Letselschade advocaat kosten – Wat kost een letselschade advocaat?

De aansprakelijke veroorzaker van letselschade betaalt de kosten van de letselschade advocaat.

Wat kost een letselschade advocaat? De wet en rechtspraak bepalen dat iemand die gewond raakt een letselschade advocaat mag inschakelen om de schade op de aansprakelijke veroorzaker te verhalen. De veroorzaker betaalt niet alleen de schade, maar ook de kosten van de schadeclaim en een belangenbehartiger. U schakelt daarom kosteloos een letselschade advocaat in.

Letselschade advocaat kosten, Wat kost een letselschade advocaat, koste letselschade advocaat

Waarom een letselschade advocaat inschakelen?

De verplichting om schade te vergoeden, noemen we ook wel aansprakelijkheid. De aansprakelijke partij betaalt de schade. Simpel. In de praktijk is een schadevergoeding krijgen helaas niet zo makkelijk. Een rechtvaardige schadevergoeding moet worden afgedwongen. Tussen een ongeval en de afhandeling van de letselschade moet bovendien veel werk worden verricht. Het voordeel van een letselschade advocaat is dat dit werk zonder kosten voor u wordt uitgevoerd.

Wilt u een letselschade advocaat inschakelen? Neem contact op. Gebruik ons gratis nummer 0800-4455000 of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Letselschade advocaat kosten in de wet

  De wettelijke regeling voor de kosten van een letselschade advocaat vinden we in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 6:95 bepaalt dat de schadevergoedingsplicht ziet op vermogensschade en ander nadeel (immateriële schade). Artikel 6:96 BW geeft een definitie van vermogensschade. In lid 2 staat dat onder vermogensschade ook de kosten vallen die nodig zijn om meer schade te voorkomen, de schade te vast te stellen en om een schadevergoeding te krijgen. Daarom betaalt de aansprakelijke partij de kosten als u uw schade laat afhandelen door een letselschade advocaat.

  Artikel 6:95 BW

  De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.

  Artikel 6:96 BW

  Lid 1.
  Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
  Lid 2.
  Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
  a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

  Andere kosten letselschadetraject

  Onder kosten om de schade of aansprakelijkheid vast te stellen, vallen onder andere de kosten van een deskundige, zoals een medisch adviseur of arbeidsdeskundige. Ook deze kosten komen dus voor vergoeding in aanmerking.

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat