Oorzaken letselschade

Medische fout

Defecte Medische Apparaten

Letselschade door Defecte Medische Apparaten

In 2022 werden ongeveer 2 miljoen patiënten behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH). Wanneer iemand in het ziekenhuis terechtkomt, vertrouwt deze persoon op zowel het medisch personeel als de gebruikte medische apparatuur. Maar wat als deze medische apparaten defect raken?

Helaas zijn slecht of niet functioneren medische apparaten een enorm zorg voor medische professionals en patiënten. Als een medisch apparaat slecht is ontworpen, gefabriceerd of slecht gekalibreerd dan kan het ernstige problemen en letselschade veroorzaken zelfs met de dood als gevolg. Dit artikel beschrijft wat te doen bij letsel door defecte medische apparaten.

Wat zijn Medische apparaten?

Medische apparatuur varieert van geavanceerde machines tot basisgereedschappen zoals een stethoscoop. Wij definiëren een medisch apparaat als elk instrument of object dat essentieel is voor de diagnose, behandeling of preventie van ziektes.

Enkele voorbeelden van vaak teruggeroepen of juridisch betwiste medische apparaten zijn:

 • Defibrillators
 • Stents
 • Implantaten
 • Anticonceptie-apparaten
 • Ventilators
 • Anesthesiemachines

Het is verplicht voor producenten, importeurs en zorginstellingen om defecten en incidenten met medische apparatuur te rapporteren aan instanties zoals de EMA (Europees Agentschap voor de Evaluatie van Medische Producten).

letselschade door defecte medische apparaten

Letselschade en Aansprakelijkheid

Wanneer u of een naaste letsel oploopt door een defect medisch apparaat, adviseren wij direct contact op te nemen met Letselschade Advocaten. Door verantwoordelijke partijen aansprakelijk te stellen, kunnen toekomstige fouten worden voorkomen. Onze letselschade advocaten staan voor u klaar.

Oorzaken van defecte medische apparaten

Defecten aan medische apparaten kunnen een direct gevolg zijn van diverse factoren die optreden tijdens het ontwerp-, productie- of marketingproces. Hieronder belichten we enkele voornaamste oorzaken:

 1. Productiefouten: Zelfs wanneer een medisch apparaat perfect is ontworpen, kunnen er tijdens het productieproces fouten optreden. Dit kan variëren van fouten in de gebruikte materialen, onzorgvuldigheid tijdens het assemblageproces, of inconsistenties in de kwaliteitscontrole. Deze fouten leiden ertoe dat een apparaat, ondanks een goed ontwerp, slecht is uitgevoerd en daardoor niet functioneert zoals bedoeld.
 2. Ontwerpfouten: Bij het initiële ontwerpproces van een medisch apparaat kunnen er al fouten worden gemaakt. Dit kan betekenen dat er gebrekkige specificaties of ontwerpprincipes worden toegepast. Een apparaat kan bijvoorbeeld verkeerd zijn gedimensioneerd, of er kunnen verkeerde materialen worden gekozen die niet voldoende duurzaam of betrouwbaar zijn voor de beoogde functie. Deze ontwerpfouten kunnen leiden tot defecten wanneer het apparaat in de praktijk wordt gebruikt, zelfs als het productieproces foutloos is uitgevoerd.
 3. Verkeerde Marketing en Informatieverstrekking: Medische apparaten zijn vaak complex en vereisen duidelijke instructies en waarschuwingen voor correct en veilig gebruik. Onvoldoende, onduidelijke of incorrecte instructies kunnen leiden tot verkeerd gebruik van het apparaat, wat weer kan resulteren in letsel. Daarnaast kan het ontbreken van waarschuwingen voor potentiële risico’s of bijwerkingen zorgen dat eindgebruikers niet alert zijn op bepaalde gevaren, wat gevaarlijke situaties in de hand kan werken.

Het identificeren van de precieze oorzaak van een defect is cruciaal om herhaling in de toekomst te voorkomen en om de verantwoordelijke partijen aansprakelijk te stellen.

Wie is er verantwoordelijk voor een defect medisch apparaat?

Het identificeren van de precieze oorzaak van een defect is cruciaal om herhaling in de toekomst te voorkomen en om de verantwoordelijke partijen aansprakelijk te stellen.

De mogelijke wederpartijen in een zaak ten aanzien van defecte medische apparatuur zijn:

 • De producent: Grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het maken van het product kunnen aansprakelijk zijn bij ontwerpfouten.
 • Verkopers van medische apparatuur: Als zij onjuiste informatie geven over de risico’s van een apparaat of een defect product aanbevelen, zijn zij aansprakelijk.
 • Artsen: Zij moeten patiënten duidelijk informeren en instrueren. Bij verzuim kan men hen aansprakelijk stellen voor eventueel letsel.
 • Laboratoria: Bij onjuiste tests van nieuwe apparaten kunnen zij aansprakelijk zijn voor het op de markt brengen van defecte producten.
 • Medische instellingen: Ziekenhuizen of klinieken kunnen aansprakelijk zijn als zij patiënten blootstellen aan defecte apparaten.
 • Retailers: Winkels die defecte medische apparatuur verkopen, zoals apotheken, kunnen verantwoordelijk zijn voor de distributie ervan.

Elke zaak is uniek en de enige manier om goed te bepalen wat de mogelijkheden zijn van uw specifieke situatie is een overleg met een product aansprakelijkheidsspecialist.

Wat moet u aanleveren in de bewijsvoering in een zaak met betrekking tot een defect medisch apparaat.

Om een claim succesvol in te dienen moet u:

 1. aantonen dat u letsel heeft opgelopen
 2. aantonen dat het medische apparaat defect was op een van de manieren zoals hierboven aangegeven
 3. het defect de veroorzaker is van het letsel

Laat u bijstaan door een specialist die alleen handelt in uw belang!

Heeft u te maken met de gevolgen van letselschade en bent u op zoek naar professioneel advies? Laat u bijstaan door een specialist. Neem nu contact op met de Letselschade advocaat voor deskundige hulp en begeleiding.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in de gevolgen van letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd een specialist in want wij werken alleen in uw belang.

Vrijblijvend advies

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Wellicht ook interessant:

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat