Wat is een minnelijke regeling

Wat is een minnelijke regeling

Een minnelijke regeling is een afspraak die 2 (of meer) partijen met elkaar maken zonder tussenkomst van een rechter. Dit gebeurt in de regel in onderling overleg, eventueel met de hulp van een mediator of ter plekke in de rechtbank als de rechter beide partijen ‘naar buiten stuurt’ voor overleg.  

Om de hoogte te bepalen van het smartengeld wordt veel gebruik gemaakt van de smarten geldwijzer. Aan de hand van een aantal vragen kunnen wij u een indicatie geven.

Bereken het hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Letselschade advocaat