Kunstgras

De Amerikaanse keeperstrainer Amy Griffin vroeg zich voor het eerst af of er een verband was tussen voetballen op rubbergranulaat en het krijgen van kanker toen ze een speler bezocht die leukemie had.

Zij besloot op onderzoek te gaan en ontdekte dat opmerkelijk veel voetbalkeepers aan leukemie leden. De link tussen het kunstgras met rubbergranulaat en kanker is nooit bewezen, maar tot op de dag van vandaag probeert Griffin aandacht te krijgen voor haar vermoedens dat het niet veilig is om op dit kunstgras te spelen. Bekijk hier een kort interview.

Het maximaal toegestane gehalte aan kankerverwekkende PAK’s in kunstgraskorrels moet drastisch naar beneden. Met dit voorstel komen het RIVM en het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Deze moet ervoor zorgen dat het risico op kanker door blootstelling aan PAK’s zeer laag blijft.

“Anderhalf jaar lang riep het RIVM dat rubbergranulaat volledig veilig was en nu stelt ze voor de norm 65 keer te verlagen. Volstrekt terecht, maar de gehele gang van zaken is wrang”

Rubbergranulaat is bewezen kankerverwekkend

PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. Voorheen gold voor het merendeel van de schadelijke PAK’s, dat er per kilo rubbergranulaat 1000 mg in mocht zitten. Voor twee soorten PAK’s gold een bovengrens van 100 mg per kilo. In de nieuw voorgestelde regels voor kunstgras mag er van alle acht soorten PAK’s hooguit 17 mg in een kilo kunstgraskorrels aanwezig zijn.

Het is treurig dat het RIVM van midden 2016 tot 2018 heeft beweerd dat verschillende hoogleraren toxicologie het allemaal verkeerd zagen. En in het nieuwe voorstel willen ze de norm met 65 keer verlagen? Dit is natuurlijk onvoorstelbaar dat een instelling die in het belang van onze gezondheid moet optreden zich dergelijke hilarische standpunten inneemt.

Gevaarlijk spel .. voetballen op rubbergranulaat

De discussie over voetballen op rubberkorrels van oude autobanden laaide op na de ZEMBLA-uitzending ‘Gevaarlijk Spel’ in oktober 2016. De uitzending leidde tot vragen in de 2e kamer en een politiek debat. Toenmalig minister Schippers gaf het RIVM opdracht onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s, tientallen voetbalclubs besloten tijdelijk te stoppen met voetbal op kunstgras en vele andere clubs vervingen hun oude velden voor nieuwe velden met een andere granulaat samenstelling.

rubbergranulaat-paks-risico-gezondheid-kunstgras-voetbal
Vermaalde autobanden: rubbergranulaat vol met PAKS zijn een risico voor de  gezondheid van onze kinderen

Eind 2017 bracht het RIVM een nieuw onderzoek uit waaruit bleek dat voetballen op kunstgras veilig is. Het schadelijk effect op de gezondheid van sporten op rubberen kunstgraskorrels is ‘praktisch verwaarloosbaar’, aldus het RIVM.

Professor Watterson, hoogleraar volksgezondheid aan de Universiteit van Stirling, heeft alle studies die wereldwijd verschenen zijn over de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat bestudeerd. Watterson vindt het goed dat het RIVM strengere regels voor de schadelijke PAK’s in kunstgras voorstelt.

Hij vindt het wel vreemd dat de aanbeveling niet in lijn is met eerdere rapporten waarin het RIVM stelde dat de risico’s erg klein zijn. “Als ze zo klein waren, dan is er nu ook geen actie nodig zou je zeggen. De door het RIVM voorgestelde vermindering van de maximale toegestane hoeveelheid PAK’s is echter substantieel in vergelijking met de huidige regels.”

Bekijk het volledige Zembla dossier over kunstgras

Boven alles moeten wij zelf waken over onze gezondheid en veiligheid. Denk dus in de eerste plaats zelf na over de gevaren die er schuilen in dat wat je doet of tot je neemt.

Onze specialisten

Oscar Hijink
Mark Visser
Marit Herngreen
Ela Timmermans
Rianne Bockhoven
Eelco Driessen

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat