecialist.

Wat moet u aanleveren in de bewijsvoering in een zaak met betrekking tot een defect medisch apparaat.

Om een claim succesvol in te dienen moet u:

 1. aantonen dat u letsel heeft opgelopen
 2. aantonen dat het medische apparaat defect was op een van de manieren zoals hierboven aangegeven
 3. het defect de veroorzaker is van het letsel

Onze specialisten

Oscar Hijink
Marit Herngreen
Ela Timmermans
Rianne Bockhoven
Eelco Driessen

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat