Artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek – Verplichtingen bij Ziekteverzuim

Het Burgerlijk Wetboek bevat talloze bepalingen die de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers regelen. Artikel 7:629 is zo’n belangrijke wettelijke regeling die betrekking heeft op ziekteverzuim van werknemers.

In 6 simpele stappen wordt beschreven wat werkgevers en werknemers moeten doen en waar ze recht op hebben bij ziekteverzuim. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek.

1. Wat is Artikel 7:629 Burgelijk Wetboek?

Artikel 7:629 BW, een wetsartikel in het Burgerlijk Wetboek, regelt de verplichting van een werkgever om bij ziekte het loon van een werknemer door te betalen. Het biedt juridische bescherming aan werknemers en verduidelijkt hun rechten en plichten met betrekking tot ziekteverzuim en looncompensatie. Letselschadeadvocaat staat klaar om bij arbeidsongevallen te adviseren en te helpen bij geschillen.

2. Loondoorbetaling bij ziekte

Wanneer een werknemer ziek wordt, heeft hij of zij recht op loondoorbetaling. Dit betekent dat de werkgever verplicht is het salaris van de zieke werknemer gedurende een bepaalde periode door te betalen. In de meeste gevallen is de doorbetaling bij ziekte minimaal 70% van het loon gedurende de eerste twee jaar van ziekte.

3. Verplichtingen van de werknemer

Naast het recht op loondoorbetaling heeft de zieke werknemer ook enkele verplichtingen door Artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek. Zo moet hij of zij zich houden aan de voorschriften van de bedrijfsarts en meewerken aan de re-integratie. Dit betekent dat de werknemer zich moet inzetten om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, eventueel in aangepaste vorm.

4. Re-integratie en begeleiding

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, moet er een re-integratietraject worden gestart. Dit houdt in dat werkgever en werknemer samenwerken om de terugkeer naar werk mogelijk te maken. Hierbij wordt gekeken naar wat de werknemer nog wel kan, eventueel met aanpassingen of in een andere functie.

5. Ontslag bij ziekte

Een werkgever mag een zieke werknemer niet zomaar ontslaan volgens Artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek. Er geldt een opzegverbod tijdens ziekte. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst niet mag worden beëindigd zolang de werknemer ziek is. Er zijn echter uitzonderingen en voorwaarden waaronder ontslag wel mogelijk is.

6. Deskundigenoordeel UWV

Als er een conflict ontstaat tussen werkgever en werknemer over de re-integratie of de arbeidsongeschiktheid, kan het UWV een deskundigenoordeel geven. Dit oordeel kan helpen om geschillen op te lossen en de juiste stappen te nemen.

De beste letselschade advocaat

Wanneer er sprake is van letselschade als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, is het van groot belang om de juiste juridische bijstand te krijgen. Letselschadezaken met Artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek kunnen complex zijn, vooral als het gaat om langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dan wilt u natuurlijk de beste letselschade advocaat hebben. Hier een paar dingen waar u op moet letten:

 • Deskundigheid: Onze letselschadeadvocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsongevallen en beroepsziekten, en hebben uitgebreide ervaring in het behandelen van dergelijke zaken.
 • Persoonlijke Aandacht: Wij begrijpen dat elke letselschadezaak uniek is. Daarom bieden wij persoonlijke aandacht en maatwerkoplossingen voor elke cliënt.
 • Resultaatgericht: Ons doel is om de best mogelijke uitkomst voor onze cliënten te bereiken. Wij gaan tot het uiterste om rechtvaardige schadevergoedingen te verkrijgen.
 • No Cure, No Pay: Bij Letselschadeadvocaat werken we op basis van ‘no cure, no pay’. Dit betekent dat onze cliënten pas honoraria betalen als we succesvol zijn in het verkrijgen van een schadevergoeding.
 • Gratis Consult: Wij bieden een gratis en vrijblijvend consult aan voor letselschadeslachtoffers. Tijdens dit consult kunnen we de zaak bespreken en advies geven over de te nemen stappen.
 • Ruime Ervaring: Ons team heeft al talloze letselschadezaken met succes afgehandeld. Wij hebben de kennis en expertise om uw zaak effectief te behandelen.
 • Rechtvaardigheid: Wij staan voor rechtvaardigheid en zetten ons in om de belangen van onze cliënten te beschermen en hen te helpen hun leven weer op te bouwen na een arbeidsongeval.
Letselschade Advocaat

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Uw bericht

  Onze specialisten

  Oscar Hijink
  Mark Visser
  Marit Herngreen
  Ela Timmermans
  Rianne Bockhoven
  Eelco Driessen

  Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

  Bereken het hier

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  Letselschade advocaat