LSA én NKL keuring

Vorige week heeft Hijink Advocaten bezoek gehad van Vereniging LSA en Nationaal Keurmerk Letselschade. Een hele dag lang werd onze LSA-advocaat en de gehele organisatie onder de loep gehouden en beoordeeld. Er vond dus een LSA keuring én een NKL keuring plaats. Opnieuw is het certificaat behaald. Dit is voor het eerst dat beide verenigingen in een dag zowel een advocaat als ook het kantoor hebben beoordeeld.

Wist u dat:

 • De titel ‘LSA Letselschade Advocaat’ een beschermde titel is. Er zijn in Nederland om en nabij de 14.000 advocate actief maar slechts 300 advocaten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de Vereniging LSA;
 • Niet iedereen die de meesterstitel voert (mr.), is ook advocaat;
 • Alleen advocaten mogen procederen. Letselschaderegelaars, letselschade-experts en letselschadespecialisten niet. Waarom is dat een voordeel?
 • Iedereen – dus ook personen zonder enige speciale opleiding of ervaring – mag zich letselschaderegelaar, letselschade-expert of zelfs letselschadespecialist noemen.

Dit terwijl de LSA-Advocaat:

 • Een universitaire studie Rechten moet hebben gevolgd;
 • minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam moet zijn geweest;
 • vervolgens de eenjarige Postdoctorale specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie moet volgen en examen moet doen;
 • aantoonbaar minimaal 500 uur per jaar aan letselschadezaken moet besteden;
 • bij- en nascholingscursussen moet (blijven) volgen op het gebied van het letselschaderecht;
 • zich moet laten toetsen door: jaarlijks ten overstaan van het bestuur van de Vereniging LSA een Kwaliteitsverklaring af te leggen,
  deel te nemen aan de door de Vereniging LSA georganiseerde audits, die door onafhankelijke derden worden afgenomen én
  deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten van de LSA.

En wist u ook dat een LSA, anders dan letselschaderegelaars, letselschade- experts en letselschadespecialisten:

 • Een beroepsgeheim (verschoningsrecht) heeft;
 • verplicht is een derdengeldrekening aan te houden, waarmee gegarandeerd wordt dat voor de cliënt ontvangen gelden niet gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van de advocaat;
 • geen voor het slachtoffer vaak nadelig werkende no-cure-no-pay afspraken mag maken;
 • gebonden is aan de strenge Gedragsregels 2018 voor Advocaten;
 • onderworpen is aan het strikte toezicht en het klacht- en tuchtrecht van zowel de eigen specialisatievereniging als van de Orde van Advocaten (zie ook ‘tucht- en klachtregelingen’).

NKL keuring van De Letselschade Raad

De Letselschade Raad is eigenaar van Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit keurmerk is gelanceerd op 4 januari 2021. De raad wil slachtoffers één overzichtelijke locatie bieden waar alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze kunnen behartigen. Nationaal Keurmerk Letselschade maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar!

Meer informatie over het NKL …

Lichamelijk, geestelijk en materieel letsel kan verstrekkende en levenslange gevolgen hebben voor onze cliënten. Bel 0800 44 55 000 als u slachtoffer bent van letselschade veroorzaakt door anderen.

Hijink Advocaten is 100% gespecialiseerd in letselschade en wij werken met een compleet team van specialisten en advocaten om uw belangen te behartigen. Schakel bij letselschade altijd uw eigen specialist in want wij werken alleen in uw belang!

Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is volledig gratis.

Vestiging Arnhem
Onderlangs 1
6812 CE Arnhem
(026) 442 39 13

Vestiging Nijmegen
Kerkenbos 1021
6546 BB Nijmegen
(024) 388 66 80

  Volledige naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Ook interessant

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat